Green Storage vill bygga 5.800 kvm nytt i Mälarhöjden

Green Storage, som ägs av TIAA och Green Group, vill riva befintlig byggnad och uppföra lagerhotell, 85 parkeringsplatser och kommersiella lokaler i bottenvåning längs Västertorpsvägen i Mälarhöjden.

Annons

Exploateringskontoret föreslår en markanvisning för Green Storage på fastigheten Hjulmakaren 2 i på Västertorpsvägen 133 i Mälarhöjden, på gränsen mot Västertorp. I dag finns ett parkeringsdäck i fyra plan med cirka 230 p-platser som uppfördes i slutet av 1980-talet på fastigheten.

Green Storage har sedan 2016 tomträtt för fastigheten och anser att nuvarande byggnad är teknisk förbrukad och vill därför riva den. I stället för parkeringsdäck vill bolaget utveckla tomträtten att omfatta cirka 5.800 kvm BTA till att bli en ny byggnad med parkering och lagerhotell. För att göra det krävs en ny detaljplan.

I den nya byggnaden ska det bli cirka 85 parkeringsplatser i två plan och ett lagerhotell i fyra plan. I bottenvåning ska det utredas om det kan finnas kommersiella lokaler för att bidra till service i närområdet läng Västertorpsvägen.

Den nya byggnaden bedöms kunna bidra som en dämpande barriär mot buller från Södertäljevägen. Rivning och nybyggnation kan påbörjas under 2025 om detaljplan vinner laga kraft.

En bit bort uppför Stockholmshem 91 hyresbostäder längs Västertorpsvägen i Västertorp som beräknas stå klara för inflyttning våren 2024. Bostäderna är en del i Stockholms stads satsning att bygga 140.000 bostäder till 2030 – ett år som nu har flyttats fram fem år, till 2035.

Green Storage ägs av Green Group och TIAA tillsammans.

Missa inte! Fastighetsdagen Uppsala 2024

Den 9 april är det dags för Fastighetsvärldens heldagsseminarium Fastighetsdagen Uppsala. Seminariet äger rum på Uppsala Konsert & Kongress, Uppsala.

Se fullständigt program och möjlighet till anmälan här.

Fler Nyheter från förstasidan

Affär för hela 180.000 kr/kvm i city

Hög köpeskilling när fastighet i centrala Stockholm byter ägare.

Advokatbyrå i city flyttar

Flyttar till fastighetsbolagets storköp.

De mest aktiva kommunerna kring markanvisning

Mindre och hårdsatsande kommun intar andraplatsen.

Corem dumpar ett stort projekt på segt Manhattan

”Kanske den sämsta affären i mitt liv”. FV visar karta över projekten. Ett stort huvudbry om 33.000 kvm återstår.

Innovation Properties och Barings byggstartat 264

Duo byggstartar stort bostadsprojekt söder om Stockholm. Se flera bilder.

Stadsdirektör anser sig vilseledd kring miljardaffär

Försök att stoppa miljardaffären har avvisats.

En av citys största butiker kan läggas ner

FV berättar om förändring i centrala Stockholm och vad som händer med den stora lokalen.

Listor: Markanvisningar – vem fick marken 2023?

Läs om vilka aktörer och arkitektfirmor som var framgångsrikast.

Strawberry och Slättö lanserar ny hotellkedja

Inom tio år ska kedjan att bestå av minst 20 hotell. Läs var det första hotellet öppnar. Har nästan klart med ytterligare fem.

Köper hela Kista Galleria

Överraskande affär – Uppgifter om kommande försäljningar. Ägt tillsammans i drygt 10 år. Totalt nästan 100.000 kvm.

Corem säljer för miljard

Avyttrar större fastighet för 46.000 kr/kvm.

Slår till och förvärvar 23.000 kvm het handel

Alla fastigheterna ligger nära Ikea.

Både vd och CFO lämnar Oscar Properties

Peter Norman: ”Alla bolag i fastighetssektorn har stora problem”.

Bilder: Ny plan om 30.000 kvm kontor – bantat 40 procent

Presenterat nytt förslag för projekt inom tullarna. Se flera bilder.

Tillbaka till förstasidan