K2A börjar handlas på börsen idag

Se bilder från morgonens inringning.

Klövern säkrade inlösenmöjlighet av Tobin

Klövern hade garanterat företrädesemissionen i Tobin till 100 procent och hade innan emissionen 86,7 procent av kapitalet och 88,5 procent …

Förberedelser för nyemission i Prime Living

Det krävs kapitaltillskott för att bolaget ska kunna ro i land sina projekt.

Hemlig investerare köper in sig i Amasten

Bolaget gör nyemission om 150 miljoner, men först ska bolaget synas.

Vill locka till sig 400 miljoner

Kapitalförvaltningsbolaget Coeli genomför just nu en nyemission för att ta in upp till 400 mkr till sitt bolag Coeli Fastighet …

Börsentré för Cushman & Wakefield

Häftigt höga skulder amorteras ned med nyemissionen.

Svedberg en av de största ägarna i Amasten

Riktade nyemissioner och storägare som köper och säljer. Amastens ägarbild förändras och ledningen kör ”pilotskolan”.

Tobin behöver mer kapital – gör nyemission

Ledningen trängd att sälja delar av sina teckningsrätter för att kunna vara med i nyemissionen.

D. Carnegie & Co genomför företrädesemission

Carnegie & Co genomför en företrädesemission om 1 013 mkr. Bolagets aktieägare erbjuds teckna en ny aktie för varje sju …

Gryende missnöje med Kungsledens nyemission

Aktiekursen har pressats i väntan på villkoren i nyemissionen. Ägare som inte agerar blir utspädda 1:6.

Kungsleden vill ta in 1 600 mkr i nyemission

Vill sänka belåningsgraden och göra förvärv. Kungsleden har beslutat om en fullt garanterad företrädesemission om cirka 1 600 mkr. Nyemissionen …

Serneke introduceras för 110 kronor per aktie

Familjen Olsson Eriksson inom Stena-sfären är med som en av fyra ankarinvesterare som garanterar 45 procent av kapitalanskaffningen.

Serneke till börsen 24 november

Genomför en nyemission och går till börsen den 24 november.

Det blir börsen för Tobin

Marknaden erbjuds köpa upp till 25 procent av bolaget. Första handelsdag blir den 28 oktober.