Mikael Andersson, huvudägare Kvalitena. Kontoret finns på Strandvägen i den egna fastigheten Bodarne 11. Bilder: Kvalitena (årsredovisning 2015) och Fastighetsvärlden

Strandvägen 5 till salu – Kvalitena hårt pressat

Nu brinner det till ordentligt för Kvalitena. Obligationsinnehavarna till deras obligationslån på 800 mkr har sagt upp det till omedelbar betalning. Kvalitena har tidigare lyckats amortera ned lånet med 40 mkr men kunde inte möta senaste amorteringen eller räntebetalningen. Enligt uppgift till Fastighetsvärlden har Kvalitena bland annat lagt ut sin klenod på Strandvägen 5 till försäljning.

Annons

Enligt vad Fastighetsvärlden erfar kämpar Kvalitena nu med näbbar och klor för att komma på rätt köl igen.

Till exempel uppges paradfastigheten på Strandvägen 5, Bodarne 11, bredvid Dramaten, vara en av de tillgångar man kan sälja. Den fastigheten innehåller 3.600 kvm lokaler och 1.500 kvm bostäder. Enligt obekräftade uppgifter är det Fredegårds som har försäljningsuppdraget.

Kvalitenas innerstadsfastigheter finns i bolaget Hedvig Eleonora Holding AB. I det bolaget finns ytterligare tre fastigheter på Östermalm: Fastigheten Falken 6 om 2.300 kvm på Kaptensgatan 13, Sjökalven 28 om 2.900 kvm på  Jungfrugatan 7 och Valfisken 14 om 700 kvm på Grevgatan 27.

Likaså byggnaden med hyllade restaurang Aira vid Biskopsudden på Kungliga Djurgården uppges vara till salu.

Sommaren 2023 avyttrade Kvalitena fastigheten Kornetten 2 på Erik Dahlbergsallén.

Tillgångarna i balansräkningen har avsevärda värden, men avkastningen är skral. Rörelseresultatet efter 9 månader var 58 mkr men resultatet efter finansnetto blev –181 mkr. Därtill kom negativa värdeförändringar på fastigheter med –538 mkr. Resultatet efter skatt blev –615 mkr.

I oktober dementerade Kvalitena att bolaget var insolvent efter att det skrivit om bolagets problem med att rulla finansieringen. Bolaget sa sig ha en diskussion med större obligationsinnehavare.

En månad senare berättade bolaget att man informerats om att obligationsinnehavare som representerar mer än 10 % av seniora icke säkerställda obligationer om totalt 800 mkr krävt att ett skriftligt förfarande skulle inledas.

I delårsrapporten den 29 november framhöll man att diskussioner pågick för att lösa den uppkomna situationen samt parallellt arbetade med att sälja tillgångar för att möta sina åtaganden och återbetala obligationen vid förfall i mars 2024.

Men nu sätter obligationsinnehavarna således ytterligare press på Kvalitena genom att inte gå med på någon ytterligare förlängning. Obligationslånet har sagts upp till omedelbar återbetalning.

Det aktuella lånet omförhandlades hösten 2022 för att ge Kvalitena utrymme att hinna läsa situationen. I våras amorterade Kvalitena 40 mkr av det.

Kvalitena äger fastigheter för cirka 6 miljarder kronor. FV kan berätta att bolaget under de senaste åren gjort flera spektakulära köp i Texas, USA. Vid årsskiftet 2020/21 tillträdde Kvalitena en fastighetsportfölj med 45 fastigheter i Texas och New Mexico för 120 miljoner dollar. Därefter har ytterligare några förvärv där genomförts. Även där uppges Kvalitena försöka sälja.

Kvalitenas tillbakadragne huvudägaren Mikael Andersson uppges bo på en ranch i Texas stor del av året.

Fler Nyheter från förstasidan

Fabege hyr ut 2.600 kvm i ”överraskningsköpet”

92 procent uthyrt i miljardförvärvet.

Skanska tecknar jätteavtal för ny stadsdel

Hyllar det attraktiva läget.

Titania kan jubla för 70.000 kvm – efter åtta års kamp

Einar Janson: ”Det känns nästan overkligt. Vi vill tacka alla som trott på att det är möjligt. Det kommer att bli en unik plats att bo på.”

SBB avtalar om delning av SBB Kåpan Bostad

Stort bestånd delas upp.

Castellum hyr ut 2.100 kvm för kirurgi

Tecknar kontrakt inom tullarna i Stockholm.

Köper nytt från K2A för 160 mkr

Säljaren planerar för fler transaktioner i närtid.

Lilleputt tappade 44 procent av värdet

Visat en uppseendeväckande negativ värdeutveckling på sitt bestånd.

Anmäls efter att fem dog i bygghissen i Sundbyberg

”Olyckan inte hade ägt rum om bolaget hade efterlevt de föreskrifter och bestämmelser som är angivna”.

Signalisten tar över helt centrum – Rikshem säljer

Transaktion när offensiv inleds. Vill skapa bättre livsvillkor.

Archus flyttar till Alecta

Flyttar några hundra meter inom city.

Prisma satsar på notering

Genomför även nyemission. Äger fastigheter för 6,4 miljarder.

Slår till och köper hela 85.000 kvm handel

Totalt sju välkända handelsfastigheter. Kapades mitt framför ögonen på Ingvar Kamprad. Flera varumärken starkare än snittet. FV bedömer direktavkastningen.

Tillbaka till förstasidan