Johan Claesson om förändringar hos Catella

Johan Claesson, storägare och tf vd vid Catella ger i bolagets halvårsrapport sin syn på bolagets framtid och vilka förändringar som är att vänta:

”Renodlingen av Catella till ett bolag mer fokuserat på produkter och tjänster relaterat till affärsområdet Property Investment Management och Corporate Finance fortsatte under andra kvartalet. Det framtida Catella kommer i allt större omfattning att koncentrera kapital och resurser inom Property Investment Management, Corporate Finance och fastighetsutvecklingsprojekt. De mest påtagliga förändringarna är att ytterligare fokus kommer vara att tydliggöra våra strategier inom förvaltningsuppdrag, alternativt fastighetsfonder och skapa selektiva fonder inom olika segment, såsom bostäder, logistik, projektverksamhet, hotell, workout med mera.”

Johan Claesson fortsätter:

”Det innebär bland annat att Catella successivt kommer att stärka sin kompetens och inriktning inom projektutveckling både i egen regi och i samarbete med andra aktörer i syfte att skapa mer värde i tidiga faser med målet att dessa ska övertas av fonder som skapas och förvaltas av Catella”, skriver Johan Claesson, tf VD Catella.

Catella beslöt under juni 2020 att tillsammans med en partner uppföra en logistikbyggnad i Norrköping på 70.000 kvm. Byggnaden kommer när den är färdig att hyras av Postnord på långt hyresavtal. Flera liknande initiativ pågår med målet att sätta upp en svensk logistikfond för dessa fastigheter, berättar Claesson och fortsätter:.

”Även andra mer opportuna initiativ planeras inom Catella och tillsammans med partners. Det kommer vara vik-tigt för Catella att i framtiden göra saminvesteringar med partners i syfte att skapa trovärdighet och säkerställa att våra investerare känner att vi har gemensamma intressen när vi attraherar kapital.”

Angående corporate finance vill Johan Claesson se att Catella tar större marknadsandelar i Tyskland, Europas största fastighetsmarknad, där bolaget ännu inte har lyckats bygga upp en stark position.

”En stark marknadsposition i Tyskland skulle öka Catellas trovärdighet inom både Corporate Finance och Property Investment Management. Catella avser att fortsätta allokera resurser för att stärka den tyska Corporate Finance-verksamheten, skriver Johan Claesson.

Ur halvårsrapporten framgår även följande:

I slutet av andra kvartalet 2020 uppgick förvaltat kapital till 148,6 mdkr, en minskning med 7,6 mdkr jämfört med föregående kvartal varav 6,2 mdkr är hänförlig till valutaeffekter. Totala intäkter under kvartalet uppgick till 523 mkr och rörelseresultatet till 39 mkr, en minskning med 165 mkr respektive 125 mkr. Catella påverkades negativt av pandemins utbredning och turbulensen på finansmarknaderna, främst inom Equity, Hedge and Fixed Income Funds och Corporate Finance. Property Investment Management har inte påverkats nämnvärt av pandemin under andra kvartalet. Den tidigare negativa trenden inom Equity, Hedge and Fixed Income Funds fortsatte under kvartalet och rörelseresultatet inom affärsområdet minskade med 125 mkr jämfört med andra kvartalet 2019. Resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till -147 mkr vilket inkluderar nedskrivning av koncernmässiga uppskjutna skattefordringar om 70 mkr relaterat till avyttringen av Catella Fondförvaltning AB och reservering för kostnader för avveckling uppgående till 55 mkr relaterat till avvecklingen av Catella Bank.

Fler Nyheter från förstasidan

Minimal chans att få pengar åter efter Wells fiasko

”Vi ska försöka besvara vart alla pengarna tagit vägen”.

50 Mäktigaste

50 Mäktigaste 2020: Platserna 11-13

För 15:e året har fastighets- och byggbranschen röstat fram vem som anses Mäktigast.

Offentliga Hus får över 10.000 nya ägare – se bilder

Aktien prissatt – dags för handelsstart på börsen för Kuylenstiernas, Bildts och Rosengrens bolag. Aktien föll inledningsvis, men återhämtade sig snabbt.

Kungens kurva i topp – men Gekås utpetat från pallen

Ny uppdaterad statistik från Swedish Shopping Centre Directory, SSCD.

Hyr 4.600 kvm i Balders och Peabs häftiga projekt

Klart med tredje uthyrningen på kort tid. Summerar 21.500 kvm.

Topplista

Lista: Största uthyrningarna av kontor 2020

Se vilka fastighetsbolag som gjort de största kontorsuthyrningarna, och vilka som varit rådgivare.

Slättö miljardsäljer till Patrizia

Läs om vad som ingår i transaktionen.

Porträtt

Långläsning: Ny kraft tar över efter legend

Snabbt. Tempot har alltid varit högt när det gäller Nyfosa. Transaktionerna har avlöst varandra. Nu tar Stina Lindh Hök över vd-stolen när en legend lämnar plats för nya krafter.

Superklassen: Tre storbolags-vd:ar

Styr bolag med ett sammanlagt fastighetsvärde om nästan en kvarts biljon kronor.

Affärsanalys

Hoppas ha hittat en riktig godbit

Robin Herteus, värderare på JLL, har satt analyspennan på en affär som ägt rum i centrala Sundbyberg.

Han blir ny vd för 25-miljardersbolaget

I en intervju med Fastighetsvärlden öppnar han för nya jv-bolag i nya segment.

Odd Mollys snabbresa fortsätter – förvärvar sju

Säljare blir nya betydande aktieägare i bolaget.

Unik lista: Här är hetaste områdena för bra shopping

Se även var i centrala Stockholm som det finns positiva trender. Läs kommentar från ettan.

Logistea nästan i mål med affären för 841 miljoner

Försäljningsprocessen pausades i början av pendemin. Nu är parterna nästan i mål.

Tillbaka till förstasidan