EQT lägger bud på Stendörren

EQT Real Estate lägger ett kontantbud på Stendörren. Man gör det genom sitt helägda bolag Chicago Holding

EQT:s bud offentliggörs genom Chicago Holding AB som erbjuder 100,25 kronor kontant per aktie. Budet är värt omkring 2 823 miljoner kronor. Budpremien är 3,8 procent.

Budet innebär även en premie om 9,7 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen om 91,3 kronor för B-aktien under de senaste 20 handelsdagarna och en premie om 4,5 procent jämfört med bokfört värde av eget kapital per stamaktie om 95,9 kronor, per 30 september 2018.

Kvalitena samt Hummelbosholm, Knut Pousette, Hans Lycketorp och Seth Lieberman har ingått avtal med EQT om att sälja aktier motsvarande 26,13 procent av aktierna samt 50,06 procent av rösterna i Stendörren.

Styrelsen i Stendörren har med anledning av budet utsett en oberoende budkommitté inom styrelsen bestående av Helena Levander, Hans Runesten, Carl Mörk och Andreas Philipson. Den ska utvärdera budet och återkomma med sin uppfattning senast två veckor före acceptfristens utgång. Kommittén har utsett Handelsbanken Capital Markets som finansiell rådgivare och Advokatfirman Vinge som legal rådgivare.

Aktieägarna har nu en acceptfrist till och med den 19 december och EQT avser att kunna redovisa likvid per den 28 december. Man förbehåller sig rätten att, vid ett eller flera tillfällen, förlänga acceptfristen för sitt erbjudande liksom att senarelägga redovisningen av likviden.

EQT har i samband med budet en rad rådgivare. DNB Markets är finansiell- och kapitalmarknadsrådgivare, Linklaters Advokatbyrå  är legal rådgivare, ÅF Infrastructure teknisk rådgivare, Skeppsbron Skatt skatterådgivare och Alvarez & Marsal Nordics AB finansiell rådgivare.

Fullföljandet av erbjudandet är endast villkorat av att erforderliga tillstånd, godkännanden, beslut och andra åtgärder från myndigheter eller liknande, inklusive från konkurrensmyndigheter, har erhållits på för köparen acceptabla villkor.

EQT Real Estate säger sig se stora möjligheter i Stendörren och dess bestånd. Man har följt Stendörren under en lång tid och imponerats av den starka och stabila utvecklingen. Det stora antalet outnyttjade byggrätter erbjuder en möjlighet att vidareutveckla dess fastighetsportfölj, vilket ligger väl i linje med EQT Real Estate strategi att investera i tillgångar med utvecklingspotential.

EQT Real Estate bedömer att den ökade investeringstakten som krävs för att utveckla byggrätterna med fördel sker i privatägd regi eftersom Stendörrens resultat kan komma att minska under en övergångsperiod.

Stendörren är inriktat på lager och logistik. Beståndet finns främst i Storstockholm och Mälardalen. Stendörren har fastigheter i bland annat Högdalen, Veddesta, Upplands-Bro, Rosersberg, Enköping, Flen och Eskilstuna.

Missa inte! Logistik & Fastigheter 2023

Den 8 februari är det dags för Fastighetsvärldens heldagsseminarium Logistik & Fastigheter 2023. Det äger rum på Elite Stadshotellet, Eskilstuna + Webbsänt.

Se fullständigt program och möjlighet till anmälan här.

Fler Nyheter från förstasidan

Hyr 3.000 kvm på Vasagatan

Utmanare inom coworking når 20.000 nära centralstationen.

Babybjörn ut efter cybersatsning

Lämnar Solna för flytt västerut. Hyr 1.400 kvm i projektfastighet.

Så blir nya bostadsbolaget

Läs om beståndet, styrelsen och ledningsgruppen.

Lista: 30 hus som kan säljas

Uppdaterad avyttringsplan.

Topplista

Lista: 16 ledande juristerna

FV har sammanställt en lista över de mest framgångsrika advokatfirmorna, kopplat till fastighetsaffärer.

HFD: Cementas tidsbegränsade täkttillstånd ska stå fast

”Det är ett viktigt besked från domstolen idag”.

SBB-blankare har bränt sig

Ser ut att förlora mycket i kampen mot Batljans bolag.

Obos i offensiv – ny storägare i svensk byggjätte

Nordstjernan halverar sitt ägande i byggföretaget, satsar på andra branscher än bygg.

Överväger sälja för hela 10 miljarder

FV berättar om beståndet. En av de allra mest kända fastigheterna ingår.

Bantar vid flytt till nybyggt

Nya tider, nytt beslut. Minskar kontorsytan med en tredjedel.

Realplay

Marknadsläget: Yielderna ska upp

Köpare och säljare står långt ifrån varandra. Yielden ska upp, men det finns samtidigt andra positiva tecken för fastigheter.

Vasakronan värvar från citykonkurrent

Blir ansvarig för 110.000 kvm i bästa lägena i Stockholm.

Gladsheim värvar duo

Redo för fortsatt tillväxtresa.

Hon blir ny vd vid Tilia

Tar över efter Håkan Engstam.

Tillbaka till förstasidan