Stefan Wallander, Sverigechef för Urban Partners.

Urban Partners: ”Branschen måste ändra sin investeringsstrategi radikalt”

Nu lanseras den nya investeringsplattformen Urban Partners med syfte att påskynda den gröna omställningen och hantera de utmaningar som städerna står inför. Den nya impact-fokuserade koncernen Urban Partners samlar fastighetsinvesteraren NREP, venture capital-bolaget 2150, kreditplattformen Velo Capital och private equity-bolaget Luma Equity som sammanlagt har 20 miljarder euro under förvaltning.

Annons

Investeringsplattformen Urban Partners samlar följande bolag:

• NREP – en av Europas största fastighetsinvesterare med mer än 8 miljoner kvadratmeter fördelat på åtta länder.
• 2150 – venture capital-bolag som investerar i teknikbolag med potential att accelerera den gröna omställningen och lösa urbana utmaningar.
• Luma Equity – private equity-investerare som bildats för att stötta företag med hållbara lösningar och material som kan hjälpa städer att minska sitt koldioxidutsläpp och som är redo att skalas upp.
• Velo Capital – kreditplattform som erbjuder flexibla kreditlösningar för fastigheter och hjälper sina kunder att påskynda klimatomställningen. Förvaltar tre aktiva fonder med ca 1 miljard euro (AuM).

Källas: NREP

Visa faktaruta

Genom en integrerad strategi som bygger på partnerskap, där kompetenser från fastighetssektorn, privat kapital och krediter sammanförs, avser Urban Partners att presentera en helt ny ambitionsnivå och investeringstes vad gäller hållbar stadsutveckling. I och med lanseringen av Urban Partners skapas en dedikerad pool med konstruktivt kapital, där avkastning mäts kombinerat med impact – med fem miljarder euro tillgängligt att investera idag. Det framgår av ett pressmeddelande från parterna.

– Ingen kan lösa städernas utmaningar på egen hand. Det är genom partnerskap vi kan driva verklig förändring. Genom att gå samman som Urban Partners och förena olika kompetenser och kapital under samma paraply skapar vi optimala förutsättningar för att skala upp de företag och lösningar som kommer att ha störst inverkan på klimatomställningen. Med denna formation stärker vi också vår kapacitet att gå från att vara en nordisk fastighetsinvesterare till att bli en global impact-aktör, säger Stefan Wallander, Sverigechef för Urban Partners.

Enligt IPCC:s senaste rapport måste de globala koldioxidutsläppen halveras till år 2030. NREP arbetar redan för att uppnå en koldioxidneutral fastighetsportfölj till år 2028 och nu uppmanar Urban Partners sina branschkollegor att radikalt förändra sin investeringsstrategi, sitt sätt att se på investeringar och hur avkastningen mäts för bättre kunna ta hänsyn till de urbana ekosystemen.

– Om vi ska kunna uppnå nettonollutsläpp krävs en kraftig omfördelning av kapitalet till byggnader och industrier. Dessa sektorer står för mer än hälften av de globala utsläppen men attraherar endast 13 procent av investeringarna. Vi vill utjämna klyftan mellan människors, städers och kapitalets intressen. Därför kombinerar vi vår finansiella tyngd och expertis inom stadsutveckling, så att vi med gemensamma visioner kan hitta lösningar på en av vår tids största utmaningar – att göra städerna beboeliga ur ett långsiktigt helhetsperspektiv, säger Stefan Wallander.

Städer står för majoriteten av världens resursförbrukning, genererar 70 procent av de globala utsläppen och är hemvist för mer än hälften av jordens befolkning. Hur städerna byggs och utvecklas kommer att vara avgörande. Med målet att skynda på klimatomställningen ska Urban Partners ta sig an de komplexa sociala, ekonomiska och miljömässiga problem som urbaniseringen medför. Genom att kombinera de fyra investeringsvertikalerna i den gemensamma plattformen Urban Partners blir det möjligt att titta på alla faktorer som krävs för att minska koldioxidutsläppen och driva på klimatomställningen, snarare än enskilda fastighets-, teknik- eller klimatlösningar.

Fler Nyheter från förstasidan

Hyr ut 3.600 kvm

Det noterade bolaget tappar även två hyresgäster.

Bygger nytt i Solna

Smått historiskt besked.

Ny skola i Stockholm blir inte av

Behovet av skolplatser sjunker kraftigt – då läggs planen på grundskola och idrottshall ner.

Logistik-vakanser dubblats – stabilare framöver

Se utvecklingen i 14 heta delmarknader i Stockholms- och Göteborgsområdet.

Bryter avtal om polishus i norrort

Andra tappade projektet under 2024.

Liljewall, Malmö, EON.

Bilder: Så blir Malmös nya landmärke

70 meter hög vattentank i Norra hamnen. Liljewall vann arkitekttävling.

Nrep miljardköper från Skanska

Drygt 20.000 kvm ingår i transaktionen.

Här trotsar Zlatan padeldöden – lyxigt storbygge igång

FV har besökt platsen för den stora investeringen.

Hitachi Energy dumpar Castellum – köper av Corem

Skapar nytt campus om 30.000 kvm för forskning, utveckling, fabrik och kontor.

Eastnine köper från Skanska i miljardaffär

Nyutvecklad fastighet om nästan 30.000 kvm.

Genova delsäljer två nya fastigheter för 1,3 miljarder

408 hyresbostäder, vård- och omsorgsboende, en förskola och två garage ingår i transaktionen.

150.000 kvm byggrätter når marknaden

Stora volymer nära innerstaden. FV berättar om planerna för den stundande försäljningen.

Starka protester mot ny hög byggnad i Stockholm

Blir nästan dubbelt så hög som den nuvarande. Stör utsikten från bland annat planerad ”trippelskrapa”.

Tillbaka till förstasidan