Kungsleden avyttrar vakant hus till Hemsö

Försäljningspriset överstiger fastighetens bokförda värde med ett par miljoner kronor. Fastigheten omfattar 1.900 kvm uthyrningsbar area och har en vakansgrad …

Hemsö utvecklar grundskola och äldreboende i Göteborg

Verksamheterna kombineras i en och samma byggnad där skolan omfattar årskurs F-6 för 400 elever och äldreboendet 100 platser. ‒ …

Estea köper av Hemsö i Haninge för 69 mkr

Bernstrom&Partners var rådgivare till säljaren Hemsö. Förvärvet görs av Esteas helägda dotterbolag och alternativa investeringsfond, Estea Sverigefastigheter 3. Planerat tillträde är …

Hemsö utvecklar äldreboende i Täby

Hemsö utvecklar ett nytt äldreboende på den befintliga fastigheten Byle gård belägen i Täby kyrkby. Äldreboendet kommer att få 86 …

Hemsö investerar 300 mkr i Staffanstorp

Grundskolan omfattar årskurs F-9 för 600 elever samt tillhörande förskola med 10 avdelningar för totalt 200 barn. Skolan blir den …

Hemsö utvecklar ny skola i Nacka

Älta växer och behovet av skol- och idrottslokaler kommer att öka stadigt de kommande åren. Den nya Stavsborgsskolan blir en …

Hemsö utvecklar ny skola i Norra Karelen

Joensuu ligger i östra Finland, i landskapet Norra Karelen. Staden har ungefär 75.000 invånare. Det är Finlands tolfte största stad …

Hemsö bygger 7.500 kvm i Trelleborg och hyr ut till IES

Nybyggnationen avser förutom grundskolan även en förskola för 160 barn samt en idrottsanläggning. Den nya skolan etableras i ett nytt …

Värvar från Vasakronan

Hemsö rekryterar till flera ledande positioner.

Hemsö förvärvar utbildningsfastigheter i Finland för 250 mkr

Hemsö växer inom kategorin utbildningsfastigheter i Finland och förvärvar en universitetsbyggnad i centrala Helsingfors och sin första gymnasieskola i Jyväskylä. …

Hemsö med femte köpet i Tyskland

Hemsö utökar fastighetsportföljen i Tyskland och förvärvar en utbildningsfastighet för rättsväsendet i Wiesbaden. Investeringen uppgår till cirka 700 miljoner kronor …

Hemsö i avsiktsförklaring om stor portfölj i Uddevalla

En investering på 1 miljard kronor, enligt FV:s källor.

Hemsö i nytt miljardavtal

Gör stor affär med kommun.

Affär på hela 2,6 miljarder i Hagastaden

Mer än dubbla kvadratmeterpriset jämfört med 2013. Se karta!