Nuveen snabbt stora på storage i Sverige

Två raider under några få veckor ger dem framskjuten position.