Riksbanken: Fastighetsbranschen av särskild vikt för stabiliteten

Riksbanken bedömer, i sin halvårsvisa rapport, att det svenska finansiella systemet för stunden fungerar tillfredsställande. Men om krisen blir utdragen …