Senaste nyheterna om Stendörren


Kaffekokande på 2.500 kvm hos Stendörren

Stendörren har tecknat ett femårigt hyresavtal med Beans in Cup avseende lokaler för lager och kontor i fastigheten Filmremsan 9 i Högdalens industriområde, i södra Stockholm.

Stendörren hyr ut 2.700 kvm logistik till Gop

Stendörren har tecknat ett 7-årigt hyresavtal med Gop Sverige avseende lokaler i en logistikbyggnad under uppförande på fastigheten Viby 19:66 i Brunna, Upplands-Bro. Lokalen omfattar 2.700 kvm och anpassas för verksamheten. Inflyttning sker sommaren 2023.

Uthyrning på ny högre nivå hos Stendörren

I halvårsrapporten från Stendörren visar bolaget upp fortsatt god nettouthyrning och bra ökning av hyror vid omförhandling.

Stendörren tecknar 8-årigt avtal med Myrorna

Stendörren Fastigheter har tecknat ett 8-årigt hyresavtal med Myrorna avseende lokaler i fastigheten Tegelbruket 1 i Botkyrka. Lokalerna som är på 5.000 kvm anpassas nu för verksamheten med butik, produktion och kontor. Inflyttning planeras i slutet av 2022.

Stendörren gör första förvärvet i Finland

Stendörren gör första förvärvet i Finland och förvärvar tre industrifastigheter för 75 mkr i Helsingforsregionen.

Stendörren köper för 46 miljoner i Göteborg

Stendörren Fastigheter har förvärvat och tillträtt lagerfastigheterna Kärra 72:1, Kärra 72:4 och Kärra 72:19-31 i Göteborg från en privat fastighetsägare.

Stendörren hyr ut 6.500 kvm i Botkyrka Handel

Stendörren har tecknat 10-åriga hyresavtal med Jula och Willys avseende butikslokaler i fastigheten Tegelbruket 1 i Botkyrka. Lokalerna är på 3.000 respektive 3.500 kvm.

Stendörren gör sitt sjätte förvärv i Köpenhamn

Stendörren gör sitt sjätte förvärv i Köpenhamnsregionen för 34 miljoner kronor.

Stendörren puttrar på med danskt köp för 30 mkr

Stendörren gör sitt femte förvärv i Köpenhamnsregionen. Prislapp: 31 miljoner kronor.

Stendörren säljer till Alfa Laval för 195 mkr

Stendörren Fastigheter avyttriar av industrifastigheten Kälby 1:55 i Eskilstuna. Köper gör hyresgästen Alfa Laval.

Stendörren gör sitt andra förvärv i Osloregionen

Stendörren har förvärvat lagerfastigheten Björnerudveien 24, Oslo från en lokal fastighetsägare. Det är Stendörrens andra förvärv i Osloregionen. Köpeskillingen är motsvarande 109 miljoner svenska kronor.

Stendörren får första bygglovet

Stendörren Fastigheters första bygglov för bostäder, två bostadskvarter om totalt 326 lägenheter samt ett parkeringsgarage i Botkyrka, har nu vunnit laga kraft.

Tecknar 15-årigt hyresavtal med vårdcentral

Stendörren har tecknat ett 15-årigt hyresavtal med Ataraxia Vårdcentral avseende lokaler för en vårdcentral i fastigheten Vitgröet 12, belägen på Stormbyvägen 2-4 i Spånga.

Måndagen blev rysardag för fastigheter på börsen

Flera stora fastighetsbolag drogs med i den kraftigt negativa kursutveckling som Stockholmsbörsen hade under måndagen.