Avlövat Concent lever på hoppet

Annons

I Concent årsredovisning som publicerades den 5 juni meddelar styrelsen att man valt att göra ytterligare en nedskrivning i moderbolaget om 111 miljoner avseende aktier i dotterbolag, en nedskrivning som alltså inte var gjord i bokslutskommunikén som lämnades den 27 februari.

Concent har det senaste året genomfört en rad åtgärder för att minska skuldsättningen. Projekt har avyttrats på olika sätt, bland annat genom att fordringar på Concent omvandlats till eget kapital i de projektbolag fordringsägarna övertagit från Concent.

Några löpande intäkter från verksamheten har inte Concent, ej heller några egna medel av storlek att driva de kvarvarande projekten. Någon finansiering av projektet Barents Center i Haparanda finns inte på plats och skulle inte en sådan komma till stånd raseras tidigare nådd överenskommelse om omvandling av fordringar till aktier i holdingbolaget som ska äga projektet.

Det enda projekt Concent i övrigt har är ett i Linghem utanför Linköping.

Där uppges grundläggningen ha påbörjats i maj med färdigställande från sommaren 2019 till december 2019. Projektet omfattar när 86 lägenheter varav 6 LSS-bostäder, totalt cirka 5.700 kvm BTA.

Fler Nyheter från förstasidan

Skanska tecknar jätteavtal för ny stadsdel

Hyllar det attraktiva läget.

Titania kan jubla för 70.000 kvm – efter åtta års kamp

Einar Janson: ”Det känns nästan overkligt. Vi vill tacka alla som trott på att det är möjligt. Det kommer att bli en unik plats att bo på.”

SBB avtalar om delning av SBB Kåpan Bostad

Stort bestånd delas upp.

Castellum hyr ut 2.100 kvm för kirurgi

Tecknar kontrakt inom tullarna i Stockholm.

Köper nytt från K2A för 160 mkr

Säljaren planerar för fler transaktioner i närtid.

Lilleputt tappade 44 procent av värdet

Visat en uppseendeväckande negativ värdeutveckling på sitt bestånd.

Anmäls efter att fem dog i bygghissen i Sundbyberg

”Olyckan inte hade ägt rum om bolaget hade efterlevt de föreskrifter och bestämmelser som är angivna”.

Signalisten tar över helt centrum – Rikshem säljer

Transaktion när offensiv inleds. Vill skapa bättre livsvillkor.

Archus flyttar till Alecta

Flyttar några hundra meter inom city.

Prisma satsar på notering

Genomför även nyemission. Äger fastigheter för 6,4 miljarder.

Slår till och köper hela 85.000 kvm handel

Totalt sju välkända handelsfastigheter. Kapades mitt framför ögonen på Ingvar Kamprad. Flera varumärken starkare än snittet. FV bedömer direktavkastningen.

Ny vd för Poseidon

Bolaget äger totalt cirka 28.500 lägenheter

Tillbaka till förstasidan