Senaste nyheterna om Nyemission


Emilshus tagit in 384 mkr – NP3 sålt alla b-aktier

Emilshus har genomfört riktad nyemission av 12 miljoner stamaktier av serie B. Genom Emissionen tillförs Emilshus totalt 384 miljoner kronor före transaktionsrelaterade kostnader.

ALM Equity i nyemission om 150 mkr

Via ett accelererat bookbuilding-förfarande har Alm Equity tagit in 150 mkr i en riktad nyemission. Teckningskursen sattes till 220 kronor per aktie.

K-Fastigheter gör nyemission om 128 mkr

Sex befintliga aktieägare går in med nytt kapital i bostadsutvecklaren.

Offensiv nyemission om 2,1 miljarder av Catena

Ser affärsmöjligheter i projekt och via förvärv.

Akelius emitterar halv miljard euro

Styrelsen i Akelius Residential Property har beslutat om en nyemission om 500 miljoner euro.

Utspädning om 67 procent i Bonava

Befintliga ägare får ytterligare en smocka vid nyemissionen.

Bonava ska genomföra miljardemission

Nordstjernan garanterar emissionen fullt ut.

Doxa ska emittera för 350 miljoner

Beslut har tagits om en riktad nyemission om aktier för 350 miljoner kronor. Emissionen sker till en rabatt om cirka 0,2 procent.

Storägare får ta större delen av Nivikas emission

Garantier utnyttjas för 41 procent av emissionen på drygt en halv miljard.

SLP emitterar för halv miljard

Snabbköpande Swedish Logistic Property vill fortsätta förvärva och tar nu in mer kapital för att kunna finansiera expansionen.

 

Emilshus nyemitterar 200 mkr till nivå över stängningskurs

Tar in nytt kapital för att kunna utnyttja bra investeringsmöjligheter.

Sagax tar in två miljarder till

Drar nytta av höjd rating och ökat förvaltningsresultat.

John Mattson genomför nyemission om 1,25 mdr

De största aktieägarna garanterar nyemissionen fullt ut.

Nivika emitterar för halv miljard

Blir andra emissionen för i år med syfte att stärka bolaget finansiella ställning.