Offentliga Hus köper i Nynäshamn

Fastigheten Nynäshamn Hammaren 6 uppfördes 1979 och har en uthyrbar area om 990 kvadratmeter. Byggnaden totalrenoverades invändigt 2016 och hyrs …

Kuylenstierna förvärvar fastigheter för 828 miljoner

Gör bland annat stor affär med statligt bolag.

Rekryterar CFO inför börsnotering

Offentliga Hus, som ägs till 50 procent av Fastator, har rekryterat Niklas Eklund som CFO. Rekryteringen är ett led i …

Offentliga Hus hyr ut 4.000 kvm

Nordic PM har genomfört en uthyrning av lokaler omfattande sammanlagt 4.055 kvm till Borås Stad för uppdragsgivaren Offentliga Hus räkning. …

Ytterligare ett bolag siktar på börsnotering

Planerar för att växa till 6-7 miljarder det närmaste året för att då vara redo för att gå till börsen.

Jacqueline Winberg efterträder Agneta Jacobsson

Sker samtidigt som VD:n sparkades.

Offentliga Hus köper sex hus i norr

Specialfastigheter säljer sex fastigheter i norra Sverige till Offentliga Hus för en köpeskilling uppgående till 76 Mkr. Fastigheterna är belägna …

Offentliga Hus förvärvar från Alaska i Göteborg

VD Fredrik Klerfelt: ”Vi är mycket glada och tacksamma att vi har givits möjligheten att utöka vårt bestånd i Göteborg”

Offentliga Hus köper för 148 mkr i Norrtälje

Ett av Fastators innehav, Offentliga Hus i Norden, har förvärvat och tillträtt Jungfrun 2, Jungfrun 3 och Hallsta 2:229 i …

Offentliga Hus köper 21000 kvm från Weland i Borås

Offentliga Hus förvärvar tre samhällsfastigheter i centrala Borås från Weland Fastighets AB. Fastigheterna är Fjolner 21, Grönfinken 1 och Liljedal 11. …

SPG säljer 12 hus om 5.000 kvm till Offentliga Hus

Affär med hus i Skåne och Göteborg. SPG VOS avyttrar genom två separata bolagsaffärer sammanlagt tolv utbildnings-, vård- och omsorgsfastigheter …

Ska köpa hus för miljarder

Fredrik Klerfelt siktar på aggressiv expansion som VD för Offentliga Hus.

Klerfelt VD för offensivt bolag

Fredrik Klerfelt blir ny VD för det nischade bolaget när ägarbilden förändras.

Fredrik Klerfelt

går in som ny VD för Offentliga Hus som gör en nysatsning med nya delägare. Han ersätter Erik Adelsohn på posten …