Klart: Så mycket kommer Hemfosas aktie kosta

Nu är villkoren för Hemfosas nyemission satta. Notering sker 21 mars. Se även bolagets tavlor!

… och till börsen i december

Platzer gör även en nyemission i samband med introduktionen.

Bra fart på Sagax nyemission

Intresset från institutionella investerare har varit srort. Därför avslutades anmälningstiden för den delen av emissionen redan igår.

Klövern fyller på en gång till

Efter att nyemissionen av preferensaktier för 500 mkr blivit övertecknad i beslutade Klöverns styrelse igår att emittera ytterligare preferensaktier för …

SveaReal nyemitterar

Efter en lyckad nyemission riktad till befintliga aktieägare har nu 400 miljoner kronor tillförts SveaReal. Samtidigt har bolagets externa bankkrediter …

Norskt kapital gör gemensam sak med Trosse

Ska investera 300 miljoner i omvandling av kommersiella fastigheter. Stockholm Bostadsutveckling II AB har tagit in 75 miljoner i eget …

Diös nyemission fulltecknad

Mindre aktieägare avstod teckna aktien. Resultatet för Diös nyemission visar att cirka 22,8 miljoner aktier motsvarande sammanlagt cirka 61 procent …

Balder gör nyemission om 750 miljoner

Vill investera mer utan ökad finansiell risk. Nu vill Balder ta in ytterligare kapital och bolaget gör det genom en …

Balder tog in 285 miljoner

Ett sextiotal institutionella placerare tecknade tillsammans 6,7 miljoner B-aktier i Balders nyemission och kursen sattes till 42,50 kronor. Därigenom drog …

Balder tar in 300 miljoner i nyemission

Nu på tisdagsmorgonen kommer Balder att meddela resultatet av den nyemission som bolaget annonserade sent igår eftermiddag. I den riktade …

Diös fick in hela emissionen

Inte enbart de befintliga aktieägarna ville vara med i nyemissionen i Diös. Nästan hela emissionen, 99,65 procent, tecknades dock med …

Övertecknad företrädesemission i Corem

Nästan samtliga valde att utnyttja sin företrädesrätt i den nyemission som pågår i Corem. 99,0 procent av de erbjudna aktierna …

Nyemission om 96 miljoner i Diös

Diös styrelse har belutat att genomföra en nyemission, med företrädesrätt för ägarna.  Nyemissionen bedöms, givet full teckning, tillföra bolaget cirka …

Corem genomför en nyemission

Corems styrelse beslutade i fredags att genomföra en nyemission av stamaktier om cirka 200 miljoner kronor med företrädesrätt för befintliga …