Barings köper logistik om 18.000 kvm i Örebro

Säljer gör ett jv som består av Kvalitena och norska Ragde Eiendom AS. Fastigheten ligger i området Pilängen. Den innehåller …

Kvalitena säljer 22.000 kvm – till Slättö för 264 mkr

Transaktionen utgör ett tillskott till fondens portfölj inom investeringstemat lager/logistik. Säljare är Kvalitena och underliggande fastighetsvärde uppgår till cirka 264 …

Revanschsugen Oscar gör storförvärv

Nya resan fortsätter – får samtidigt två nya aktieägare.

Kvalitena avyttrar fastighet på Södermalm

Fastigheten omfattar ca 850 kvadratmeter och underliggande överenskomna fastighetsvärde överensstämmer med fastighetens värdering per sista juni 2020. Bolaget köpte fastigheten …

Kvalitena köper logistikhus i Trelleborg

Kvalitena har av Trelleborgs kommun köpt logistikfastigheten Tankbilen 3.  Fastigheten har en uthyrningsbar area om ca 10.000 kvm och är …

Trio säljer handel för 300 mkr

17.000 kvm nyutvecklade handelsytor ingår i affären.

Nya finansiärer till OP – Oscar tar inte ut lön 2020

Bostadsutvecklaren sjösätter räddningsplanen. Tar in 249 mkr i företrädesemission. Tre kända profiler in i ägarlistan.

EQT förvärvar 21 fastigheter från Kvalitena

Fastighetsvärlden berättar vilka fastigheter som ingår i den stora transaktionen.

Kvalitena förvärvar i Umeå

Kvalitena har genom bolag förvärvat en fastighet i Umeå. Fastigheten omfattar 18.000 kvm uthyrbar area med en tomtareal om 40.000 …

Lägger bud på Stendörren

Bjuder hundralappen per aktie och har redan försäkrat sig om att komma över en rejäl bit av bolaget.

Klövern lägger bud

Lägger ett bud med 60 procents premie mot börskursen. Ett flertal välkända fastigheter ingår. Klövern motiverar budet för FV.

Kvalitena ny ägare i Apikal

Strukturinvest Fondkommission och Kvalitena har träffat en överenskommelse som innebär att Strukturinvest säljer samtliga sina aktier i Apikal Fastighetspartner AB …

Arvid Svensson nu näst störst i Batljans SBB

AB Arvid Svensson har meddelat Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) att de ökat sitt innehav i bolaget genom förvärv av …

Kvalitena förvärvar två fastigheter

Galjaden Fastigheter AB säljer fastigheterna Vevstaken 10 i Kristianstad och Solkraften 15 i Tyresö i Stockholm till Kvalitena AB. Fastigheterna …