Fastpartner hyr ut 3.300 kvm i J12 i Upplands Väsby

Bolagen som flyttar in  är MAXFPS, Delibruket Flatbread, JAMEC Artists samt flertalet kontor i Fastoffice. Hyresavtalet med MAXFPS AB har …

Fastpartner hyr ut 10.000 kvm i Arlandastad

Dessa uthyrningar innebär en vidareutveckling av fastigheten Märsta 24:4 där befintliga byggnader renoveras samt att en ny byggnad uppförs på …

Fastpartner utvecklar företagspark i Gävle

Nu skapar bolaget ett nytt kontorserbjudande under konceptet Fastoffice. Det vänder sig till företag som är för stora för det …

Fastpartners första kontrakt i Microsofts tidigare HK

Infranord och Trimtec tillträdde sina nya lokaler den 1 oktober och Larmia Control AB:s lokal utvecklas under vintern och beräknas …

Starkt resultat från Fastpartner

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2020 för Fastpartner: Hyresintäkterna ökade med 8,7% och uppgick till 1 339,6 (1 232,2) MSEK. Driftnettot …

Populär husmanskostkedja öppnar sjunde enheten

Fastpartner har tecknat ett 15-årigt hyreskontrakt med Heat Restauranger, avseende cirka 1 000 kvadratmeter i Hemsta Företagspark i Gävle. Kontraktet …

Fastpartner redo lyfta med 72.000 kvm vid Bromma

Läs om bolagets största projektplan någonsin. Hedstöm och Johansson berättar.

Revisionsbyrå hyr av Fastpartner i Uppsala

BDO hyr 600 kvm i det så kallade Tullhuset (Kungsängen 40:1) invid Fyrisån i Uppsala. Lokalerna har totalrenoverats efter att …

Fastpartner hyr ut 4.200 kvm i Gävle

Kontraktet började löpa den 1 september 2020. Anpassning av lokalerna pågår och kommer att fortgå en bit in i höst. …

Lidl lämnar Fastpartner – klart med ny hyresgäst

En annan aktör med norrortsfokus ser möjligheter i förortscentrumet.

Se filmen: Vd-panelen från FV:s webseminarium

Cheferna om utmaningar och möjligheter under pandemin.

Stoneridge förlänger 3.600 kvm hos Fastpartner

Colliers har agerat rådgivare åt Stoneridge sedan försommaren 2019 och omförhandlat deras hyresavtal vilket bland annat innebär en förhyrning av …

5 procent i problem med hyran hos Fastpartner

Fastpartner har redovisat siffrorna för första kvartalet och blickart även in i det andra. Bolaget konstatera att cirka 95 procent av …

Ny hyresgäst till Kista Bright

Fastpartner har tecknat hyresavtal med ONE Nordic avseende cirka 1.200 kvadratmeter i Fastpartners kontorskluster Kista Bright på Finlandsgatan i Kista …