Stenhus vd Elias Georgiadis.

Krona nära köp för 890 mkr – hittat lösning på problem

Krona Public Real Estate, med sex fastigheter i norska Kongsbergs och med svenska Stenhus Fastigheter som största ägare, har tecknat en avsiktsförklaring avseende förvärv av två fastighetsportföljer för totalt 890,5 miljoner.

Annons

Det ena förvärvet avses ske från Stenhus för 329,6 miljoner. Det andra från dotterbolag till Sterner Stenhus Holding AB, som delägs av bolagets styrelseordförande Tomas Georgiadis, dotterbolag till JSR Utveckling 1 AB samt Nischer Properties, för 560,9 miljoner. De båda affärerna omfattar 33 fastigheter till ett totalt värde om 890,5 miljoner kronor.

En sedvanlig due diligence-granskning av fastigheterna kommer att inledas. Bolaget har anlitat Catella Corporate Finance för att som transaktionsrådgivare bistå bolaget i förvärvet.

Per den 31 december 2023 har Krona en belåningsgrad till 74,2 procent och bolagets styrelse anser det nödvändigt att lägga om nuvarande strategi till att minska bolagets belåningsgrad samt för att säkra bolagets finansiella ställning. Styrelsen i Krona  anser att de planerade förvärven kommer att bidra positivt till att stärka bolagets finansiella ställning och skapa förutsättningar för fortsatt långsiktigt värdeskapande för aktieägarna i bolaget.

Köpeskillingen kommer att erläggas via nyemitterade aktier i bolaget till en teckningskurs motsvararande den volymviktade genomsnittliga stängningskursen för bolagets aktier på Spotlight Stock Market under perioden som löper i tio handelsdagar från och med den femte handelsdagen före offentliggörandet av Kronas pressmeddelande.

Stenhusbeståndet och ”Övriga Fastighetsportföljen” som planeras att förvärvas har en uthyrbar area om totalt cirka 52.200 kvadratmeter och innefattar primärt fastigheter inom segmenten industri, bostäder, vård/offentliga fastigheter och sällanköps-/dagligvaruhandel. Fastigheterna beräknas tillföra bolaget årliga hyresintäkter om cirka 79,2 mkr samt ett årligt driftnetto om cirka 63,3 mkr.

Efter de planerade förvärven beräknas bolagets belåningsgrad preliminärt att uppgå till 62,4 procent. Styrelsen för Krona är av uppfattningen att de planerade förvärven kommer att stärka bolagets kassaflöde, bidra till ökad riskdiversifiering i fastighetsportföljen samt minska den finansiella risken i bolaget.

Med anledning av att det bland säljarna finns parter som är att betrakta som närstående till bolaget enligt Aktiemarknadsnämndens uttalande AMN 2019:25, ska flera av förvärven som beskrivits ovan godkännas av bolagsstämma i bolaget.

Parterna avser att ingå bindande aktieöverlåtelseavtal under perioden mars-april 2024. Tillträde planeras att ske efter det att årsstämma i bolaget godkänt transaktionerna.

Under förutsättning att samtliga transaktioner enligt avsiktsförklaringen genomförs ska parterna tillse att befintliga aktieägare i bolaget, exklusive säljarna till fastighetsbestånden, ges möjlighet att teckna nyemitterade aktier i Krona till en teckningskurs som motsvarar teckningskursen per aktie som vederlagsaktierna emitteras till. Rättviseemissionen ska omfatta en sammanlagd emissionsvolym om 100–200 mkr och genomföras så snart det är praktiskt möjligt. Ingen annan än övriga aktieägare ska ha rätt att teckna aktier i rättviseemissionen. Teckningsrätter i rättvisemissionen ska således inte vara överlåtelsebara.

Krona Public Real Estate AB sattes upp av Pareto efter förvärv våren 2021. Stenhus gick in i bolaget 2022.

Stenhus Fastigheter äger nu 29,88 procent av Krona. Näst största ägare är Svea Bank AB (5,58%). Därefter följer Johan Thorell (4,95%) och Familjen Kamprads stiftelse (4,46%).

Krona äger sex fastigheter om cirka 38.700 kvm, varav cirka 26.000 kvm avser lokaler och 12.700 kvm parkeringsanläggning. Allt finns i norska staden Kongsberg. Drygt 97 procent av hyresintäkterna härstammar från hyresgäster som ägs utav den norska staten.

Fler Nyheter från förstasidan

Fransk bistro till Slussen

De tar över lokalen i McDonalds gamla lokal på gatuplan under Gondolen.

Vectura snor finanschef från Corem

25 års erfarenhet från fastighetsbranschen.

Niam köper för 1,5 miljarder

Byggnad om 64.000 kvm lokaler uppförs.

Arnhults egna klenod

FV går igenom det som återstår av de direktägda fastigheterna i det privata bolaget

Klart: Ny vd vid JM

Johan Skoglunds efterträdare utsedd.

Krönika

Det går inte ihop!

Anna-Carin Telin idkar självstudier, läs om hennes problem.

Castellum hyr ut 2.800 kvm i Bromma

Tecknat tre hyresavtal.

Investerar i södra Europa

Berättar för FV om framtidsplanerna.

Trions nya Hagabacken har köpt 18 fastigheter

Läs om Bengt Kjell, Oscar Lekander och Lars Thagessons nya fastighetssatsning.

Arnhult miljardsäljer privat till nya Muro Invest

21 fastigheter ingår i transaktionen.

Smällkaramell: Söker hela 20.000 kvm nytt

FV avslöjar storbolagets kraftiga minskning av kontorslokaler. Mer än halvering kan vänta. Svår vakans kan vänta för börsbolag.

Wihlborgs hyr ut 3.300 kvm

Fastigheten köptes för drygt ett år sedan med hög vakans. Nu fullt uthyrd.

Arena i svårt område åter på tapeten

Kan placeras på fastighet med flera stora projekt på gång.

Tillbaka till förstasidan