Entreplatsen för förslaget Utökat Smörlyckan. Illustration: Fojab

Här hamnar Lunds nya sjukhus om 400.000 kvm

Det stora sjukhuset i Lund ska flyttas. En enig beredning för strategisk fastighetsutveckling föreslår för regionstyrelsen ”Utökat Smörlyckan” som framtida placering för Skånes universitetssjukhus i Lund. Totalt handlar det om en investering av 500.000 kvm lokaler. Beräknad kostnad uppgår till 35–40 miljarder kronor. Samtidigt frigörs 17–18 hektar för att skapa en ny stadsdel av det nuvarande sjukhusområdet.

Annons

Frågan om nytt sjukhus har utretts på olika nivåer sedan 2015. Sedan möjligheten att uppföra ett nytt sjukhus på befintlig plats förkastats, av bland annat patientsäkerhetsskäl, har möjligheterna Utökat Smörlyckan och Brunnshög kvarstått.

Det beslutade valet föll på projektområdet Utökat Smörlyckan som ligger på södra sidan av Norra Ringvägen, där det idag finns fotbollsplaner och där även Victoriastadion ligger. Rent geografiskt hamnar kärnan för sjukhusområdet ungefär en halv kilometer ytterligare från stationsområdet. Totalt handlar det om ett projektområde om 23 hektar.

Tänkt byggvolymen är ungefär 500.000 kvm lokaler, varav 420.000 för sjukhuset och 80.000 kvm för uthyrning till universitetet.

Region Skåne uppger för Fastighetsvärlden att man avser att äga de nya lokalerna själv.

Nuvarande sjukhus är inte hållbart över längre tid. Den tekniska livslängden är i många avseenden passerad; vatten- och VA-system är underdimensionerade och byggnader och infrastruktur möter inte dagens krav på funktion eller energiprestanda.

– Beredningen bedömer att möjligheten att i ett fördjupat samarbete med Lunds kommun och Lunds universitet, kunna bygga ett nytt universitetssjukhus, som möter framtidens hälso- och sjukvårdskrav, är som störst i det alternativ som nu förordas. säger Inger Tolsved Rosenkvist (L), ordförande i beredningen för strategisk fastighetsutveckling.

Här kan det nya storsjukhuset komma att hamna, på Smörlyckans idrottsplats. Någon av byggnaderna kan bli lika hög som närbelägna Ideonskrapan. Det utsedda området är något mindre än det i Brunnshög som det jämförts med. Flygvy från norr. Illustration: Fojab

Genom att bygga helt nya lokaler ges sjukhuset en unik möjlighet att få lokaler som är planerade och anpassade för att bedriva modern hälso- och sjukvård. Region Skånes intention är därför att flytta hela sjukhusområdet i Lund till Smörlyckan.

Det slutgiltiga inriktningsbeslutet tas vid kommande möte i regionstyrelsen. Efter beslutet är taget kommer Region Skåne, Lunds kommun och Lunds universitet skriva en avsiktsförklaring och kan arbeta vidare med fördjupade utredningar av förutsättningarna för det nya sjukhusområdet.

– Det här är historiskt. Den fantastiska kraft som finns i Lund hålls idag tillbaka av 1900-talets fysiska begränsningar. När planeringen för ett nytt sjukhus nu inleds kan universitetssjukvården på allvar påbörja resan mot nästa sekelskifte, säger Mattias Olsson (S), andre vice ordförande i Beredningen.

Det beräknas dröja 20-25 år innan det nya sjukhuset är helt klart.

Smörlyckan är ett bostadsområde i norra Lund, beläget längs Getingevägen mellan Ideon och Lunds lasarett. Det nya sjukhuset ska placeras där det idag är en idrottsplats.

Lokaliseringen kräver att hela Smörlyckans idrottsanläggning och Victoriastadion ersätts på annan plats. Kommunen arbetar redan tillsammans med föreningarna för att se till att skapa ny yta för idrottsverksamheten. Det finns idag även ett ridhus inom området, men detta håller redan på att ersättas i norra Lund.

Avståndet till Lunds centralstation är cirka 1,8 km.

Det nuvarande sjukhusområdet finns på en markyta som är 17–18 hektar. Lokalytan där cirka 425.000 kvm, varav universitet har förhyrningar om cirka 60.000 kvm.

När dagens verksamhet är flyttad är planen att det ska bli en ny stadsdel med bland annat bostäder. För det krävs det en ändrad detaljplan. Därefter är det aktuellt att sälja till utvecklare.

Nytt sjukhus på Smörlyckan. Det kan bli aktuellt med parkeringshus på andra sidan Norra Ringen. Karta: Lunds kommun.
Det nya sjukhuset sett från Norra Ringen.

Fler Nyheter från förstasidan

Sagax investerar 1,6 mdr

43 fastigheter och nästan totalt 300.000 kvm lokaler.

Mest lästa på sajten – minns du de stora nyheterna

Ett händelserikt första halvår inom fastighetsbranschen. FV listar de 24 mest lästa artiklarna.

NCC och Liseberg i avtal för återuppbyggnad

Nytt datum för öppning av Oceana. Läs om planerna.

Corem tillförs miljard

Beslut om en riktad nyemission.

Lyssna på fastighetspoddar i hängmattan

FV tipsar om några olika intressanta poddar.

Grönt ljus för Stordalens nya hotell

Nytt hotell längs ostkusten.

Oscars framtida klenod försatt i konkurs

Inköptes med stora projektplaner. Strax utanför tullarna i Stockholm.

NCC kopierar Skanska – helt ofrivilligt

Investerat nästan 10 miljarder. FV berättar om läget för de olika kontorsprojekten.

Castellums vd: ”Vi känner en spirande optimism”

Positiv nettouthyrning och ett driftsöverskott som ökar med 5,2 procent.

Klarabo och Diös i byte

Fyra fastigheter ingår. Totalt drygt 200 miljoner kronor.

Selins jättefängelse blir ännu större

Ett fåtal av landets anstalter har privat fastighetsägare.

Corem nu långt över hälften i segt och spektakulärt

Investeringar om hela 3 miljarder kronor mitt på Manhattan. Har möjligheter för ett tredje stort projekt. Läs om hyresnivåerna.

Kuylenstierna säljer allt

Valt att gå med på kravet.

Catena avyttrar för 600 mkr

Avyttrar fastighet om nästan 50.000 kvm lokaler.

Tillbaka till förstasidan