Senaste nyheterna om Räntan


Finns det risk för utebliven räntesänkning?

Mycket tyder på sänkta räntor – men det kan finnas fallgropar.

Thedéen: “Sannolik sänkning av räntan i maj”

Förutsätter att inflationsutsikterna inte försämras påtagligt.

Riksbanken lämnar räntan oförändrad

Öppnar för räntesänkningar det kommande halvåret. Men varnar även för bakslag.

Swedbank: Riksbanken sänker räntan i maj

I en analys från Swedbank spår banken att den fallande inflationen och en starkare krona får Riksbanken att sänka räntan tidigare och fler gånger under året.
Den kraftiga nedgången av marknadsräntor mot slutet av 2023 medför även nedreviderade prognoser på långräntor och bundna bolåneräntor.

Inflationen sjunker – men mindre än väntat

Inflationstakten i Sverige sjunker till 2,3 procent i december, något som tillskrivs lägre elpriser under månaden. Det är nära Riksbankens mål och den lägsta inflationstakten sedan juli 2021. Förväntningarna var dock en inflation på 2,1 procent.

Flera räntesänkningar väntas nästa år

Prognoserna ljusnar för räntorna nästa år. Det kan bli sex räntesänkningar från Riksbanken nästa år – och två till under 2025 enligt prissättningen på räntemarknaden, rapporterar TT.

Fastigheter rusar på börsen under morgonen

Lägre inflation och en oförändrad amerikansk ränta får börsen att slå rekord.

Chocksänkning av räntan kan vänta under 2024

Enligt prissättningen på räntemarknaden väntas en chocksänkning av styrräntan 2024 och Europeiska centralbanken väntas ta täten.

SBAB varnar för ytterligare räntehöjning

SBAB varnar för räntehöjningar och är rejält orolig för avstannandet i bostadsbyggande i Sverige. Nu efterlyser SBAB:s chefekonom ett temporärt statligt stöd för att stötta byggandet.

Riksbanken visar tydlig oro för fastighetsbranschen

Sämre ekonomisk utveckling kan leda till att betydligt fler stora låntagare får besvär med att kunna betala sina räntor.

Chefsekonomen: ”Tror inte på räntehöjning i november”

Berättar om hur Fed, Europeiska centralbanken och Riksbanken kommer att agera.

Riksbanken höjer räntan till 4 procent

Kan komma att höjas ytterligare.

ECB höjer styrräntorna

Höjs med 25 punkter (0,25 procentenheter), vilket är i linje med marknadens förväntningar.

Räntorna är fortsatt största orosmomentet

Handelsbanken pekar på hållbarhet och rating som viktiga konkurrensmedel