Annehem visar lite plus på värdet sista kvartalet

Förvaltningsresultatet hos Annehem steg något under 2023. Visserligen ökade räntekostnaderna mycket men bolagets ränteintäkter på derivatprodukter motverkade det mycket. Värdet på fastigheterna sjönk dock med 278 miljoner.

Annons

Annehem med överlag ett ungt bestånd av främst kontorsfastigheter visade under 2023 ökande hyresintäkter via ett större bestånd, positiv nyuthyrning samt indexuppräkning. Under andra halvåret upphörde en del hyresgarantier som Peab tidigare lämnat och Annehem har ännu inte helt lyckats hyra ut dessa vakanta ytor. Vakansgraden är dock låg, i snitt cirka 5 procent. Två fastigheter i beståndet, dels en i Solna dels en i Ljungbyhed sticker ut med vakansgrader kring 17 procent.

I bolagets bedömning av intjäningsförmågan för 2024 antar man ett något högre driftnetto från beståndet men ett något lägre förvaltningsresultat.
De orealiserade värdeförändringarna på beståndet uppgick till –266 mkr för helåret, men under det sista kvartalet var det en mindre positiv ökning med nära 27 mkr. Via en försäljning tog man även fram en realiserad värdeförändring på nära –12 mkr.

Ur Annehems bokslut för helåret 2023

 • Hyresintäkterna ökade till 247,2 mkr (217,9)
 • Driftnettot ökade till 209,7 mkr (181,3)
 • Förvaltningsresultatet ökade till 90,5 mkr (74,2)
 • Förvaltningsresultatet exkl. valutakurseffekter ökade till 92,7 mkr (90,5)
 • Resultat per aktie uppgick till -3,40 kr (3,51)
 • Positiv nettouthyrning om 12,8 mkr
 • Investeringar i befintliga fastigheter uppgick till 95,8 mkr (32,8)
 • Omvärderingar av förvaltningsfastigheter gav en minskning av verkligt värde på
  -266,0 mkr (98,0)
 • Verkligt värde på förvaltningsfastigheter uppgick till 4 412,7 mkr (4 309,2)
 • Substansvärde EPRA NRV per aktie uppgick till 41,2 kr (44,1)

Fler Nyheter från förstasidan

Arena i svårt område åter på tapeten

Kan placeras på fastighet med flera stora projekt på gång.

Älvsjö, P.A.C.E, ny stadsdel.

Vill skapa ny stadsdel i Älvsjö – helt byggd i trä

Förslag: Kvartersstad i klassisk stil. 5.000 bostäder och 10.000 arbetsplatser.

Förvaltarens första stora nya sedan 80-talet

”Trots ett omvärldsläge som gör att många byggen står still tar vi ansvar och fortsätter att utveckla”.

Kritik mot landshövdingen

Anklagas för att vilja styra frågor inom byggnation och exploatering.

Topp lämnar Skanska

Slutar efter 18 år. FV berättar om nya jobbet. Danielsson: ”Jag önskar honom all lycka till i framtiden”.

Barings säljer snabbt till Kappahl för 600 miljoner

Säljer lyckat innehav – men vill egentligen köpa mer. Dubbelsmäll för annat fastighetsbolag.

Vectura förvärvar byggrätter om 50.000 kvm

Fortsätter att hålla ett rejält högt affärstempo.

Fastator tar nedskrivning på 69 miljoner

Läs om turerna och den aktuella fastigheten – i kanonläge på Södermalm.

Sparbössan köper grannhus på Östermalm

Omfattar 2.800 kvm kontor och fransk bistro med vinbar i gatuplan.

Så stora är bolagen på sociala medier

Balder, Castellum och Vasakronan är störst av fastighetsbolagen på sociala medier. Men är det viktigt att synas i sociala kanaler?

Rapport: Läge och moderna kontor lockar allt mer

Balans mellan utbud och efterfrågan i Stockholms CBD. Vakansgraden fortsätter stiga på de flesta delmarknader.

“Lyssna på marknaden och på oss fastighetsägare”

Branschen samlades på FV:s seminarium Fastighetsdagen Uppsala.

Byggnaden som vann Kasper Salin-priset

Träbygge fick åtråvärt arkitektpris.

Tillbaka till förstasidan