Etikett: Nyemission

Senaste nyheterna om Etikett: Nyemission.


Serneke till börsen 24 november

Genomför en nyemission och går till börsen den 24 november.

Det blir börsen för Tobin

Marknaden erbjuds köpa upp till 25 procent av bolaget. Första handelsdag blir den 28 oktober.

Estea vill ta in 300 mkr

Tar in pengar för bland annat framtida förvärv.

Sagax blir stor ägare i NP3 genom fastighetsaffär

Sagax säljer fastigheter i Norrland till NP3 och tar betalt i nyemitterade aktier. Sagax blir fjärde största ägare i norrlandsbolaget.

Batljan tar in 830 mkr till SBB

Fyller på kassan för att kunna fortsätta förvärva i högt tempo.

Victoria Park i nyemission

Victoria Park har med stöd av beslut taget vid bolagsstämman i april gett ABG Sundal Collier och Swedbank i uppdrag …

MaxFast fick in 210 mkr genom sin nyemission

Nu har MaxFast både fått in kapital och nya aktieägare så att noteringen på First North kan genomföras som planerat.

D Carnegie förhindrar utspädning

Bolaget har förhandlat fram en lösen av konvertibla förlagslån. Finansierar bland annat genom en nyemission.

Tobin planerar för notering av stamaktien

Tobin Properties avser att ta in 150 mkr via en nyemission av stamaktier. Bolaget har redan erhållit förbindelser för beloppet …

Misslyckade emissioner stoppar affärer

Svag historik, luddiga affärer och vaksammare investerare har inneburit fiaskon för två bolag som sökte finansiering via kapitalmarknaden.

Agora i riktad nyemission om 50 mkr

Det nya First North-listade handelsfastighetsbolaget Agora har genomfört en riktad emission till Länsförsäkringar Fastighetsfond och Alfred Berg Fastighetsfond Norden. Genom …

NP3 genomför riktad nyemission till AP4

NP3 Fastigheter tar in nära 68 mkr genom en riktad nyemission till AP4. Under det andra kvartalet 2015 har NP3 …

Prime Living nyemitterar för notering på First North

Prime Living, fokuserat på produktion och förvaltning av studentbostäder avser att genomföra en nyemission av stamaktier samt söka notering av dessa på First North

Lyckosam höst ökar Tobins ambitioner

Sålt för 1,1 mdr sedan i maj. Tobin Properties avser att kalla till extrastämma för att möjliggöra inhämtningen av ytterligare expansionskapital. …