Riksbanken: Kan dröja innan styrräntan sänks

Räntorna är fortsatt höga och pressar särskilt de svenska fastighetsföretagen. Enligt Riksbanken fungerar det svenska finansiella systemet överlag bra men riskerna är fortsatt förhöjda.

Annons

Efter en lång period av låga räntor och stigande tillgångspriser är det enligt Riksbanken svårt att veta hur olika aktörer klarar av anpassningen till ett högre ränteläge. Så gäller även för den svenska ekonomin där räntekänsligheten i vissa sektorer är stor.

Riksbanken pekar särskilt ut fastighetssektorn som extra utsatt. Även om vissa aktörer klarat sig bättre ökar risken om räntorna höjs ytterligare eller kvarstår på nuvarande nivå menar Riksbanken att fastighetssektorn bör se om sin finansiella situation.

Riksbanken skriver bland annat att sannolikt kommer avkastningskraven gradvis fortsätta att stiga och leda till lägre fastighetsvärden även under kommande
år. Risken för att inbromsningen i ekonomin leder till ökade vakanser och lägre hyresintäkter har ökat. En sådan utveckling skulle pressa företagens räntetäckningsgrader och fastighetsvärden ytterligare.

När Riksbanken granskat 34 större fastighetsföretags finansieringssituation, är vissa av företagen nu både är högt belånade och har en låg intjäning i relation till sina räntekostnader, det vill säga en låg räntetäckningsgrad. Ett fåtal har nu en räntetäckningsgrad under ett och kan därför inom kort få svårt att klara sina lånebetalningar. Dessa är jämförelsevis inte stora låntagare. Men det finns även större låntagare som har relativt låga räntetäckningsgrader och som därmed är känsliga för såväl stigande räntor som lägre hyresintäkter.

Sårbarheten undersöker Riksbanken i en enkel känslighetsanalys där det antas att fastighetsvärdena faller med ytterligare 15 procent och fastighetsföretagens samlade lån i ett svep förnyas till dagens räntenivåer på 6 procent. Under dessa förutsättningar försvagas företagens finansiella nyckeltal betydligt och omkring 40 procent av fastighetsföretagen skulle ha en räntetäckningsgrad under ett, vilket innebär att de inte skulle kunna fullgöra sina åtaganden gentemot sina långivare med dagens intjäning.

Riksbanken påpekar dock att i praktiken påverkas fastighetsföretagen gradvis av högre räntor i takt med att deras lån och räntederivat förfaller. Fram tills nu har till exempel endast hälften av styrräntehöjningarna slagit igenom i fastighetsföretagens resultaträkningar.
Sammantaget kommer dock finansieringskostnaderna fortsätta att stiga för många av fastighetsföretagen framöver.

”Fastighetsföretagen behöver därför minska sina finansiella risker. Dessutom är det viktigt att bankerna upprätthåller försörjningen av krediter till livskraftiga företag och via sin kreditgivning ställer krav på fastighetsföretagen att minska sina finansiella risker”, skriver Riksbanken i rapporten.

Enligt Riksbankens beräkningar har bankerna tillräckligt med kapital för att hantera en större ekonomisk nedgång och större problem i fastighetssektorn.

Vid Fastighetsvärldens seminarium Cash is King II den 29 november medverkar vice Riksbankschef Per Jansson. Endast några få dagar innan har Riksbanken fattat sitt nya beslut om styrräntan.

Missa inte! Fastighetsdagen Uppsala 2024

Den 9 april är det dags för Fastighetsvärldens heldagsseminarium Fastighetsdagen Uppsala. Seminariet äger rum på Uppsala Konsert & Kongress, Uppsala.

Se fullständigt program och möjlighet till anmälan här.

Fler Nyheter från förstasidan

Affär för hela 180.000 kr/kvm i city

Hög köpeskilling när fastighet i centrala Stockholm byter ägare.

Advokatbyrå i city flyttar

Flyttar till fastighetsbolagets storköp.

De mest aktiva kommunerna kring markanvisning

Mindre och hårdsatsande kommun intar andraplatsen.

Corem dumpar ett stort projekt på segt Manhattan

”Kanske den sämsta affären i mitt liv”. FV visar karta över projekten. Ett stort huvudbry om 33.000 kvm återstår.

Innovation Properties och Barings byggstartat 264

Duo byggstartar stort bostadsprojekt söder om Stockholm. Se flera bilder.

Stadsdirektör anser sig vilseledd kring miljardaffär

Försök att stoppa miljardaffären har avvisats.

En av citys största butiker kan läggas ner

FV berättar om förändring i centrala Stockholm och vad som händer med den stora lokalen.

Listor: Markanvisningar – vem fick marken 2023?

Läs om vilka aktörer och arkitektfirmor som var framgångsrikast.

Strawberry och Slättö lanserar ny hotellkedja

Inom tio år ska kedjan att bestå av minst 20 hotell. Läs var det första hotellet öppnar. Har nästan klart med ytterligare fem.

Köper hela Kista Galleria

Överraskande affär – Uppgifter om kommande försäljningar. Ägt tillsammans i drygt 10 år. Totalt nästan 100.000 kvm.

Corem säljer för miljard

Avyttrar större fastighet för 46.000 kr/kvm.

Slår till och förvärvar 23.000 kvm het handel

Alla fastigheterna ligger nära Ikea.

Både vd och CFO lämnar Oscar Properties

Peter Norman: ”Alla bolag i fastighetssektorn har stora problem”.

Bilder: Ny plan om 30.000 kvm kontor – bantat 40 procent

Presenterat nytt förslag för projekt inom tullarna. Se flera bilder.

Tillbaka till förstasidan