Concent räddat av gonggongen igen

Annons

Turerna för att rädda något av värde ur Concent fortsätter. Den 27 februari var det upp till bevis för bolaget om det funnit en lösning för återbetalningen av det obligationslån om 200 mkr som går under namnet Östermyra Bruk och som är tätt knutet till projektet Barents Center. Återbetalningen har skjutits upp flera gånger då projektets avyttring inte blivit av enligt tidigare förhoppningar.

Nu skjuts den på för evigt, om bolagets förslag går igenom. Likt tidigare förskjuts alltså det slutgiltiga beskedet framåt i tiden. Nu kallar man till ett skriftligt förfarande där obligationsinnehavarna ska godkänna omvandling av obligationslånet till preferensaktier i ett bolag som ska äga projektet Barents Center. 16 mars är nästa tidsfrist, då ska obligationsinnehavarna har lämnat besked.

Förskjutningen i tid för projektet ger kommunen möjlighet att krypa ur det hyresavtal som tecknats och som varit grunden för värdet i projektet. Huruvida någon ny överenskommelse träffats med kommunen finns ingen information om.

Under 2017 lyckades Concent avyttra ett antal möjliga bostadsprojekt till innehavarna av andra obligationslån som därmed släppte sina fordringar. Lånen omvandlades då till eget kapital i bolaget Grundingen.

En liknande lösning är således vad man nu söker för det nu aktuella lånet, problemet är bara att hitta något av värde, eller förhoppning om värde i framtiden. Det finns också villkor om att erhålla finansiering för att genomföra projektet

Den uppskjutna återbetalningen har också inneburit att bokslutet för Concent skjutits upp i väntan på resultatet av förhandlingarna då det är helt avgörande för bolagets räkenskaper.

Fler Nyheter från förstasidan

Skanska tecknar jätteavtal för ny stadsdel

Hyllar det attraktiva läget.

Titania kan jubla för 70.000 kvm – efter åtta års kamp

Einar Janson: ”Det känns nästan overkligt. Vi vill tacka alla som trott på att det är möjligt. Det kommer att bli en unik plats att bo på.”

SBB avtalar om delning av SBB Kåpan Bostad

Stort bestånd delas upp.

Castellum hyr ut 2.100 kvm för kirurgi

Tecknar kontrakt inom tullarna i Stockholm.

Köper nytt från K2A för 160 mkr

Säljaren planerar för fler transaktioner i närtid.

Lilleputt tappade 44 procent av värdet

Visat en uppseendeväckande negativ värdeutveckling på sitt bestånd.

Anmäls efter att fem dog i bygghissen i Sundbyberg

”Olyckan inte hade ägt rum om bolaget hade efterlevt de föreskrifter och bestämmelser som är angivna”.

Signalisten tar över helt centrum – Rikshem säljer

Transaktion när offensiv inleds. Vill skapa bättre livsvillkor.

Archus flyttar till Alecta

Flyttar några hundra meter inom city.

Prisma satsar på notering

Genomför även nyemission. Äger fastigheter för 6,4 miljarder.

Slår till och köper hela 85.000 kvm handel

Totalt sju välkända handelsfastigheter. Kapades mitt framför ögonen på Ingvar Kamprad. Flera varumärken starkare än snittet. FV bedömer direktavkastningen.

Ny vd för Poseidon

Bolaget äger totalt cirka 28.500 lägenheter

Tillbaka till förstasidan