Samhällsfastigheter

Hemsö utvecklar ny skola i Nacka

Tillsammans med Nacka kommun skapar Hemsö en ny grundskola i Älta som ersätter nuvarande Stavsborgsskolans lokaler. Investeringen uppskattas till 500 miljoner kronor och ett 25-årigt hyresavtal har tecknats med Nacka kommun.

Hemsö utvecklar ny skola i Norra Karelen

Hemsö utvecklar en ny skola för musikundervisning, Joensuu Konservatoriet i Finland. Ett 20-årigt hyresavtal har tecknats med Joensuu stad. Investeringen uppgår till cirka 140 miljoner kronor.

Hemsö bygger 7.500 kvm i Trelleborg och hyr ut till IES

Hemsö har tilldelats mark i Trelleborg för att utveckla en ny grundskola, förskola samt en idrottsanläggning. Grundskolan kommer att ge plats för 700 elever i årskurserna F-9 samt fritids. Investeringen uppgår till drygt 400 miljoner kronor. Ett 20-årigt hyresavtal har tecknats med Internationella Engelska Skolan för den nya grundskolan.

Värvar från Vasakronan

Hemsö rekryterar till flera ledande positioner.

Hemsö förvärvar utbildningsfastigheter i Finland för 250 mkr

Hemsö förvärvar en gymnasieskola i Jyväskylä samt en universitetsbyggnad i Helsingfors. I tillägg stärker Hemsö sin position i Åbo genom ett förvärv av aktier i Turku Technology Properties Oy. Den totala investeringen uppgår till ett belopp motsvarande cirka 250 miljoner kronor.

Hemsö med femte köpet i Tyskland

Hemsö utökar fastighetsportföljen i Tyskland och förvärvar en utbildningsfastighet för rättsväsendet i Wiesbaden. Investeringen uppgår till cirka 700 miljoner kronor …

Hemsö i avsiktsförklaring om stor portfölj i Uddevalla

En investering på 1 miljard kronor, enligt FV:s källor.

Hemsö i nytt miljardavtal

Gör stor affär med kommun.

Affär på hela 2,6 miljarder i Hagastaden

Mer än dubbla kvadratmeterpriset jämfört med 2013. Se karta!

Lantmännen säljer central pärla till tre olika

Området som ligger ett längre stenkast från centralstationen utvecklas av tre aktörer efter komplex affär. 17.000 kvm lokaler och bostäder utvecklas.

Hemsö satsar 1,8 miljarder på äldreboende och skola

Köpt tre befintliga fastigheter för 600 mkr.

Köper för halv miljard av SBB nära S:t Eriksplan

Möjlig projektfastighet. ”Ser goda möjligheter till att utveckla den till en samhällsfastighet”.

Hemsö handlar för ytterligare 270 mkr i Tyskland

Hemsö växer i Tyskland och förvärvar ett flertal trygghets- och äldreboenden samt mark för en planerad nybyggnation av ett äldreboende. Investeringen, exklusive nybyggnation, uppgår till cirka 270 miljoner kronor.

Hemsös ägare pumpar in ytterligare 1 miljard kronor

Tredje AP-fonden tillför Hemsö 1 miljard kronor i eget kapital – teckningsåtagandet höjs till 5 miljarder kronor.