Planen som ska rädda Concent från ruin

Concent har så här långt räddats av att man i princip inte har någon bankfinansiering, utan en skara obligationsägare med hopp om återvinningsmöjligheter.

Annons

 

Igår skulle Concent leverera en lösning på återbetalningen av ett 200 mkr stort obligationslån. Några pengar levererades som väntat inte utan i stället kom ett förslag om omvandling av fordringarna till preferensaktier i ett holdingbolag som föreslås överta bolaget med projektet Barents Center.

Concent använder sig således av en liknande modell som när man under 2017 överlät ett antal projekt till fordringsägare som omvandlade sina fordringar till ägande i bolaget som tagit över projekten.

En bank hade troligen agerat sedan länge när gäldenären inte lyckats lösa sin skuld, men när det nu istället är en mängd obligationsinnehavare med olika förhållningssätt inblandade blir hanteringen utdragen. Nu ska en skriftlig process till och den ska vara klar den 16 mars.

Upplägget innehåller många delmoment och osäkerheten om utfallet är därmed fortsatt påtaglig. 2/3-delar av obligationsinnehavarna måste rösta för. Så kan säkert ske eftersom ingen egentligen har något alternativ – om ingen dammsuger marknaden och erbjuder ett alternativ till att förlora allt.

En förutsättning för att konvertering från obligationer till aktier ska ske är att Concent/Östermyra säkrar finansiering för att byggstart ska kunna ske.

Vid en eventuell vinst i projektet ska preferensaktieägarna få hela vinsten upp till den konverterade skulden. Vinst däröver ska delas 45/55 mellan preferansaktieägarna och stamaktieägarna (Concent) i Östermyra. Preferensaktieägarna kommer att ha 83 procent av rösterna i holdingbolaget.

Fler Nyheter från förstasidan

Fabege hyr ut 2.600 kvm i ”överraskningsköpet”

92 procent uthyrt i miljardförvärvet.

Skanska tecknar jätteavtal för ny stadsdel

Hyllar det attraktiva läget.

Titania kan jubla för 70.000 kvm – efter åtta års kamp

Einar Janson: ”Det känns nästan overkligt. Vi vill tacka alla som trott på att det är möjligt. Det kommer att bli en unik plats att bo på.”

SBB avtalar om delning av SBB Kåpan Bostad

Stort bestånd delas upp.

Castellum hyr ut 2.100 kvm för kirurgi

Tecknar kontrakt inom tullarna i Stockholm.

Köper nytt från K2A för 160 mkr

Säljaren planerar för fler transaktioner i närtid.

Lilleputt tappade 44 procent av värdet

Visat en uppseendeväckande negativ värdeutveckling på sitt bestånd.

Anmäls efter att fem dog i bygghissen i Sundbyberg

”Olyckan inte hade ägt rum om bolaget hade efterlevt de föreskrifter och bestämmelser som är angivna”.

Signalisten tar över helt centrum – Rikshem säljer

Transaktion när offensiv inleds. Vill skapa bättre livsvillkor.

Archus flyttar till Alecta

Flyttar några hundra meter inom city.

Prisma satsar på notering

Genomför även nyemission. Äger fastigheter för 6,4 miljarder.

Slår till och köper hela 85.000 kvm handel

Totalt sju välkända handelsfastigheter. Kapades mitt framför ögonen på Ingvar Kamprad. Flera varumärken starkare än snittet. FV bedömer direktavkastningen.

Tillbaka till förstasidan