Hemsös ägare pumpar in ytterligare 1 miljard kronor

Hemsös ägare Tredje AP-fonden har beslutat att tillföra ytterligare 1 miljard kronor i nytt eget kapital för att öka investeringskapaciteten …

Estea köper av Hemsö

Esteas helägda dotterbolag Estea Omsorgsfastigheter har förvärvat ett äldreboende, fastigheten Skörden 3, som drivs av Sundsvalls kommun under ett 15-årigt …

Hyr 13.000 kvm i Hagastaden

Ytterligare en stor uthyrning nära nya Karolinska sjukhuset. En av de två stora fastigheterna kan komma att säljas.

Hemsö rekryterar ny regionchef från NCC

Rikard Larsson tar nu över ansvaret för regionens medarbetare och en fastighetsportfölj som geografiskt täcker området mellan Göteborg, Jönköping och …

Hemsö utvecklar två räddningsstationer i Finland

Uleåborgs stad har tecknat två hyresavtal som löper på 25 år. Räddningsstationerna Linnanmaa och Raksila ska bli miljövänliga byggnader och …

Hemsö blir byggherre i Tyskland

Hemsö fortsätter att växa inom segmentet äldreboenden Tyskland och utvecklar sitt första äldreboende i Büttelborn utanför Frankfurt. Hemsö är byggherre …

Hemsö nära kontrakt om 13.000 kvm i Trelleborg

Hemsö förvärvade tidigare i år tre fastigheter i kvarteret Herkules i Trelleborgs stadskärna, läs mer här. På fastigheterna finns befintlig …

Hemsö: ”Vi bidrar mest”

Hemsö har presenterat sina nyckeltal. Här sammanfattning januari – juni 2019: Hyresintäkterna ökade till 1 492 mkr (1 281). Förvaltningsresultatet …

Köper nytt polishus i Rinkeby

Investeringen är nästan en halv miljard kronor.

Hemsö lånar till 2,02 procent på 20 år

Hemsö har tecknat ett nytt bilateralt låneavtal om 75 miljoner euro via en tysk ”Schuldschein-upplåning”. Lånet är icke säkerställt, amorteringsfritt …

SBB i miljardköp från Hemsö

Bolagens vd:ar motiverar affären. 14 fastigheter ingår i transaktionen. FV berättar vilka fastigheter som ingår.

Pär Nuder lämnar Fabege

Den tidigare finansministern lämnar flera styrelser.

Utvecklar högstadieskola i Solna

Solna stad har upplåtit mark i Bagartorp åt Hemsö för att utveckla en ny högstadieskola. Skolan som kommer att ha …

Hemsö satsar stort i väst

Förvärvar en skola i Kungälv och ett äldreboende i Mölndal.