Samhällsfastigheter

Planerar utveckla i klassisk stil – mitt i 70-talsbetongen

Unik satsning vinner markanvisning för samhällsfastighet – utanför Stockholm.

Estea köper för 400 miljoner

Förvärvar bredvid Karolinska Universitetssjukhuset.

Wallanders nya

Nära hyreskontrakt om 8.000–10.000 kvm.

Turako tecknar två avtal med Jensen Education

Turako har kring årsskiftet tecknat två långa hyresavtal med Jensen Education för nyproduktion av skola respektive förskola. Totalt rör det sig om 4.200 kvm LOA.

Sehlhall förvärvar från Hemgården i Arvinge

Sehlhall Fastigheter har tecknat avtal om förvärv av fastigheten Öreslandet 2 i Arninge i Täby. Säljer gör Hemgården.

SBB värvar och lanserar satsning

Vill dubbla till 20 miljarder kronor inom segmentet.

Förvärvar vid Vasaparken

Ytterligare en transaktion i Stockholms innerstad. Prestigefyllt familjebolag förvärvar.

Förvärvar av Areim och Skanska i Sjöstaden

Gör andra förvärvet inom segmentet på en månad.

Tvåstegsraket när Offentliga Hus köper i Örebro

Offentliga Hus har ingått förvärvsavtal avseende fastigheten Rosta Gård 2 i Örebo. Priset är 46 miljoner kronor.

Säljer samhällsfastighet för 100.000 kr/kvm

Ny ägare till toppmodern fastighet nära tullarna i Stockholm.

190 mkr när Hemsö utvecklar skolan i Staffanstorp

Veidekke har av Hemsö fått i uppdrag att bygga Vikhemskolan i Staffanstorp. Projektet är en totalentreprenad med en kontraktssumma på cirka 190 miljoner kronor och skolan beräknas vara färdigställd så att skolstart kan ske hösten 2022.

K2A köper samhällsfastigheter för 110 mkr

K2A Knaust & Andersson Fastigheter har tecknat avtal om att förvärv samt tillträde av fem samhällsfastigheter med LSS-boenden i Mälardalen.

Köper för 300 mkr i Småland

Samhällsfastighet som omfattar 7.200 kvm uthyrbar yta.

Hemsö köper simhall och får byggrätter

Hemsö köper en simhall i Västerås och får även en hel det byggrätter i affären.