Strukturskiss över föreslagen bebyggelse och markanvisningsområden för bostäder (gult) och kontor (brunt). Sjöstadshöjden är markerad i rött. Den aktuella fastigheten Korphoppet 5 är markerad med svartstreckad linje. Karta: Stockholm stad

Fabege får anvisning om 33.000 kvm i Sjöstaden

Fabege och Stockholms stad har kommit överens om en markanvisning vid Hammarby Fabriksväg (Korphoppet 5) som omfattar upp till 33.000 kvm BTA kontor och  hotell. Priset för kontorsytan är 15.450 kr/kvm.

Det är en del i stadens projekt att koppla samman Hammarbyhöjden och Hammarby Sjöstad. Idag är Fabege tomträttshavare till fastigheten Korphoppet 5.

Markanvisningen gäller cirka 17.400 kvm BTA kontor och 15.300 kvm BTA hotell. 

Parterna är överens om att priset för kvartersmarken vid denna försäljning ska vara för kontor 15.430 kronor per kvm ljus BTA, beräknat i prisläge 2019-04-01. Då marknaden för hotell vid tidpunkten för markanvisningsavtals tecknade är svårbedömt är parterna överens om att priset för hotellbyggrätter ska bestämmas i ett senare skede 

Den upplyfta Hammarbyvägen och den lägre liggande Hammarby fabriksväg föreslås slås samman på den lägre nivån och utvecklas till en stadsgata med bebyggelse längs bägge sidorna. Avsikten är att skapa ett tryggt, attraktivt, sammanhängande stadsrum med cirka 4.000-5.000 kontorsarbetsplatser, hotell, ett torg och aktiva bottenvåningar med lokaler mot gatan.

Från platsen är det nära till både den kommande tunnelbanestationen Hammarby kanal (blir en uppgång vid Luma) och till Gullmarsplan (blir en ny uppgång vid Skanskas höghus Stockholm 01).

Fabege är ägare till kringliggande fastigheter på Hammarby Fabriksväg och planerar nu tillsammans med staden och övriga byggaktörer den framtida utvecklingen. Korphoppet 5 används idag som arbetstunnel för utbyggnaden av den blå tunnelbanelinjen som får två nya stationer i Hammarby Sjöstad, vilket gör att stadsdelen knyts närmare innerstaden och får en koppling till Nacka öster ut och Hagsätra söder ut.

– Hammarby Sjöstad är en stadsdel med en bra mix av bostäder, kontor, skolor, kultur och service som ligger oss varmt om hjärtat. Vårt nyförvärv av kvarteret Påsen 1, våra fastigheter längs Hammarby Fabriksväg och denna nya markanvisning ger oss mycket goda förutsättningar att expandera Sjöstans levande stadskaraktär och goda arbetsmiljö söderut, berättar Fabeges vd och koncernchef Stefan Dahlbo.

Det är det fjärde markanvisningen för projektet Sjöstadshöjden . I tidigare ärenden har Exploateringsnämnden fattat inriktningsbeslut för projektet omfattande 28,4 mnkr. Utöver inriktningsbeslutet har beslut om markanvisningar till följande bolag fattats: Humlegården (46.000 kvm kontor), NCC (13.000 kvm kontor), SSM Fastigheter (bostäder), Sveafastigheter (bostäder), JM (bostäder) och Familjebostäder (bostäder). Besluten har fattats i exploateringsnämnden under år 2019. 

Kontoret bedömer att den föreslagna exploateringen i det övergripande projektet Sjöstadshöjden ger ett överskott till staden. Försäljningsinkomster i Sjöstadshöjden beräknas till totalt ca 1.580 miljoner kronor. 

Fabege äger sedan tidigare en handfull fastigheter i Sjöstadsområdet.

Visionsbild på Fabeges kommande projekt i Sjöstaden. Illustration: Fabege
Fabeges stora fastighet Luma i Sjöstaden.
Trikåfabriken, en av Fabeges nyproducerade fastigheter i Sjöstaden. Illustration: Fabege.

Fler Nyheter från förstasidan

Porträtt

Långläsning: Ny kraft tar över efter legend

Snabbt. Tempot har alltid varit högt när det gäller Nyfosa. Transaktionerna har avlöst varandra. Nu tar Stina Lindh Hök över vd-stolen när en legend lämnar plats för nya krafter.

Superklassen: Tre storbolags-vd:ar

Styr bolag med ett sammanlagt fastighetsvärde om nästan en kvarts biljon kronor.

Affärsanalys

Hoppas ha hittat en riktig godbit

Robin Herteus, värderare på JLL, har satt analyspennan på en affär som ägt rum i centrala Sundbyberg.

Han blir ny vd för 25-miljardersbolaget

I en intervju med Fastighetsvärlden öppnar han för nya jv-bolag i nya segment.

50 Mäktigaste

50 Mäktigaste 2020

För 15:e året har fastighets- och byggbranschen röstat fram vem som anses Mäktigast.

Odd Mollys snabbresa fortsätter – förvärvar sju

Säljare blir nya betydande aktieägare i bolaget.

Unik lista: Här är hetaste områdena för bra shopping

Se även var i centrala Stockholm som det finns positiva trender. Läs kommentar från ettan.

Logistea nästan i mål med affären för 841 miljoner

Försäljningsprocessen pausades i början av pendemin. Nu är parterna nästan i mål.

Redo för ny storflytt – kan lämna Hagastaden

Kan göra ännu en stor samlokalisering.

Smäll för Steen & Ström när Åhléns stänger ännu mer

Fortsätter att krympa beståndet.

JM tillträder byggrätt för nytt HK - se nya bilder

FV avslöjade planerna för fem år sedan. Nu är det dags för byggstart. En tredjedel ska hyras ut externt.

Vill sälja portfölj med nio fastigheter

Läs om säljaren och vilka fastigheter som berörs.

”Kontor kommer att behövas mer än någonsin”

Fabeges Stefan Dahlbo om framtiden.

Buden på Gasklockan – vilka har råd med projektet?

Budtiden har gått ut. FV berättar om vad som händer de kommande månaderna.

Tillbaka till förstasidan