Trianon genomför riktad nyemission – tillförs 115 mkr

Trianon gör en riktad nyemission av en miljon B- aktier till ett pris om 115 kronor per aktie. Det är …

Oscar: ”Stabil grund att stå på”

Utfallet av erbjudandet klart. Hälften av ”preffarna” byts ut mot nya stamaktier.

K-Fastigheter till börsen – tar in 900 miljoner

Mer bostäder på börsen när Jakob Karlsson och Erik Selin går till börsen med sitt gemensamägda K-Fastigheter.

Pandox tar in 2,8 miljarder för nya affärer

Strax efter börsens stängning på måndagkvällen meddelade Pandox att de vill ta in 2,8 miljarder via en riktad nyemission.

Obligationsägarna i Prime Living tar snart beslut

Nu kallar Prime Living via sin agent, Intertrust, till skriftligt förfarande  för ändringar i villkoren för de tre utestående obligationer …

K2A börjar handlas på börsen idag

Se bilder från morgonens inringning.

Klövern säkrade inlösenmöjlighet av Tobin

Klövern hade garanterat företrädesemissionen i Tobin till 100 procent och hade innan emissionen 86,7 procent av kapitalet och 88,5 procent …

Förberedelser för nyemission i Prime Living

Det krävs kapitaltillskott för att bolaget ska kunna ro i land sina projekt.

Hemlig investerare köper in sig i Amasten

Bolaget gör nyemission om 150 miljoner, men först ska bolaget synas.

Vill locka till sig 400 miljoner

Kapitalförvaltningsbolaget Coeli genomför just nu en nyemission för att ta in upp till 400 mkr till sitt bolag Coeli Fastighet …

Börsentré för Cushman & Wakefield

Häftigt höga skulder amorteras ned med nyemissionen.

Svedberg en av de största ägarna i Amasten

Riktade nyemissioner och storägare som köper och säljer. Amastens ägarbild förändras och ledningen kör ”pilotskolan”.

Tobin behöver mer kapital – gör nyemission

Ledningen trängd att sälja delar av sina teckningsrätter för att kunna vara med i nyemissionen.

D. Carnegie & Co genomför företrädesemission

Carnegie & Co genomför en företrädesemission om 1 013 mkr. Bolagets aktieägare erbjuds teckna en ny aktie för varje sju …