EQT lägger bud på Stendörren

EQT Real Estate lägger ett kontantbud på Stendörren. Man gör det genom sitt helägda bolag Chicago Holding

EQT:s bud offentliggörs genom Chicago Holding AB som erbjuder 100,25 kronor kontant per aktie. Budet är värt omkring 2 823 miljoner kronor. Budpremien är 3,8 procent.

Budet innebär även en premie om 9,7 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen om 91,3 kronor för B-aktien under de senaste 20 handelsdagarna och en premie om 4,5 procent jämfört med bokfört värde av eget kapital per stamaktie om 95,9 kronor, per 30 september 2018.

Kvalitena samt Hummelbosholm, Knut Pousette, Hans Lycketorp och Seth Lieberman har ingått avtal med EQT om att sälja aktier motsvarande 26,13 procent av aktierna samt 50,06 procent av rösterna i Stendörren.

Styrelsen i Stendörren har med anledning av budet utsett en oberoende budkommitté inom styrelsen bestående av Helena Levander, Hans Runesten, Carl Mörk och Andreas Philipson. Den ska utvärdera budet och återkomma med sin uppfattning senast två veckor före acceptfristens utgång. Kommittén har utsett Handelsbanken Capital Markets som finansiell rådgivare och Advokatfirman Vinge som legal rådgivare.

Aktieägarna har nu en acceptfrist till och med den 19 december och EQT avser att kunna redovisa likvid per den 28 december. Man förbehåller sig rätten att, vid ett eller flera tillfällen, förlänga acceptfristen för sitt erbjudande liksom att senarelägga redovisningen av likviden.

EQT har i samband med budet en rad rådgivare. DNB Markets är finansiell- och kapitalmarknadsrådgivare, Linklaters Advokatbyrå  är legal rådgivare, ÅF Infrastructure teknisk rådgivare, Skeppsbron Skatt skatterådgivare och Alvarez & Marsal Nordics AB finansiell rådgivare.

Fullföljandet av erbjudandet är endast villkorat av att erforderliga tillstånd, godkännanden, beslut och andra åtgärder från myndigheter eller liknande, inklusive från konkurrensmyndigheter, har erhållits på för köparen acceptabla villkor.

EQT Real Estate säger sig se stora möjligheter i Stendörren och dess bestånd. Man har följt Stendörren under en lång tid och imponerats av den starka och stabila utvecklingen. Det stora antalet outnyttjade byggrätter erbjuder en möjlighet att vidareutveckla dess fastighetsportfölj, vilket ligger väl i linje med EQT Real Estate strategi att investera i tillgångar med utvecklingspotential.

EQT Real Estate bedömer att den ökade investeringstakten som krävs för att utveckla byggrätterna med fördel sker i privatägd regi eftersom Stendörrens resultat kan komma att minska under en övergångsperiod.

Stendörren är inriktat på lager och logistik. Beståndet finns främst i Storstockholm och Mälardalen. Stendörren har fastigheter i bland annat Högdalen, Veddesta, Upplands-Bro, Rosersberg, Enköping, Flen och Eskilstuna.

Fler Nyheter från förstasidan

Realplay

Börsen överreagerar – en tillfällig puckel

Den underliggande marknaden pallar och nu finns det fynd att göra

Johan Bergmans nya uppdrag

Tidigare varit 15 år inom Niam.

Optimism kring mångmiljardaffär

Projektportfölj med nästan tusen bostäder i attraktiva 08-lägen.

Förlängt 12.000 kvm inom tull

Stora kontrakt i centrala Stockholm. Två välkända varumärken har valt att stanna kvar.

Oscar gör miljardköp – till 6,2 procent

161.000 kvm lokaler ingår i det senaste förvärvet. Säkrat finansiering till en årlig ränta om 3,5 procent.

Skandia lyfter med 12.000 kvm kontor i Arenastaden

Startar projekt på spekulation.

Grönt ljus för Nordrs megaplan om 74.000 kvm vid Solnavägen

Mark- och miljööverdomstolen nobbar prövning.

Satsar vidare efter rekordförhyrning

Blickar utomlands – vill nästan dubbla ytan.

Bildextra: Investerar miljard på kunskap

Kunglig glans på invigningen.

SCB: Rekordökning för byggkostnaderna

Den högsta förändringen i årstakt sedan 1981.

Säljer 1.600 byggrätter – blir storägare

30 projektmöjligheter ingår. Skapar storbolag.

Affärsanalys

Proaktiv polis leder till högre risk på restvärde

Anders Elvinsson vid Cushman & Wakefield analyserar en affär med en stor samhällsfastighet.

”Kommer behöva höja räntan snabbt”

Fem experter svar på högaktuella frågor om ekonomi och fastigheter.

Klassiskt 08-hotell byter ägare

Säljer efter 7 år. 10.000 kvm ingår.

Tillbaka till förstasidan