Nyemission om 96 miljoner i Diös

Diös styrelse har belutat att genomföra en nyemission, med företrädesrätt för ägarna.  Nyemissionen bedöms, givet full teckning, tillföra bolaget cirka …

Corem genomför en nyemission

Corems styrelse beslutade i fredags att genomföra en nyemission av stamaktier om cirka 200 miljoner kronor med företrädesrätt för befintliga …

Fastighets AB Malmö City tar in nytt kapital

Ger förutsättningar till förvärv. Nyligen förvärvade fastighetsbolaget Malmö City fastigheten Sqvalperup 12 på Norra Vallgatan 60 från Wihlborgs för 170 …

Uppgörelse för Allokton på gång

En första viktig del i rekonstruktionsarbetet för Allokton är i hamn. Det är obligationsinnehavarna i dotterbolaget Allokton Properties AB som accepterar ett förslag där de konverterar sina fordringar till preferensaktier och därmed blir ägare till 68% av kapitalet med 18% av rösterna av Allokton Properties AB.

Victoria Park gör nyemission

Styrelsen i Victoria Park föreslår att en nyemission om 55,7 mkr i bolaget. Befintliga aktieägare har företrädesrätt  vid nyemissionen. Emissionslikviden …

Nyemission ingår i Rurics rekonstruktion

Stockholms Tingsrätt ska nu ta ställning till den preliminära rekonstruktionsplan som utarbetats för Ruric. I planen ingår ett offentligt ackord med de oprioriterade fordringsägarna, såväl obligationsinnehavare som övriga fordringsägare.

Nyemission om 110 mkr i Dagon

Samtidigt som Dagon i sin delårsrapport visar ett eget kapital om 68 kr/aktie, görs en nyemission till kursen 48 kronor. …

NLP tar in nytt kapital

Northern Logistic Property är högt belånat och kämpar för att förbättra sin finansiella situation. Nyligen har man sålt en fastighetsportfölj och lagt om en stor del av lånen. Nu görs även en nyemission.

Norwegian Property gör nyemission

Norwegian Property, Nordens största börsnoterade fastighetsbolag, har gjort en riktad nyemission på nära 1,5 miljarder kronor. Enligt bolaget blev nyemissionen, som skall fastställas av ett extra årsmöte 24 juni, fulltecknad på endast några timmar.

Nyemission i Sagax

Lindahl biträder AB Sagax i samband med ökning av bolagets eget kapital med 90 miljoner kronor genom en riktad emission …

Klart om villkoren hos SBC

För en månad sedan blev det bekant att SBC behöver göra en nyemission samt vidta flera strukturgrepp för att få …

Corem köper merparten av Nordums fastigheter

Corem Property Group AB förvärvar åtta fastigheter av Nordum Fastighetsfond 1. Köpeskillingen uppgår till 213 miljoner kronor efter avdrag för latent skatt, och fastigheterna omfattar cirka 33500 kvadratmeter uthyrbar area.

Det pyr bland Norwegian Propertys ägare

Stora aktieägare vill byta ut delar av styrelsen efter katastrofutveckling. Aktiekursen i Norges största noterade fastighetsbolag, Norwegian Property, har kollapsat …

East Capital avstår nyemission i Ruric

I den nu pågående nyemissionen i Ruric ser den tidigare storägaren East Capital ut att endast ta del i ringa …