Stendörren

Senaste nyheterna om Stendörren.


Stendörren köper 36% av hybridobligationerna

Kommer att återköpa hybridobligationer för 287,5 mkr

Stendörren vill lösa in delar sina hybridobligationer

Erbjuder sig att återköpa 300 miljoner  av 800 miljoner 18 månader i förtid.

Stendörren säljer i Täby för 200 mkr

Stendörren säljer industrifastighet i Täby, nordost om Stockholm, för 203 miljoner kronor.

Stendörren når 36.000 kvm i Köpenhamnsregionen

Stendörren förvärvar en lagerfastighet i Köpenhamnsregionen för 69 miljoner kronor.

Stendörren köper för 73 mkr i Köpenhamnsregionen

Stendörren utökar sitt bestånd i Danmark. Bolaget förvärvar två lagerfastigheter i Köpenhamnsregionen för 73 miljoner kronor.

Stendörren tecknar 15-årigt avtal i Bromma

I mitten av 2023 flyttar Hedin Bil in i Stendörrens lokaler på Ulvsundavägen 106 i Bromma, Stockholm. Parterna har tecknat ett 15-årigt hyresavtal för lokaler på 2.500 kvm i fastigheten Elementet 1.

Kaffekokande på 2.500 kvm hos Stendörren

Stendörren har tecknat ett femårigt hyresavtal med Beans in Cup avseende lokaler för lager och kontor i fastigheten Filmremsan 9 i Högdalens industriområde, i södra Stockholm.

Stendörren hyr ut 2.700 kvm logistik till Gop

Stendörren har tecknat ett 7-årigt hyresavtal med Gop Sverige avseende lokaler i en logistikbyggnad under uppförande på fastigheten Viby 19:66 i Brunna, Upplands-Bro. Lokalen omfattar 2.700 kvm och anpassas för verksamheten. Inflyttning sker sommaren 2023.

Uthyrning på ny högre nivå hos Stendörren

I halvårsrapporten från Stendörren visar bolaget upp fortsatt god nettouthyrning och bra ökning av hyror vid omförhandling.

Stendörren tecknar 8-årigt avtal med Myrorna

Stendörren Fastigheter har tecknat ett 8-årigt hyresavtal med Myrorna avseende lokaler i fastigheten Tegelbruket 1 i Botkyrka. Lokalerna som är på 5.000 kvm anpassas nu för verksamheten med butik, produktion och kontor. Inflyttning planeras i slutet av 2022.

Stendörren gör första förvärvet i Finland

Stendörren gör första förvärvet i Finland och förvärvar tre industrifastigheter för 75 mkr i Helsingforsregionen.

Stendörren köper för 46 miljoner i Göteborg

Stendörren Fastigheter har förvärvat och tillträtt lagerfastigheterna Kärra 72:1, Kärra 72:4 och Kärra 72:19-31 i Göteborg från en privat fastighetsägare.

Stendörren hyr ut 6.500 kvm i Botkyrka Handel

Stendörren har tecknat 10-åriga hyresavtal med Jula och Willys avseende butikslokaler i fastigheten Tegelbruket 1 i Botkyrka. Lokalerna är på 3.000 respektive 3.500 kvm.

Stendörren gör sitt sjätte förvärv i Köpenhamn

Stendörren gör sitt sjätte förvärv i Köpenhamnsregionen för 34 miljoner kronor.