Branschens dolda gigant: Äger för hela 380 miljarder

Fastighetsvärlden kartlägger. 42 investeringar i totalt 20 länder.

Hemsö förvärvar för 220 miljoner i Finland

Hemsö förvärvar en fastighet för ombildning till ett kommunalt familjecenter i Esbo utanför Helsingfors. Fastigheten kommer att genomgå en omfattande renovering och ett 10-årigt hyresavtal har tecknats med Esbo stad. Den totala investeringen uppgår till cirka 22 miljoner euro.

Lanthem utvecklar äldreboende med Ica-butik för 190 mkr

Lanthem Samhällsfastigheter, ett bolag samägt av Hemsö och Lantmännen fastigheter, utvecklar ett nytt äldreboende i Tygelsjö strax utanför Malmö. Byggnaden kommer även att inkludera en ICA-butik i markplan.

Bildextra: Hemsö bygger ut stora Novum

Hemsö påbörjar en modernisering av fastigheten Novum i Huddinge som omfattar en om- och tillbyggnation samt byte av tekniska system. Ett nytt mittskepp skapas som utökar den uthyrningsbara ytan med cirka 10.000 kvadratmeter.

Hemsö satsar nästan en miljard i Lahtis

Hemsö förvärvar samtliga byggnader samt pågående projekt inom campusområdet  i centrala Lahtis. Den totala investeringen uppgår till cirka 85 miljoner euro.

Stabilt Hemsö når 62 miljarder

Hemsö, med Tredje AP-fonden som största ägare, redovisar ett starkt och stabilt ekonomiska resultat för 2020.

Hemsö ökar ytan för skola i Norrköping

Hemsö har tecknat ett 10-årigt hyresavtal med Nordic International School för en utökning av deras befintliga grundskola i Norrköping.

Hemsö utvecklar nytt äldreboende i Berlin

Hemsö utvecklar sitt andra äldreboende i egen regi i staden Kleinmachnow strax utanför Berlins stadsgräns. Ett 20-årigt hyresavtal har tecknats med Victors group, en av de största vårdoperatörerna i Tyskland. Investeringen uppgår till 16 miljoner euro.

Miljardköper portfölj med tio äldreboenden

Fortsätter den offensiva satsningen.

190 mkr när Hemsö utvecklar skolan i Staffanstorp

Veidekke har av Hemsö fått i uppdrag att bygga Vikhemskolan i Staffanstorp. Projektet är en totalentreprenad med en kontraktssumma på cirka 190 miljoner kronor och skolan beräknas vara färdigställd så att skolstart kan ske hösten 2022.

Köper för 300 mkr i Småland

Samhällsfastighet som omfattar 7.200 kvm uthyrbar yta.

Hemsö köper simhall och får byggrätter

Hemsö köper en simhall i Västerås och får även en hel det byggrätter i affären.

Hemsö förvärvar samhällsfastigheter i Örebro

Hemsö förvärvar en förskola belägen i stadsdelen Vivalla i Örebro kommun. Förskolan har fem avdelningar för barn i åldrarna 1–5 …

Hemsö tecknar hyres- och samverkansavtal om samhällsfastigheter

Hemsö har tecknat hyresavtal och tillhörande samverkansavtal med Stiftelsen Stockholms Sjukhem och Raoul Wallenbergskolan för ett nytt vård- och omsorgsboende och förskola i Upplands Väsby. Investeringen uppgår till cirka 230 miljoner kronor.