Trio får bygga 30.000 kvm vid Bromma flygplats

Exploateringskontoret tecknar markanvisningsavtal med Fastpartner, Hemsö och Salk Tennis i närheten av Bromma flygplats. Totalt handlar det om 30.000 kvm lokaler.

Området som avses är stadsutvecklingsområdet Riksby, söder om Bromma flygplats – som Fastighetsvärlden tidigare berättat om. Området kommer att delas upp i flera detaljplaner.

Exploateringskontorets förslag till politikerna i Exploateringsnämnen nu är det femte markanvisningsärendet och som avser den första etappen.

Fastpartner föreslås få en markanvisning för lätt industri, handel och kontor och omfattar cirka 10.000 kvm BTA. Fastpartner har valts genom direktanvisning.

En markanvisningen om 10.000 kvm BTA sker till Hemsö för ett idrottskvarter med inriktning på truppgymnastik och en ishall för konståkning. Direktanvisning

Markanvisning föreslås ske till AB Salktennis. Markanvisningen sker för idrottsändamål i form av en tennishall och omfattar ca 10.000 kvm BTA. Direktanvisning.

De tre projekten summerar 30.000 kvm lokaler.

Figur 2. Kvartersstruktur inom etapp 1. Överst syns Bromma flygplats. Karta: Stockholms stad

För Fastpartner innebär det att bolagets projektplaner i området växer ytterligare. Bolaget har sedan tidigare markanvisats 30.000 kvm för kommersiella lokaler och 42.000 kvm för bostäder och förskolor.

Projektet för Riksby syftar till att möjliggöra en ny stadsdel i enlighet med Programmet för centrala Bromma. Projektet ska bland annat möjliggöra byggnation av cirka 3.000-4.000 nya bostäder. Utöver bostäder planeras även för en utveckling av verksamheter, förskolor och skolor, idrotts- och rekreationsfunktioner samt förbättrad park och grönstruktur.

Inom etapp 1 har följande byggaktörer fått markanvisning:

  • Stockholmshem
  • Fastpartner
  • Maxera Bostad
  • Skanska Mark och Exploatering Nya Hem
  • SISAB
  • Sveafastigheter Bostad
  • Sagax
  • Stockholm Avfall
  • Stockholm Stads Parkerings
  • Åke Sundvall

Missa inte! Cash is King

Den 30 november är det dags för Fastighetsvärldens heldagsseminarium Cash is King. Det äger rum på Grand Hotel i Stockholm.

Se fullständigt program och möjlighet till anmälan här.

Fler Nyheter från förstasidan

Nära sälja på Vasagatan

Fastigheten inköptes för så lite som 8 miljoner kronor 1984.

Pangea: Mörka utsikter för fastighetssektorn

”I pågående transaktioner ser vi att de flesta köpare har sänkt sina bud med 10-20 procent, men värderingarna har ännu inte justerats”.

Saftigt minus – men M2 fick utrymme att amortera

Betydande förlust på avyttringen av aktier i Castellum.

Bilder: Så kan AL bygga ut Söderhallarna

Så kan Medborgarplatsen utvecklas framöver.

Fabege på knock med The Mauler

Hyr ut 2.400 kvm för större satsning.

16 nya butiker till Arlanda

Utbyggnad med 11.000 kvm. FV listar butikerna som öppnar i nya Marknadsplatsen.

Lättnadsrally timmen efter räntebeskedet

Kurserna för flera fastighetsbolag drog iväg rejält efter att Riksbanken lämnat sitt nya besked om styrräntans nivå. Vad hade man fruktat egentligen?

Riksbanken höjer räntan med 0,75

Många fastighetsägare nervösa. Riksbanken ger prognos för i början av 2023.

Skiften i toppen hos Vasakronan i Stockholm

Två nya toppositioner utsedda.

Skanska säljer för 600 mkr till sitt egna nya bolag

60.000 kr/kvm för nyutvecklad kontorsfastighet i centralt läge.

NREP in i Tyskland

Fokus på bostäder och logistik. Läs om det första förvärvet.

Sjunkande priser i markanvisningar

Senaste statistiken. Dessutom blir det vanligare att investerare drar sig ur markanvisningsavtal.

Affärsanalys

Lyfter av projekt i närområdet

Per Wieslander och Philip Wikén vid Svefa analyserar en affär med en större kontorsfastighet i Malmö.

Kilenkrysset i iskallt förvärv av 30.000 kvm

Förvärvar tre fastigheter i iskallt segment som blir allt hetare.

Tillbaka till förstasidan