Senaste nyheterna om Nischer


Krona nära miljardköp

Läs om turerna bakom affärerna. Hittat lösning för att få ner belåning på ”enfastighetsbolag”.

Nischer förvärvar 13 hus i Härnösand

Nischer Properties har ingått avtal med Akela Properties AB om förvärv av tretton bostadsfastigheter i Härnösand, för ett sammanlagt överenskommet fastighetsvärde om 55,0 miljoner kronor.

Ny vd Nischer Properties

Styrelsen i Nischer Properties har utsett Samuel Beckstrand till ny vd. Beslutet gäller med omedelbar verkan.

CFO till Nischer

Nischer utnämner Ludvig Fredriksson till ny CFO. Han kommer närmast från Patriam.

Lilla Nischer byter CFO

Ännu ett CFO byte i fastighetsbranschen. Styrelsen i Nischer har träffat en överenskommelse med Petter Ström som lämnar bolaget efter cirka två år som CFO. Styrelsen har samtidigt utsett Ludvig Fredriksson till CFO. Han kommer närmast från Patriam.

Nischer får anvisning om 4.200 kvm i Hudiksvall

Hudiksvalls kommun har beslutat att tilldela Nischer Properties en markanvisning på Kattvikskajen, kvarter I2. Kvarter I2 omfattar en byggrätt om 4.200 kvm BTA. Detaljplanen medger bostäder och centrumändamål.

Nischer får markanvisning i centrala Kiruna

Kiruna kommun har beslutat att tilldela Nischer Properties en markanvisning om 7.000 kvm avseende del av fastigheten Tuollavaara 1:1 som ligger inom nya Kiruna centrum.

Nischer gör litet köp i Luleå

Nischer Properties har förvärvat tre fastigheter i Luleå till en köpeskilling baserat på ett underliggande fastighetsvärde om 29,2 miljoner kronor.

Tillförordnad vd till Nischer

David Aspehult tar över som tf vd i Nischer Properties från och med den 17 februari 2022 och efterträder Robert Vangstad.

Sterner backat till under 30 procent i Nischer

Sterner Stenhus har avyttrat aktier i Nischer så att någon budplikt inte längre föreligger. Därmed har bolaget uppfyllt det man tidigare kommunicerat.

Sterner Stenhus passerar budplikt – backar och säljer

Sterner Stenhus har passerat gränsen för budplikt i Nischer Properties. Något bud kommer dock inte att komma. Bolaget väljer istället att sälja delar av sitt aktieinnehav.

Sterner Stenhus köper 15 procent av aktierna i Nischer

Sterner Stenhus har ingått avtal om förvärv av 15 procent av aktierna i Nischer Properties. Man köper därmed aktier av Nischers största ägare Weps.

Nischer kan ta rygg på jätten Google

Miljö- och byggförvaltningen i Avesta kommun fått i uppdrag att, i samarbete med Nischer Properties, ta fram ett förslag på markanvisningsavtal som kräver ett slutgiltigt godkännande i kommunstyrelsen för att därefter kunna vinna laga kraft.

Nischer Properties säljer 150 byggrätter i Järfälla

Nischer Properties fullföljer försäljning av 150 byggrätter i Järfälla, Tallbohov.