NP3 köper åtta fastigheter av Bonnier-koncernen

NP3 har, via dotterbolag, ingått avtal om förvärv av en fastighetsportfölj om åtta fastigheter med ett sammanlagt fastighetsvärde om 251 miljoner kronor från Bonnier-koncernen

Förvärvet avser i huvudsak industri- och kontorsfastigheter belägna i Falun, Östersund, Jönköping, Sundsvall, Söderhamn och Bollnäs med en uthyrningsbar area om 28.700 kvadratmeter och en tomtareal om 80.100 kvadratmeter.

Falkenborn Advokatbyrå AB och Hannes Snellman Advokatbyrå AB är legala rådgivare till NP3 i samband med transaktionen.

Pangea property partners har varit säljarnas finansiella rådgivare.

Fastigheternas årliga hyresvärde uppgår till 26,2 miljoner kronor och har en uthyrningsgrad om 91,6 procent.

Största hyresgäst utgörs av Bonnier som står för 80 procent av hyresvärdet. Den genomsnittliga durationen/löptiden på hyresavtalen uppgår till 4,0 år, skriver NP3 i ett pressmeddelande.

Köpeskillingen består av dels tre miljoner nya preferensaktier i NP3, dels kontant betalning vilken finansieras via banklån och kassa.

NP3 har beslutat om emission av 3000.000 nya preferensaktier till Bonnier till en teckningskurs om 34,02 kronor per preferensaktie.

Teckningskursen motsvarar den volymvägda genomsnittliga betalkursen för NP3s preferensaktie under de 45 handelsdagarna närmast före ingåendet av avtalet om fastighetsförvärvet.

NP3 och Bonnier har överenskommit om en så kallad lock-up som innebär att Bonnier får avyttra en tredjedel av de nya preferensaktierna först efter 30, 60 respektive 90 kalenderdagar från tillträdesdagen för transaktionen, såvida inte avyttring dessförinnan sker till ett pris som minst motsvarar teckningskursen.

Emissionen av de nya preferensaktierna innebär att antalet aktier i NP3 ökar från 89.445.419 till 92.445.419 aktier, fördelat på 54.445.419 stamaktier och 38.000.000 preferensaktier.

Bolagets aktiekapital ökar från 313.058.966 kronor till 323.558.966 kronor.

Nyemissionen medför en utspädning för existerande ägare om 3,2 procent baserat på antalet aktier i Bolaget efter nyemissionen och 0,5 procent baserat på antalet röster i Bolaget efternyemissionen. De nya preferensaktierna har samma rätt till vinstutdelning som befintliga preferensaktier.

Fastighetsförvärvet förväntas tillträdas under fjärde kvartalet 2021.

Fler Nyheter från förstasidan

Plan för ny centralstation presenterad

Stor stationsbyggnad med kontor ingår i planen.

Förvaltaren byter namn – tillsammans med ägaren

”Behåller allt som är bra”.

Vissa priser gått upp 30 procent

Skenande byggmaterialpriser hotar nya bostäder. Vill undanta allmännyttan från LOU.

Duo redo för snabb miljardförsäljning

Ytterligare en stor transaktion att vänta på Kungsholmen.

Selin i miljard-jv i norr

Läs om planerna.

Grönt ljus för Pembrokes stora cityprojekt

36.000 kvm ska utvecklas bakom NK. ”Vi är jätteglada och exalterade”. Se flera bilder på förändringen.

Hyr snabbt ut 7.000 kvm

Akademiska Hus avyttrade nyligen fastigheten.

Realplay

Nu ska nya tjänster öka bolagens intäkter

Efter jakt på minskade kostnader tittar proptechsektorn nu mer på hur de kan öka intäkterna hos fastighetsbolagen. Tenant experience ska fixa det.

Köper för 390 mkr av SPP

Central fastighet. Sweco hyresgäst.

Dragicevic nu näst störst i Oscar

Läs om den nya ägaren – som ”köttar på” inom fastighetsbranschen.

Affärsanalys

Säljer för att satsa på de egna skolorna

Hanna Käck på Cushman & Wakefild analyser en stor affär med utbildningsfastigheter i Stockholm.

Raset: McDonalds stänger tolfte i Stockholmsområdet

Se FV:s lista över alla nedstängningar.

Läs utdrag ur Mats Hederos nya bok Människobyn

Han var ansvarig för att genomdriva en av de största förändringarna och ombyggnationerna av Stockholms city. Berättar om tankarna.

Tar över efter Pane Fresco på Åhléns city

Förknippades länge med Paolo Roberto

Tillbaka till förstasidan