Concent granskas över fyra sidor i magasinet Fastighetsvärlden Nr 12/2016.

Concent stämmer tidigare vd och styrelse

Annons

Concent Holding har lämnat in två separata stämningsansökningar till Stockholms tingsrätt och Solna tingsrätt mot bolagets tidigare styrelse, vd och faktiska företrädare respektive bolagets tidigare revisor och huvudansvarige revisor.

Fastighetsvärlden kan berätta att det rör sig om fyra styrelseledamöter plus Mikael Fahlander. Dessutom KPMG och ansvarig revisor där.

Stämningsansökningarna avser krav på bristäckningsansvar/skadestånd hänförligt till Concents köp av Concent Utveckling Holding AB under år 2014.

Köpeskillingen för Utveckling Holding uppgick till 500 mkr och erlades genom revers. Enligt den sakkunnigutredning som Concent låtit genomföra uppgick marknadsvärdet på  tillgångarna i Utveckling Holding endast till cirka 14 mkr. Concent anser alltså att bolaget betalde ett överpris om cirka 486 mkr.

Med anledning av detta är Concent av uppfattningen att förvärvet och de efterföljande amorteringarna om cirka 95 mkr på köpereversen utgjort en olaglig värdeöverföring i strid mot aktiebolagslagens regler. Concent yrkar i stämningsansökningarna bristäckningsansvar/skadestånd med 95.761.813 kronor och ersättning för sina rättegångskostnader.

Stämningsansökaningarna är resultatet av det omfattande arbete som bolaget lagt ned med att reda ut turerna i Concent-koncernen under åren 2014 – 2017.

Läs mer om turerna kring Concent genom att klicka på ”taggen” nedan.

Fler Nyheter från förstasidan

Skanska tecknar jätteavtal för ny stadsdel

Hyllar det attraktiva läget.

Titania kan jubla för 70.000 kvm – efter åtta års kamp

Einar Janson: ”Det känns nästan overkligt. Vi vill tacka alla som trott på att det är möjligt. Det kommer att bli en unik plats att bo på.”

SBB avtalar om delning av SBB Kåpan Bostad

Stort bestånd delas upp.

Castellum hyr ut 2.100 kvm för kirurgi

Tecknar kontrakt inom tullarna i Stockholm.

Köper nytt från K2A för 160 mkr

Säljaren planerar för fler transaktioner i närtid.

Lilleputt tappade 44 procent av värdet

Visat en uppseendeväckande negativ värdeutveckling på sitt bestånd.

Anmäls efter att fem dog i bygghissen i Sundbyberg

”Olyckan inte hade ägt rum om bolaget hade efterlevt de föreskrifter och bestämmelser som är angivna”.

Signalisten tar över helt centrum – Rikshem säljer

Transaktion när offensiv inleds. Vill skapa bättre livsvillkor.

Archus flyttar till Alecta

Flyttar några hundra meter inom city.

Prisma satsar på notering

Genomför även nyemission. Äger fastigheter för 6,4 miljarder.

Slår till och köper hela 85.000 kvm handel

Totalt sju välkända handelsfastigheter. Kapades mitt framför ögonen på Ingvar Kamprad. Flera varumärken starkare än snittet. FV bedömer direktavkastningen.

Ny vd för Poseidon

Bolaget äger totalt cirka 28.500 lägenheter

Tillbaka till förstasidan