Annehem listas på fredag

Det Malmöbaserade fastighetsbolaget Annehem Fastigheter AB listas på First North den 11 maj 2007. Man kommer inte att genomföra någon …

Annehem till börsen

Idag begär Malmöbolaget Annehem att bli börsnoterat på First North. Det innebär att bolaget kan vara noterat för handel i slutet av april/början på maj. -Vi har en god likviditet och kommer inte att genomföra någon nyemission i samband med noteringen, berättar bolagets styrelseordförande Greg Dingizian för Fastighetsvärlden. Däremot kommer vi att ställa en del aktier till förfogande för handel.

Mörtstedts bolag satsar mer i Bulgarien

CLS Holdings avser att teckna aktier för drygt 7,2 miljoner pund i en nyemission om totalt 15 miljoner pund som   …

Sagax nyemission övertecknad

Sagax har beslutat att öka bolagets egna kapital med 105 miljoner kronor genom en riktad emission av preferensaktier. Den riktade …

Annehem nyemitterar för 300 miljoner

Annehem ska under november/december genomföra en nyemission om 250-300 miljoner kronor. Läs mer om detta i Fastighetsvärlden nr 10 som utkom till prenumeranter igår. Där berättar Annehems ordförande Greg Dingizian (bilden) även om bolagets planer för äldreboende i Köpenhamn, Stockholm och Göteborg.

Extra bolagsstämma klubbade nyemissionen

I fredags beslutade Rurics extra bolagsstämma det förslag om nyemission av aktier för 152 miljoner kronor. Aktieägarna erbjuds teckna 3 …

Ruric gör nyemission och skriver upp värden

Styrelsen för Ruric föreslår en nyemission om högst 152 miljoner kronor med företrädesrätt för aktieägarna. Skälet för emissionen är att …

Rurics nyemission fulltecknad

Ruric, som satsar på fastigheter i S:t Petersburg, fick in 250 miljoner på sin nyemission av aktier som genomförts de …

Ruric sätter kurs på Nya Marknaden

Om knappt två veckor börjar fastighetsbolaget Ruric att handlas på Nya Marknaden. Bolaget kommer att genomföra en nyemission om 240 miljoner med företrädesrätt för befintliga aktieägare och genomför parallellt ett obligationsprogram om 700 miljoner där initialt obligationer för  410 miljoner emitteras. Bland de fastigheter bolaget äger idag finns bland annat Oscar Business Centre (bilden).

Diös skaffar ny finansiering

Nu gör sig Diös klara i startblocken inför börsintroduktionen som ska ske inom några månader. Igår blev det klart med en ny kreditfacilitet hos Handelsbanken. Den avser sammanlagt mer än två miljarder kronor. Avtalet innebär en refinansiering av Diös nuvarande fastighetsbestånd och ger även 800-900 miljoner i krediter för nya investeringar.

Brinova emitterar för att köpa för en miljard

Styrelsen för Brinova Fastigheter har beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Beslutet är villkorat av godkännande …

Kungsleden får sin miljard

Den första stora nyemissionen på år och dag bland fastighetsbolag blev en succé. Kungsledens nyemission övertecknades med 38 procent. 99 …

Fastigheter i parti och minut

Jens Engwall och Kungsleden har valt att i många fall göra tvärtom mot merparten av övriga aktörer, och absolut tvärtemot …

Riktad nyemission i Sagax

Sagax har emitterat en miljon stamaktier i en kontant nyemission som riktats till institutionella kapitalförvaltare. Emissionen, som motsvarar cirka 8 …