Stefan Wallander, Nrep.

Nrep stänger rekordstor fond med 42 miljarder

Trots det rådande utmanande klimatet för kapitalanskaffning har fastighetsinvesteraren Nrep rest den största value-add fonden i Europa med backning från såväl befintliga som nya investerare. Nreps Nordic Strategies Fund V (NSF V) blev väsentligt övertecknad och stängs med cirka 3,65 miljarder euro i kapital, motsvarande cirka 42 miljarder kronor. Det ger möjlighet att köpa för cirka 90 miljarder, varav en tredjedel redan investerats.

Annons

Fokus för den femte fonden ligger på hyresbostäder, moderna logistik- och samhällsfastigheter samt kontor. NSF V har redan bland annat investerat i Vällingby Centrum som förvärvades i april 2022 samt Invela Fastigheter som i februari i år förvärvade 17 fastigheter i Stockholm från Corem.

– Tack vare våra beprövade investeringsstrategier, att fokusera på underinvesterade sektorer och demografiskt drivna trender, har vi fått ett starkt förtroende för vår förmåga att skapa värde genom alla cykler och samtidigt påvisa lönsamheten i att ställa om fastigheter från bruna till gröna. Givet den senaste tidens globala makroekonomiska och geopolitiska läge räknar vi med att ha en unik konkurrenskraft när attraktiva möjligheter uppstår och marknaderna stabiliseras – särskilt med NSF V:s investeringskapacitet i kombination med vår öppna fond Income+, säger Stefan Wallander, Sverigechef vid Nrep.

Fonden har en mycket stark pipeline och kommer att dra nytta av Nreps beprövade kapacitet i fastighetssegment som stöds av stark strukturell medvind i kombination med verksamhetens erfarenhet samt lokala närvaro för att hitta möjligheter inom strategisegmenten, uppger Nrep.

Med en belåning på runt 60 procent kan Nrep förvärva för runt 90 miljarder kronor till fonden – mer än vad FV tidigare berättade att AP7 kan förvärva för i sin nya satsning på fastigheter. Enligt uppgift till Fastighetsvärlden har ungefär en tredjedel redan investerats.

Fonden må heta ”Nordic”, men har mandat för att investera även i Polen och Tyskland.

– Vi har en stor pipeline i Sverige. Det kommer att bli en stor del här, säger Wallander.

Historiskt har Nrep investerat ungefär lika delar i färdigutvecklade hastighet och den andra hälften i projektutveckling. Det är möjligt att det blir något liknande denna gång.

Merparten av kapitalet i NSF V kommer från befintliga investerare, exempelvis Novo Holdings, holdingbolaget för en av värdens största välgörenhetsfonder Novo Nordisk tillika minoritetsägare i Urban Partners. Totalt sett är investerarna globalt fördelade och består främst av pensionsfonder, försäkringsbolag och statliga förmögenhetsfonder.

– Det otroliga stöd som vår femte value-add fond har fått, trots det osäkra ekonomiska läget, är ett kvitto på att vår strategi, geografiska inriktning samt våra syftesdrivna värderingar lönar sig. Vi har påvisat de affärsmässiga fördelarna med hållbar fastighets- och stadsutveckling, både i Sverige och ute i Europa. Genom att ta oss an de komplexa sociala, ekonomiska och miljömässiga problem som urbaniseringen medför kan vi bidra med samhällsnytta i en större kontext, säger Stefan Wallander.

Nrep är del av den nyligen lanserade investeringsplattformen Urban Partners med en vision inriktad på att påskynda den gröna omställningen och hantera de utmaningar som städerna står inför. Den nya impact-fokuserade koncernen rymmer fastighetsinvesteraren Nrep, venture capital-bolaget 2150, kreditplattformen Velo Capital och private equity-bolaget Luma Equity med sammanlagt 20 miljarder euro i tillgångar under förvaltning.

– Urban Partners kombinerar vår finansiella tyngd och expertis inom stadsutveckling genom att investera i fastigheter, företag och teknik för att hitta lösningar på en av vår tids största utmaningar – att göra städerna beboeliga ur ett långsiktigt helhetsperspektiv. Eftersom städer står för majoriteten av världens resursförbrukning, genererar 70 procent av de globala utsläppen och är hemvist för mer än hälften av jordens befolkning kommer det att vara avgörande hur städerna byggs och utvecklas, säger Stefan Wallander, som även är Sverigechef för Urban Partners.

Fler Nyheter från förstasidan

”Det är en enorm hyresförlust och stor skada”

Drabbad fastighetsägare berättar för Fastighetsvärlden om vad som händer nu, efter raset utanför Stenungsund.

Logistea dubblar till 13 miljarder

Framstående fastighetsinvesterare storägare i båda. Zuckerman till FV: ”Matchar varandra oerhört väl”.

Bildextra: Höghus tar plats i ny stadsdel

Utökar med 189 lägenheter. Byggnaderna blir 19, 16 och 7 våningar höga.

Västerås köper stationshuset av Jernhusen

Västeråsbolaget VCAB köper Jernhusens 51 procent.

SPG, Oslo

Köper FutureBuilt-projekt

Cirkulärbostadsprojekt som innefattar 240 bostäder.

Ny skola i Stockholm blir inte av

Behovet av skolplatser sjunker kraftigt – då läggs planen på grundskola och idrottshall ner.

Hyr ut 3.600 kvm

Det noterade bolaget tappar även två hyresgäster.

Bygger nytt i Solna

Smått historiskt besked.

Får toppjobb av regeringen

Ska leda Sverige till spets.

Logistik-vakanser dubblats – stabilare framöver

Se utvecklingen i 14 heta delmarknader i Stockholms- och Göteborgsområdet.

Bryter avtal om polishus i norrort

Andra tappade projektet under 2024.

Liljewall, Malmö, EON.

Bilder: Så blir Malmös nya landmärke

70 meter hög vattentank i Norra hamnen. Liljewall vann arkitekttävling.

Nrep miljardköper från Skanska

Drygt 20.000 kvm ingår i transaktionen.

Tillbaka till förstasidan