Stenhus Fastigheter lämnar omvänd vinstvarning

Stenhus Fastigheter har låtit utföra externa värderingar avseende samtliga bolagets fastigheter samt genomfört en preliminär förvärvsanalys avseende förvärvet av Maxfastigheter. Dessa medför en ökning av resultatet om ca 430 miljoner kronor, vilket kommer att framgå av den kommande delårsrapporten. Detta motsvarar en substansökning om drygt 1,75 kronor per aktie.

Balder gör investering i Grekland

Blir näst största ägare i expansivt börsbolag. Fastighetsvärlden berättar om investeringen.

Klart: Stenhus tar över bolag med hus för 3 miljarder

60 fastigheter om totalt 227.000 kvm byter ägare.

Areim säljer handel till offensiva Stenhus

Stenhus förvärvar en handelsfastighet i Örebro med City Gross och Systembolaget som hyresgäster. Säljare är Ariem Fund II som har ägt den sedan år 2016

Tre Kronor-vd till Stenhus

Stenhus Fastigheter utser Michael Johansson till affärsområdeschef . Han var tidigare vd på Tre Kronor som han nu lämnar efter …

Säljer i Kungens kurva

Stenhus Fastigheter har avyttrat fastigheten Cirkeln 1 i Kungens kurva, Huddinge. Priset är 87 miljoner, motsvarande 23.200 kr/kvm.

Stenhus kompletterar portföljen i Köping

Stenhus har ingått avtal med privata ägarna till Spinnfast om förvärv bolagets fastighet Spinnaren 4 i Köping. Stenhus äger sedan tidigare en grannfastighet.

Stenhus värderar upp med 100 miljoner

Stenhus Fastigheter kommer redovisa en hög positiv värdeförändring i sitt fastighetsbestånd. Det uppger bolaget. Värdet skrivs upp med 100 miljoner kronor.

Efter budet: Öresund tankar – över 25% i Maxfastigheter

Går över 25 procent i Maxfastigheter.

På väg att ta över noterat 3-miljardersbolag

Storägarna har accepterat budet. Köper bolag som är större än sig själv.

Stenhus köper mer – förvärvar två fastigheter i Norrtälje

Stenhus Fastigheter har ingått avtal om förvärv av två fastigheter inom segmentet sällanköps-/livsmedelshandel i Norrtälje, för en köpeskilling om 97 miljoner kronor.

Stenhus slår till – köper fyra fastigheter för 126 miljoner

Handelsportfölj om cirka 5.700 kvm.

Så ska Stenhus nå målet om 10 miljarder

Nyligen noterade Stenhus Fastigheter, med bröderna Georgiadis, Balder och Länsförsäkringar som största ägare, presenterar planerna för hur bolaget ska nå ett fastighetsbestånd om 10 miljarder kronor.

Stenhus kör så det ryker – förvärvar för halv miljard

Avfallsentreprenör blir minoritetsägare i bolaget efter affär i Stockholm och Göteborg.