Barents Center i papperskorgen

Nu skrotar Concent sina planer på ett storstilat Barents Center. Det har många siat om redan tidigare men nu finner även styrelsen läget hopplöst.

Annons

Hoppet är det sista som lämnar människan, lyder ett ordspråk. Men nu har har Concent med dotterbolaget Östermyra Bruk insett det ogörliga i att försöka genomföra projektet Barents Center i Haparanda. Åtminstone i närheten av den utformning det presenterats tidigare.

Redan i juni meddelade man att ett finansieringsupplägg misslyckats och därmed kunde inte konverteringen av obligationer för 200 mkr till aktier i ett nytt projektägande bolag genomföras som tänkt.

Diskussioner har fortsatt men man anser nu att den ursprungliga planen för projektet, där en skola med mera skulle stå klar före 2020, inte är genomförbar. Man säger dock att tomtens placering samt kommunens behov innebär att det finns möjligheter för ett annat bra projekt där i framtiden.

Oaktat vad som händer med projektet uppger Concent att det inte kommer att ha någon negativ inverkan på Concentkoncernens ekonomiska ställning.

I dotterbolaget Östermyra Bruk har dock en kontrollbalansräkning genomförts och den visar att det egna kapitalet understeg hälften av aktiekapitalet. En kontrollstämma hölls och man fattade beslut om att bolaget inte ska gå i likvidation. Man anser att en lösning bör kunna finnas då det ligger i både Östermyras och obligationsinnehavarnas intresse.

Fler Nyheter från förstasidan

Fabege hyr ut 2.600 kvm i ”överraskningsköpet”

92 procent uthyrt i miljardförvärvet.

Skanska tecknar jätteavtal för ny stadsdel

Hyllar det attraktiva läget.

Titania kan jubla för 70.000 kvm – efter åtta års kamp

Einar Janson: ”Det känns nästan overkligt. Vi vill tacka alla som trott på att det är möjligt. Det kommer att bli en unik plats att bo på.”

SBB avtalar om delning av SBB Kåpan Bostad

Stort bestånd delas upp.

Castellum hyr ut 2.100 kvm för kirurgi

Tecknar kontrakt inom tullarna i Stockholm.

Köper nytt från K2A för 160 mkr

Säljaren planerar för fler transaktioner i närtid.

Lilleputt tappade 44 procent av värdet

Visat en uppseendeväckande negativ värdeutveckling på sitt bestånd.

Anmäls efter att fem dog i bygghissen i Sundbyberg

”Olyckan inte hade ägt rum om bolaget hade efterlevt de föreskrifter och bestämmelser som är angivna”.

Signalisten tar över helt centrum – Rikshem säljer

Transaktion när offensiv inleds. Vill skapa bättre livsvillkor.

Archus flyttar till Alecta

Flyttar några hundra meter inom city.

Prisma satsar på notering

Genomför även nyemission. Äger fastigheter för 6,4 miljarder.

Slår till och köper hela 85.000 kvm handel

Totalt sju välkända handelsfastigheter. Kapades mitt framför ögonen på Ingvar Kamprad. Flera varumärken starkare än snittet. FV bedömer direktavkastningen.

Tillbaka till förstasidan