FV-Expert: Kontorsmarknaden

Var går smärtgränsen för kontorshyror i Stockholm?

I samarbete med Colliers International

Stockholms kontorshyresmarknad är minst sagt ansträngd vilket gjort att vi nu har kvadratmeterpriser man bara kunde drömma om för några fåtal år sedan. På drygt 3 år har hyrorna stigit markant, en onormal utveckling som inte kan fortgå för alltid.

Hyrorna på Stockholms kontorsmarknad har gått åt ett och samma håll de senaste åren.  Inte så konstigt då vakansgraden i Stockholms mest attraktiva kontorsdistrikt listas på ca 2%. Exakt hur man tar fram den siffran låter jag vara osagt men för oss som jobbar med kontorsmarknaden dagligen i Stockholm är det förvånade att vakanserna ens når upp i 2%, inte minst om man räknar bort alla kontorshotell som de facto knappast kan klassas som vakanser. Bara det faktum att utbudet nästan är lika med noll är inte gynnsamt för kontorshyresgästerna. Fastighetsägaren riskerar alltså nästan ingenting om man ställs inför situationen att en hyresgäst flyttar. Inte så länge det finns ett underliggande behov som drivs på av en stark ekonomi och ett utbud som gör valmöjligheten obefintlig. Men det finns givetvis en gräns där kostnaden för kontorshyra per anställd seriöst börjar påverka företagens lönsamhet. Det, tillsammans med ett ökat utbud, gör att det inte är alldeles självklart att vilja sitta kvar i befintlig kontorslokal eller för den delen välja det dyraste alternativet.

Stockholms vattenrika geografi gör att utvecklingsprojekten hamnar i närförort men trots det väntas alla nya kvadratmeter nyproducerade kontor i närförort att absorberas fort av hyresgäster. Det medför att närförort snarare än CBD kommer ha brantare hyresutveckling för kontor.

Under många år har produktionen av nya kontorshus resulterat i ett nettotillskott på nära noll. Anledningarna har varit flera, till exempel har det utvecklats och byggts bostäder i allt högre takt och man har sett en uppsida i att utveckla kontorshus till bostäder. På totalen har utvecklingen vissa år hamnat nära noll eller till och med under noll. Jag vågar nog påstå att vi sett slutet av konverteringen från kontor till bostäder för den här gången. Istället finns det mycket som talar för att det i närtid kommer ske konverteringar av påbörjade bostadsprojekt istället. Att vi inte längre ser samma högtryck i ekonomin som vi gjort de senaste åren bör leda till att trycket på kontorsmarknaden lättar något. Trots att utbudet av kontorsytor fortsättningsvis kommer vara skralt så finns det förhoppningsvis flera aktörer som ser affären i kontorsfastighetsutveckling. Detta gör att kontorshyrorna kommer att fortsätta öka på grund av att utbudet fortfarande släpar efter, men det kommer sannolikt bli en mycket flackare kurva i några år framöver.

Fler FV-Expert

FV-Expert: Handel och logistik

Framtida konsumtionsmönstret – ett konstant köptillstånd

I samarbete med Nordier Property Advisors

I framtiden kommer allt och alla, från individer till den fysiska shoppingmiljön vara uppkopplade mot internet dygnet runt. Vi som …

FV-Expert: Rekrytering

Så rekryterar du Greta Thunberg-generationen

I samarbete med Studentresurs

Är det egentligen någon skillnad på de unga som är födda på 2000-talet och tidigare generationer? Vad krävs av företagen …

FV-Expert: Bostadsmarknad

Nya skattefrågor på en förändrad bostadsmarknad

I samarbete med Svalner

Det har väl inte undgått någon att marknadsförutsättningarna avseende bostadsrätter har förändrats markant under det senaste året. Detta påverkar givetvis …

FV-Expert: Affärsjuridik

Fem frågor vid etablering av ett JV

I samarbete med AG Advokat

Utvecklingen på fastighetsmarknaden leder till olika finansieringslösningar. Ett alternativ kan vara att söka investerare som går in som delägare i …

FV-Expert: Hyresgästrelationer

Bygg hyresgästrelationer á la Göteborgsmodellen

I samarbete med Novi Real Estate

Hyresgästrelationen är avgörande för fastighetens lönsamhet, hyresgästernas trivsel och arbetsglädjen för förvaltarteamet. Nyckeln till en lyckad hyresgästrelation är teamarbete, närvaro och tillgänglighet. I Göteborg ser vi resultatet av detta arbetssätt extra tydligt.

FV-Expert: Samhällsfastigheter

Morgondagens skolor – kameleonter med många funktioner

I samarbete med Archus

Morgondagens lärmiljöer är flexibla, hållbara och kreativa. Dessutom är de yteffektiva, byggda i flera plan och inredda med omsorg för …

FV-Expert: Projektledning

Transparens A och O vid stora samordningsprojekt

I samarbete med Forsen

En grundläggande förutsättning för att ett stadsutvecklingsprojekt ska fungera är att samtliga inblandade parter förstår vikten av att samarbeta kring …

FV-Expert: Affärsjuridik

Missa inte semesterparagrafen

I samarbete med AG Advokat

En hyresgäst får som huvudregel inte överlåta hyresrätten utan hyresvärdens samtycke eller hyresnämndens tillstånd. Hyresnämndens tillstånd kan i huvudsak endast …

FV-Expert: Logistik

Framtidssäkra logistiken

I samarbete med Colliers International

I samband med att vi tog fram en unik sammanställning om den svenska logistikmarknaden, under parollen ”Logistics is the new black”, kunde vi konstatera att intresset aldrig varit större för segmentet, såväl från växande hyresgäster såsom avkastningstörstande investerare.

FV-Expert: Stadsutveckling

Framtiden är aldrig långt borta

I samarbete med ÅWL Arkitekter

Det politiska läget i landet är i skrivande stund fortsatt osäkert och sannolikheten för ett extraval ökar. Ovissheten gör det omöjligt att förutsäga hur bostadspolitiken kommer att utvecklas innan en ny regering är på plats.

FV-Expert: Uthyrning

Våga blicka bakåt för att se framåt

I samarbete med Nordier Property Advisors

Det sägs ofta att vi står inför en digitalisering och en förflyttning från fysiska butiker till e-handel. Men faktum är …

FV-Expert: Projektekonomi

Ta greppet om projektekonomin

I samarbete med Forsen

Som senior controller ansvarar jag för den ekonomiska styrningen och uppföljningen i några av Forsens största projekt. Det innefattar allt …

FV-Expert: Stadsutveckling

Låt oss planera våra gaturum med sikte på framtiden

I samarbete med ÅWL Arkitekter

Vi bygger stad i en rasande takt. Ambitionen är hög. Planhandläggare och byggaktörer utvecklar allt större områden och vi arkitekter …

FV-Expert: Skatt

Nya regler begränsar ränteavdrag

I samarbete med Svalner

Den 1 januari 2019 träder nya regler i kraft som, framförallt i fastighetsbranschen, kommer att begränsa många bolags möjligheter att dra av räntekostnader.

Tillbaka till förstasidan