Senaste nyheterna om Nyemission


Byggpartner tvingas till nyemission efter nedskrivning

Aktieägarna får öppna sina plånböcker efter totalt när 400 mkr i nedskrivningar det senaste året.

Villkoren i Castellums jätteemission klara

Hela företrädesemissionen om drygt 10 miljarder är garanterad fullt ut av Akelius samt banker.

Var 20:e aktie tecknades inte av Besqabs ägare

Största ägarna får infria sina garantiåtaganden för att emissionen skulle bli fulltecknad.

Ännu en nyemission – Nivika fyller på

Befintliga ägare späds ut med 25 procent när bolaget tar in 750 mkr via en riktad nyemission.

Villkoren för Besqabs nyemission klara

Besqab signalerade för nyemission redan i februari, nu har man satt ned foten om villkoren.

Cibus nyemission växte

Ökades på med 130 mkr under torsdagskvällen – med rabatt om 10 procent mot börskursen. Ska lösa obligationslån.

Nyemission i Nyttobostäder

Ett utbyte av preferensaktier till stamaktier är redan föreslaget. Nu behöver Nyttobostäder dessutom göra en nyemission för att förstärka sin finansieringssituation.

Snabb riktad nyemission av NP3

Proppen verkar var ur för fastighetsbolagen, nu tar även NP3 in nytt kapital – högt över substans.

Besqab i nyemission om 825 miljoner

Kommer att använda pengarna till att i förtid helt återbetala den obligation man gav ut för två år sedan.

Catena tar in 1,6 miljarder via nyemission

Möjliggör fortsatt genomförande av bolagets projekt men skapar även möjlighet att utnyttja förvärvsmöjligheter som kan dyka upp.

Villkoren för Titania klara

Inför teckningsperioden har man nu satt teckningskursen. Totalt tar bolaget in högst 430 miljoner före emissionsomkostnader.

Titania på väg till börsen

Jacob Karlsson är en av de som åtagit sig att förvärva aktier.

SBF Bostad redo förvärva efter framgångsrik nyemission

Teckningsperioden för nyemissionen i SBF Bostad har löpt ut och styrelsen har fattat beslut, baserat på inkomna anmälningssedlar, om tilldelning av totalt 10.000 A-aktier till teckningskursen 13.000 per A-aktie, vilket totalt utgör 130 miljoner kronor. ”Med det framgångsrika emissionsresultatet, är vår förvärvskapacitet mycket god och vi ser fram emot att med det snaraste utöka fastighetsportföljen”, kommenterar bolagets vd Johan Grevelius

 

Amasten tar in 666 mkr i nyemission

Teckningskursen drygt tio procent under den senaste veckans rekordnivå.