Nyemission

Senaste nyheterna om Nyemission.


Catena tar in 1,6 miljarder via nyemission

Möjliggör fortsatt genomförande av bolagets projekt men skapar även möjlighet att utnyttja förvärvsmöjligheter som kan dyka upp.

Villkoren för Titania klara

Inför teckningsperioden har man nu satt teckningskursen. Totalt tar bolaget in högst 430 miljoner före emissionsomkostnader.

Titania på väg till börsen

Jacob Karlsson är en av de som åtagit sig att förvärva aktier.

SBF Bostad redo förvärva efter framgångsrik nyemission

Teckningsperioden för nyemissionen i SBF Bostad har löpt ut och styrelsen har fattat beslut, baserat på inkomna anmälningssedlar, om tilldelning av totalt 10.000 A-aktier till teckningskursen 13.000 per A-aktie, vilket totalt utgör 130 miljoner kronor. ”Med det framgångsrika emissionsresultatet, är vår förvärvskapacitet mycket god och vi ser fram emot att med det snaraste utöka fastighetsportföljen”, kommenterar bolagets vd Johan Grevelius

 

Amasten tar in 666 mkr i nyemission

Teckningskursen drygt tio procent under den senaste veckans rekordnivå.

Flera starka namn – de blir Sehlhalls största externa ägare

Svanberg, Borg och Adelsohn på ägarlistan.

Nyfosas nyemission tillför 750 mkr

Styrelsen i Nyfosa har beslutat om en riktad nyemission. Genom nyemissionen tillförs Nyfosa cirka 750 miljoner kronor.

Tre Kronor tar in 119 mkr i en riktad nyemission

Trianons storägare bland de som tecknade sig i nyemissionen.

Stenhus tar in kapital och noteras på First North

Avknoppning lockar in Balder och Länsförsäkringar som stora investerare när bolaget tar in 600 miljoner kronor i samband med ägarspridning.

Klövern tar in 2 miljarder

Genomför en fullt garanterad företrädesemission

Trianon genomför riktad nyemission – tillförs 115 mkr

Trianon gör en riktad nyemission av en miljon B- aktier till ett pris om 115 kronor per aktie. Det är …

Oscar: ”Stabil grund att stå på”

Utfallet av erbjudandet klart. Hälften av ”preffarna” byts ut mot nya stamaktier.

K-Fastigheter till börsen – tar in 900 miljoner

Mer bostäder på börsen när Jakob Karlsson och Erik Selin går till börsen med sitt gemensamägda K-Fastigheter.

Pandox tar in 2,8 miljarder för nya affärer

Strax efter börsens stängning på måndagkvällen meddelade Pandox att de vill ta in 2,8 miljarder via en riktad nyemission.