Kvalitena dementerar insolvensrykte

Uppgifterna om att Kvalitena ska vara på obestånd, stämmer inte skriver Kvalitena i ett pressmeddelande. Nu jobbar bolaget med en plan för att stärka balansräkningen vilken kan innebära försäljning av tillgångar, något Di var först med att rapportera.

Annons

Diskussioner med större obligationsinnehavare pågår fortfarande, enligt Kvalitena, för att senarelägga amortering och betalning av ränta på bolagets seniora icke säkerställda obligationer. Bolaget arbetar med att ta fram en plan för att stärka bolagets balansräkning vilket kan betyda försäljning av tillgångar. Planen innefattar även betalning av ränta och amortering av obligationerna.

Bolaget har inte, av tekniska skäl, kunnat förhindra att obligationernas utestående kapitalbelopp skrivits ned med 40.000.000 kr i Euroclear Sweden AB:s system, skriver Kvalitena. Nedskrivningen påverkar dock inte obligationsinnehavarnas fordran enligt obligationsvillkoren, eftersom denna amortering i praktiken inte har skett. Diskussioner förs med Euroclear Sweden AB om hur den uppkomna situationen kan hanteras.

Kvalitena betonar att det inte är insolvent och uppgifter som spridits i bland annat media dementeras. Bolaget avser återkomma inom en snar framtid med mer information kring processen och hur diskussionerna med obligationsinnehavarna utvecklas.

Euroclear Sweden kommenterar Kvalitenas skrivelse:

”Vi har förstått att information i Kvalitenas pressmeddelande har tolkats som att det är tekniska skäl hos Euroclear Sweden som är orsaken till att utestående kapitalbelopp har skrivits ned. Men Euroclear Sweden råder inte över den uppkomna situationen. Genomförandet av en amortering sker i flera steg som sammanlagt tar elva dagar. I sista steget sker betalning. Även om betalning inte kan göras så går det inte att backa en amorteringsprocess. Det beror på att obligationen kan börja handlas enligt nya villkor redan innan betalning sker. Euroclear Sweden följer etablerad marknadspraxis för hur amorteringar ska gå till”.

 

Fler Nyheter från förstasidan

Fabege hyr ut 2.600 kvm i ”överraskningsköpet”

92 procent uthyrt i miljardförvärvet.

Skanska tecknar jätteavtal för ny stadsdel

Hyllar det attraktiva läget.

Titania kan jubla för 70.000 kvm – efter åtta års kamp

Einar Janson: ”Det känns nästan overkligt. Vi vill tacka alla som trott på att det är möjligt. Det kommer att bli en unik plats att bo på.”

SBB avtalar om delning av SBB Kåpan Bostad

Stort bestånd delas upp.

Castellum hyr ut 2.100 kvm för kirurgi

Tecknar kontrakt inom tullarna i Stockholm.

Köper nytt från K2A för 160 mkr

Säljaren planerar för fler transaktioner i närtid.

Lilleputt tappade 44 procent av värdet

Visat en uppseendeväckande negativ värdeutveckling på sitt bestånd.

Anmäls efter att fem dog i bygghissen i Sundbyberg

”Olyckan inte hade ägt rum om bolaget hade efterlevt de föreskrifter och bestämmelser som är angivna”.

Signalisten tar över helt centrum – Rikshem säljer

Transaktion när offensiv inleds. Vill skapa bättre livsvillkor.

Archus flyttar till Alecta

Flyttar några hundra meter inom city.

Prisma satsar på notering

Genomför även nyemission. Äger fastigheter för 6,4 miljarder.

Slår till och köper hela 85.000 kvm handel

Totalt sju välkända handelsfastigheter. Kapades mitt framför ögonen på Ingvar Kamprad. Flera varumärken starkare än snittet. FV bedömer direktavkastningen.

Tillbaka till förstasidan