Personnytt

Stenhus tillsätter transaktionschef

Stenhus utser Anton Jansson till transaktionschef. Han har sedan 2019 arbetat med fastighetstransaktioner på Randviken och har sedan 2021 haft …

Stenhus utnämner finanschef

Stenhus utnämner Emil Jansbo till rollen som finanschef och i denna roll ansvara för Stenhus finans- och ekonomifunktion, med ett …

SBB sålt allt i Stenhus

SBB har avyttrat sitt aktieinnehav i noterade Stenhus Fastigheter.

Kommitté ger grönt ljus för Stenhus bud

Randvikens oberoende budkommitté rekommenderar aktieägarna i Randviken att acceptera det offentliga uppköpserbjudandet från Stenhus Fastigheter.

Fler säger ja till Stenhus bud på Randviken

Danske Invest och Prior & Nilsson avser acceptera Stenhus uppköpserbjudande avseende i Randviken. Därmed utökas andelen som säger ja till budet.

Kritik mot Stenhus information

Halmslättens styrelseordförande kommenterar.

Elias Georgiadis, vd vid Stenhus Fastigheter.

Stenhus i fajt om Halmslätten – kontrollerar 32,5 procent

Tidigare gått till motattack kring styrelsens försäljningsplaner.

Stenhus förvärvar i Nybro

Stenhus Fastigheter har ingått avtal om förvärv av en fastighet inom segmentet lager/lätt industri/logistik i Nybro, med ett beräknat driftnetto om 3,45 miljoner kronor. Säljare är ett svenskt privatägt AB.

Catena bakom hemligt bud på 1,5 miljarder

Backahill och Gustaf Hermelin bakom maktspelet. 73.000 kvm.

Stenhus till motattack om Halmslätten

Elias Georgiadis kommenterar den märkliga situationen kring 1,5-miljardersaffären. ”Vi kommer inte att ge oss”.

Stenhus köper äldreboende i Vallentuna

Stenhus förvärvar fastighetsbolaget med fastigheten Stångberga 4:4 i Vallentuna innehållande äldreboende. Transaktionen är villkorad av att ett 15-årigt hyresavtal tecknas med vårdoperatören. Delar av förvärvet finansieras med aktier.

Stenhus lämnar bud – vill köpa Halmslätten

Har fastigheter värderade till 1.300 miljoner.

Stenhus Fastigheter lämnar omvänd vinstvarning

Stenhus Fastigheter har låtit utföra externa värderingar avseende samtliga bolagets fastigheter samt genomfört en preliminär förvärvsanalys avseende förvärvet av Maxfastigheter. Dessa medför en ökning av resultatet om ca 430 miljoner kronor, vilket kommer att framgå av den kommande delårsrapporten. Detta motsvarar en substansökning om drygt 1,75 kronor per aktie.

Balder gör investering i Grekland

Blir näst största ägare i expansivt börsbolag. Fastighetsvärlden berättar om investeringen.