SHH ökade från 155 till 429 sålda bostäder

Bostadsutvecklaren SHH Bostad nästan tredubblade försäljningen fjärde kvartalet, till 429 – jämfört med 155 för samma kvartal 2018. Bolaget ska nu bygga upp en förvaltningsportfölj med samhällsfastigheter.

Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef, kommenterar verksamhetsåret 2019:

”2019 var ett händelserikt år. Vi ökade tempot och tog ett antal viktiga steg för att vidareutveckla och stärka SHH. Vi ökade produktions- och försäljningsvolymer väsentligt och startade ett nytt affärsområde, Projektutveckling Samhällsfastigheter.

Bostadsmarknaden visar tydliga tecken på återhämtning och intresset för våra projekt och boenden ökar stadigt. Under året produktionsstartades ca 600 boenden, ca 500 boenden såldes, varav ca 300 till investerare, och vi färdigställde ca 200 bostäder.

Nu höjer vi ambitionen ytterligare genom att också bygga upp en attraktiv förvaltningsportfölj primärt av egenproducerade samhällsfastigheter med starka kassaflöden baserat på långa hyresavtal med stabila hyresgäster. Ett nytt kapitel i SHH:s historia”, säger Misha Moeremans d’Emaus.

SHH kan även komma att selektivt förvärva existerande samhällsfastigheter, företrädesvis om man i affären även ser utvecklings- och förtätningsmöjligheter.

SHH har en projektportfölj om totalt 45 projekt fördelat på ca 3.175 boenden och 240.000 kvm ljus BTA varav 822 boenden är i produktion.

”Givet det stora institutionella intresset och de låga direktavkastningskraven som idag råder, kan vissa projekt som tidigare planerats att utvecklas som bostadsrätter istället bli lönsamma hyresrättsprojekt”, säger Misha Moeremans d’Emaus.

Nyckeltalen för SHH Bostad:

Kvartalet oktober – december 2019

 • Nettoomsättningen i egen regi uppgick till 254,7 (29,3) mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till 28,3 (-9,3) mkr med en rörelsemarginal om 11,1 (-31,7) %
 • Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 23,9 (-13,1) mkr, varav nedskrivningar av icke produktionsstartade projekt om 1,1 (15,7) mkr
 • Resultat per stamaktie uppgick till 5,37 (-3,83) kr
 • Antalet produktionsstartade boenden under kvartalet uppgick till 381 (165)
 • Antalet färdigställda bostäder under kvartalet uppgick till 152 (105)
 • Antalet sålda boenden under kvartalet uppgick till 429 (155) varav sålda i produktion 402 (149)

Perioden januari – december 2019

 • Nettoomsättningen i egen regi uppgick till 407,4 (606,4) mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till 29,1 (12,5) mkr med en rörelsemarginal om 7,2 (2,1) %
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 12,2 (-5,0) mkr, varav nedskrivningar av icke produktionsstartade projekt om 1,1 (16,0) mkr
 • Resultat per stamaktie uppgick till 0,79 (-3,51) kr
 • Antalet produktionsstartade boenden under perioden uppgick till 588 (234)
 • Antalet färdigställda bostäder under perioden uppgick till 188 (367)
 • Antalet sålda boenden under perioden uppgick till 472 (225) varav sålda i produktion 434 (208)

Fler Nyheter från förstasidan

Martin Bjöörn med flera lämnar Castellum

”Blir nog något annat som passar mig bättre”

Bra skjuts i värdet hos Platzer

Visar ökande hyresintäkter samtidigt som vakansgraden ökar något.

Avyttrar portfölj för 209 mkr

”Har uppnått affärsplan för respektive fastighet”.

Breddar verksamheten med tre förvärv

Satsar på utvecklingsfastigheter.

SBB i nytt betydande förvärv – betalar med egna aktier

Betalar en halv miljard för bolaget som specialiserat sig på utveckling av samhällsfastigheter.

Här är Skanskas nästa spektakulära 08-projekt

20.000 kvm kontor. 11 våningsplan. Se visionsbilder!

Stänger sin ”lila” satsning på flaggskeppsenhet i CBD

Fastighetsägaren öppnar för butik. Ett stenkast från Stureplan.

Hyr ut i bottenplan på kungligt projekt

Ska öppna upp slutet kvarter.

Fabege öser på i Flemingsberg – köper 35.000 kvm

Byggrätt som kompletterar tidigare förvärv.

Succéköpet – snabbt hyrt ut 5.400 kvm inom tullarna

Köpte fastighet i kanonläge – som ändå länge haft vakanser.

Köper projekt som omvandlats till hyresrätter

Köparen, som tidigare gjort flera förvärv i innerstaden, berättar för FV.

Så mycket återstår att hyra ut i rekordhöga skrapan

Sveriges och Nordens högsta kontorshus om 36 våningar. FV går igenom Skanskas uthyrningar.

Hon lämnar Stenvalvet – får ny roll på Rikshem

Tar plats i ledningsgruppen.

SBB:s iskalla projekt – kan bygga i norr

Idrottsklubb driver projekt mot kommunen.

Tillbaka till förstasidan