Skapar jv med risk för kallsup

Investeringsbehovet bedöms uppgå till 40–60 miljarder kronor den närmaste tiden.

Bygger tillit – i koja som slott

Kameleont. Från Mexico City till kontoret på Östermalm – via norra Botkyrka, Handels och London. Nils Styfs krokiga resa in i branschen har gett honom en ovärderlig superkraft.

Hemsö köper äldreboende i Tyskland

Hemsö förvärvar ett äldreboende i Steinfurt i Nordrhein-Westfalen. Investeringen uppgår till 11,9 miljoner euro.

Brinova i byte med Hemsö för 120 mkr

Brinova Fastigheter har tecknat avtal med om förvärv av bostadsfastigheten Nattskärran 7 i Malmö, med 24 lägenheter, från Hemsö. Samtidigt har ett avtal med samma bolag tecknats för försäljning av  kontors- och industrifastigheterna i Hjorten 14 och Snickeriet 10 Trelleborg. Totalt fastighetsvärde i affärerna är 120 miljoner kronor.

Hemsö anställer åtta

Fokus på projektutveckling.

Hemsö förvärvar mark nära planerad t-banestation

Hemsö förvärvar mark av Nacka kommun belägen i de blivande stadskvarteren intill Nacka Stadshus. Hemsö har även ingått ett markanvisningsavtal med kommunen som gäller en byggrätt för äldreboende och förskola i Älta Centrum.

Hemsö får sjunde markanvisningen i Nacka

Samtliga kvarter på Nya gatan i Centrala Nacka är nu markanvisade. Den sista pusselbiten lades i måndags då kommunstyrelsen i Nacka beslutade att överlåta mark till Hemsö som planerar att tillföra nya verksamheter på platsen där detaljplanen medger bland annat utbildning och fritidsverksamhet.

Hemsö köper marken vid stora Novum – vill expandera

Hemsö vill bygga ut den stora fastigheten Novum, som ligger bredvid Karolinska, i Huddinge. Nu föreslås Hemsö få köpa loss marken av Region Stockholm.

Hemsö utvecklare ny skola i Nacka

Hemsö utvecklar en ny kommunal för- och grundskola i Ektorp i Nacka för 900 elever samt en fullstor idrottshall. De nya lokalerna ersätter nuvarande Ektorps skola som ägs sedan tidigare av Hemsö.

Hemsö köper universitetsfastighet i Helsingfors

Hemsö förvärvar en universitetsfastighet i centrala Helsingfors för framtida utveckling till moderna utbildningslokaler. Fastigheten kommer att förhyras av Helsingfors universitet fram till 2024.

Hemsös ägare tillför ytterligare 1 miljard kronor

Hemsös ägare har beslutat att tillföra ytterligare 1 miljard kronor i eget kapital för att öka investeringskapaciteten med bibehållen kapitalstruktur.

Hemsö investerar kvarts miljard i idrottshallar

Hemsö utvecklar två fullskaliga idrottshallar med tillhörande gym i Lund och Staffanstorp. Den totala investeringen uppgår till 230 miljoner kronor. 10-åriga hyresavtal har tecknats med Nordic Wellness.

Köper för 714 mkr i Uppsala – hyr direkt ut 15.700 kvm

Gör första förvärvet av en utbildningsfastighet i orten.

Branschens dolda gigant: Äger för hela 380 miljarder

Fastighetsvärlden kartlägger. 42 investeringar i totalt 20 länder.