SHH ökade från 155 till 429 sålda bostäder

Bostadsutvecklaren SHH Bostad nästan tredubblade försäljningen fjärde kvartalet, till 429 – jämfört med 155 för samma kvartal 2018. Bolaget ska nu bygga upp en förvaltningsportfölj med samhällsfastigheter.

Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef, kommenterar verksamhetsåret 2019:

”2019 var ett händelserikt år. Vi ökade tempot och tog ett antal viktiga steg för att vidareutveckla och stärka SHH. Vi ökade produktions- och försäljningsvolymer väsentligt och startade ett nytt affärsområde, Projektutveckling Samhällsfastigheter.

Bostadsmarknaden visar tydliga tecken på återhämtning och intresset för våra projekt och boenden ökar stadigt. Under året produktionsstartades ca 600 boenden, ca 500 boenden såldes, varav ca 300 till investerare, och vi färdigställde ca 200 bostäder.

Nu höjer vi ambitionen ytterligare genom att också bygga upp en attraktiv förvaltningsportfölj primärt av egenproducerade samhällsfastigheter med starka kassaflöden baserat på långa hyresavtal med stabila hyresgäster. Ett nytt kapitel i SHH:s historia”, säger Misha Moeremans d’Emaus.

SHH kan även komma att selektivt förvärva existerande samhällsfastigheter, företrädesvis om man i affären även ser utvecklings- och förtätningsmöjligheter.

SHH har en projektportfölj om totalt 45 projekt fördelat på ca 3.175 boenden och 240.000 kvm ljus BTA varav 822 boenden är i produktion.

”Givet det stora institutionella intresset och de låga direktavkastningskraven som idag råder, kan vissa projekt som tidigare planerats att utvecklas som bostadsrätter istället bli lönsamma hyresrättsprojekt”, säger Misha Moeremans d’Emaus.

Nyckeltalen för SHH Bostad:

Kvartalet oktober – december 2019

 • Nettoomsättningen i egen regi uppgick till 254,7 (29,3) mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till 28,3 (-9,3) mkr med en rörelsemarginal om 11,1 (-31,7) %
 • Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 23,9 (-13,1) mkr, varav nedskrivningar av icke produktionsstartade projekt om 1,1 (15,7) mkr
 • Resultat per stamaktie uppgick till 5,37 (-3,83) kr
 • Antalet produktionsstartade boenden under kvartalet uppgick till 381 (165)
 • Antalet färdigställda bostäder under kvartalet uppgick till 152 (105)
 • Antalet sålda boenden under kvartalet uppgick till 429 (155) varav sålda i produktion 402 (149)

Perioden januari – december 2019

 • Nettoomsättningen i egen regi uppgick till 407,4 (606,4) mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till 29,1 (12,5) mkr med en rörelsemarginal om 7,2 (2,1) %
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 12,2 (-5,0) mkr, varav nedskrivningar av icke produktionsstartade projekt om 1,1 (16,0) mkr
 • Resultat per stamaktie uppgick till 0,79 (-3,51) kr
 • Antalet produktionsstartade boenden under perioden uppgick till 588 (234)
 • Antalet färdigställda bostäder under perioden uppgick till 188 (367)
 • Antalet sålda boenden under perioden uppgick till 472 (225) varav sålda i produktion 434 (208)

Fler Nyheter från förstasidan

Arnhult har sålt stor aktiepost i Sagax

Läs även om Arnhults övriga fastighetsplaceringar.

Ligger bakom köpet av stor arena

15.000 åskådarplatser.

Stora PDL United hotas av konkurs

Har flera av landets största padelanläggningar.

Andreas Eneskjöld ny vd

Bolagsgruppen gör flera förändringar.

Hyr 3.000 kvm på Vasagatan

Utmanare inom coworking når 20.000 nära centralstationen.

Babybjörn ut efter cybersatsning

Lämnar Solna för flytt västerut. Hyr 1.400 kvm i projektfastighet.

Så blir nya bostadsbolaget

Läs om beståndet, styrelsen och ledningsgruppen.

Lista: 30 hus som kan säljas

Uppdaterad avyttringsplan.

Topplista

Lista: 16 ledande juristerna

FV har sammanställt en lista över de mest framgångsrika advokatfirmorna, kopplat till fastighetsaffärer.

HFD: Cementas tidsbegränsade täkttillstånd ska stå fast

”Det är ett viktigt besked från domstolen idag”.

SBB-blankare har bränt sig

Ser ut att förlora mycket i kampen mot Batljans bolag.

Obos i offensiv – ny storägare i svensk byggjätte

Nordstjernan halverar sitt ägande i byggföretaget, satsar på andra branscher än bygg.

Överväger sälja för hela 10 miljarder

FV berättar om beståndet. En av de allra mest kända fastigheterna ingår.

Bantar vid flytt till nybyggt

Nya tider, nytt beslut. Minskar kontorsytan med en tredjedel.

Tillbaka till förstasidan