SHH ökade från 155 till 429 sålda bostäder

Bostadsutvecklaren SHH Bostad nästan tredubblade försäljningen fjärde kvartalet, till 429 – jämfört med 155 för samma kvartal 2018. Bolaget ska nu bygga upp en förvaltningsportfölj med samhällsfastigheter.

Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef, kommenterar verksamhetsåret 2019:

”2019 var ett händelserikt år. Vi ökade tempot och tog ett antal viktiga steg för att vidareutveckla och stärka SHH. Vi ökade produktions- och försäljningsvolymer väsentligt och startade ett nytt affärsområde, Projektutveckling Samhällsfastigheter.

Bostadsmarknaden visar tydliga tecken på återhämtning och intresset för våra projekt och boenden ökar stadigt. Under året produktionsstartades ca 600 boenden, ca 500 boenden såldes, varav ca 300 till investerare, och vi färdigställde ca 200 bostäder.

Nu höjer vi ambitionen ytterligare genom att också bygga upp en attraktiv förvaltningsportfölj primärt av egenproducerade samhällsfastigheter med starka kassaflöden baserat på långa hyresavtal med stabila hyresgäster. Ett nytt kapitel i SHH:s historia”, säger Misha Moeremans d’Emaus.

SHH kan även komma att selektivt förvärva existerande samhällsfastigheter, företrädesvis om man i affären även ser utvecklings- och förtätningsmöjligheter.

SHH har en projektportfölj om totalt 45 projekt fördelat på ca 3.175 boenden och 240.000 kvm ljus BTA varav 822 boenden är i produktion.

”Givet det stora institutionella intresset och de låga direktavkastningskraven som idag råder, kan vissa projekt som tidigare planerats att utvecklas som bostadsrätter istället bli lönsamma hyresrättsprojekt”, säger Misha Moeremans d’Emaus.

Nyckeltalen för SHH Bostad:

Kvartalet oktober – december 2019

 • Nettoomsättningen i egen regi uppgick till 254,7 (29,3) mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till 28,3 (-9,3) mkr med en rörelsemarginal om 11,1 (-31,7) %
 • Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 23,9 (-13,1) mkr, varav nedskrivningar av icke produktionsstartade projekt om 1,1 (15,7) mkr
 • Resultat per stamaktie uppgick till 5,37 (-3,83) kr
 • Antalet produktionsstartade boenden under kvartalet uppgick till 381 (165)
 • Antalet färdigställda bostäder under kvartalet uppgick till 152 (105)
 • Antalet sålda boenden under kvartalet uppgick till 429 (155) varav sålda i produktion 402 (149)

Perioden januari – december 2019

 • Nettoomsättningen i egen regi uppgick till 407,4 (606,4) mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till 29,1 (12,5) mkr med en rörelsemarginal om 7,2 (2,1) %
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 12,2 (-5,0) mkr, varav nedskrivningar av icke produktionsstartade projekt om 1,1 (16,0) mkr
 • Resultat per stamaktie uppgick till 0,79 (-3,51) kr
 • Antalet produktionsstartade boenden under perioden uppgick till 588 (234)
 • Antalet färdigställda bostäder under perioden uppgick till 188 (367)
 • Antalet sålda boenden under perioden uppgick till 472 (225) varav sålda i produktion 434 (208)

Fler Nyheter från förstasidan

Stordalen: ”Inget jäkla virus ska knäcka oss”

Kommer att tacka nej till flera erbjudanden framöver.

FV dokument om 24 sidor – 30 år sedan Kraschen

Delar av fastighetssverige har tvärnitat. Coronakrisens effekter på marknaden har både likheter och olikheter med den stora Kraschen för 30 år sedan. Vi återpublicerar här en uppmärksammad artikelserie i tre delar ur magasinet som nu finns att ladda ner som pdf.

”Tusentals handlare kan tvingas stänga igen”

”Substantiella hyreslättnader är en förutsättning för att många handelsföretag ska överleva krisen.”

Brutala investeringen får en ny vinge

870 kvadratmeter lokaler. Se bilder.

Säljer för 1,7 miljarder

Selin-ägda bolaget är köpare. Det här ingår i storaffären.

Areim erbjuder fri hyra

Agerar för drabbade hyresgäster under coronakrisen.

Nya Tango växer med två

Senior analyst och grafisk designer rekryteras när rådgivarna växer.

Affär om 105.000 kvm pausas

”Den klokaste vägen framåt för oss är att pausa affären”.

Porträtt

Allt från flyg till badhus

Det ryms allt från badhus till flygplan inom Tagehus investeringar. Men det är fastigheterna som är i fokus när Johan Ljungberg styr tredje generationens företagsbygge in i framtiden.

Bonnier gör ännu ett köp på ny marknad

23.000 kvm ingår. Fastighetsvärdet uppgår till cirka 710 miljoner kronor.

Ska sälja allmännytta för en miljard – två paket

Det här ingår i första paketet försäljningar.

Almedalsveckan ställs in

Besked från Region Gotland och huvudarrangörerna.

Grönt ljus för Sagax största satsning någonsin

Kan bygga 55.000 kvm vid ett nytt supernav. Se bilder.

Topplista

Största affärerna 2020

FV har här sammanställt de hittills största fastighetstransaktionerna under 2020. Vi berättar även vilka rådgivare som varit inblandade.

Tillbaka till förstasidan