FV-Expert: Kontorsmarknaden

Var går smärtgränsen för kontorshyror i Stockholm?

I samarbete med Colliers International

Stockholms kontorshyresmarknad är minst sagt ansträngd vilket gjort att vi nu har kvadratmeterpriser man bara kunde drömma om för några fåtal år sedan. På drygt 3 år har hyrorna stigit markant, en onormal utveckling som inte kan fortgå för alltid.

Hyrorna på Stockholms kontorsmarknad har gått åt ett och samma håll de senaste åren.  Inte så konstigt då vakansgraden i Stockholms mest attraktiva kontorsdistrikt listas på ca 2%. Exakt hur man tar fram den siffran låter jag vara osagt men för oss som jobbar med kontorsmarknaden dagligen i Stockholm är det förvånade att vakanserna ens når upp i 2%, inte minst om man räknar bort alla kontorshotell som de facto knappast kan klassas som vakanser. Bara det faktum att utbudet nästan är lika med noll är inte gynnsamt för kontorshyresgästerna. Fastighetsägaren riskerar alltså nästan ingenting om man ställs inför situationen att en hyresgäst flyttar. Inte så länge det finns ett underliggande behov som drivs på av en stark ekonomi och ett utbud som gör valmöjligheten obefintlig. Men det finns givetvis en gräns där kostnaden för kontorshyra per anställd seriöst börjar påverka företagens lönsamhet. Det, tillsammans med ett ökat utbud, gör att det inte är alldeles självklart att vilja sitta kvar i befintlig kontorslokal eller för den delen välja det dyraste alternativet.

Stockholms vattenrika geografi gör att utvecklingsprojekten hamnar i närförort men trots det väntas alla nya kvadratmeter nyproducerade kontor i närförort att absorberas fort av hyresgäster. Det medför att närförort snarare än CBD kommer ha brantare hyresutveckling för kontor.

Under många år har produktionen av nya kontorshus resulterat i ett nettotillskott på nära noll. Anledningarna har varit flera, till exempel har det utvecklats och byggts bostäder i allt högre takt och man har sett en uppsida i att utveckla kontorshus till bostäder. På totalen har utvecklingen vissa år hamnat nära noll eller till och med under noll. Jag vågar nog påstå att vi sett slutet av konverteringen från kontor till bostäder för den här gången. Istället finns det mycket som talar för att det i närtid kommer ske konverteringar av påbörjade bostadsprojekt istället. Att vi inte längre ser samma högtryck i ekonomin som vi gjort de senaste åren bör leda till att trycket på kontorsmarknaden lättar något. Trots att utbudet av kontorsytor fortsättningsvis kommer vara skralt så finns det förhoppningsvis flera aktörer som ser affären i kontorsfastighetsutveckling. Detta gör att kontorshyrorna kommer att fortsätta öka på grund av att utbudet fortfarande släpar efter, men det kommer sannolikt bli en mycket flackare kurva i några år framöver.

Fler FV-Expert

FV-Expert: Projektledning

Transparens A och O vid stora samordningsprojekt

I samarbete med Forsen

En grundläggande förutsättning för att ett stadsutvecklingsprojekt ska fungera är att samtliga inblandade parter förstår vikten av att samarbeta kring …

FV-Expert: Affärsjuridik

Missa inte semesterparagrafen

I samarbete med AG Advokat

En hyresgäst får som huvudregel inte överlåta hyresrätten utan hyresvärdens samtycke eller hyresnämndens tillstånd. Hyresnämndens tillstånd kan i huvudsak endast …

FV-Expert: Logistik

Framtidssäkra logistiken

I samarbete med Colliers International

I samband med att vi tog fram en unik sammanställning om den svenska logistikmarknaden, under parollen ”Logistics is the new black”, kunde vi konstatera att intresset aldrig varit större för segmentet, såväl från växande hyresgäster såsom avkastningstörstande investerare.

FV-Expert: Stadsutveckling

Framtiden är aldrig långt borta

I samarbete med ÅWL Arkitekter

Det politiska läget i landet är i skrivande stund fortsatt osäkert och sannolikheten för ett extraval ökar. Ovissheten gör det omöjligt att förutsäga hur bostadspolitiken kommer att utvecklas innan en ny regering är på plats.

FV-Expert: Uthyrning

Våga blicka bakåt för att se framåt

I samarbete med Nordier Property Advisors

Det sägs ofta att vi står inför en digitalisering och en förflyttning från fysiska butiker till e-handel. Men faktum är …

FV-Expert: Projektekonomi

Ta greppet om projektekonomin

I samarbete med Forsen

Som senior controller ansvarar jag för den ekonomiska styrningen och uppföljningen i några av Forsens största projekt. Det innefattar allt …

FV-Expert: Stadsutveckling

Låt oss planera våra gaturum med sikte på framtiden

I samarbete med ÅWL Arkitekter

Vi bygger stad i en rasande takt. Ambitionen är hög. Planhandläggare och byggaktörer utvecklar allt större områden och vi arkitekter …

FV-Expert: Skatt

Nya regler begränsar ränteavdrag

I samarbete med Svalner

Den 1 januari 2019 träder nya regler i kraft som, framförallt i fastighetsbranschen, kommer att begränsa många bolags möjligheter att dra av räntekostnader.

FV-Expert: Investeringstrend

Logistik – minst 10 köpare på varje säljare

I samarbete med Pangea Property Partners

Marknaden för logistikfastigheter är under snabb förändring. Globaliseringen leder till att varorna produceras på nya platser runt om i världen, …

FV-Expert: Affärsjuridik

Vem ska betala för svävande entreprenadkontrakt?

I samarbete med AG Advokat

Den högkonjunktur som nu ser ut att gå mot sitt slut har resulterat i att byggherrar och andra fastighetsägande bolag …

FV-Expert: Bygg - Anläggning

Steget före

I samarbete med Forsen

Slarva inte i de tidiga skedena, var proaktiv och gör rätt från början. Detta borde förstås vara självklarheter, men det kan inte nog betonas. Att ligga steget före i projektplaneringen, belysa alternativen och alltid ha en plan B är centralt för ett lyckat anläggningsprojekt.

FV-Expert: Bygg

Tidiga skeden: tänk utanför väggarna!

I samarbete med Forsen

Våga tänka utanför boxen. Eller åtminstone utanför husets fyra väggar. Om vi redan i de tidiga skedena tittar på hur vårt byggprojekt påverkar omgivningen kan detaljplaneprocessen gå smidigare och snabbare, samtidigt som vi bidrar till en bra stadsbyggnad.

FV-Expert: Stadsutveckling

Skapa samhällsnytta med hjälp av tomma lokaler

I samarbete med ÅWL Arkitekter AB

Vakansgraden av kontor i de centrala delarna i Stockholm var rekordlåga 2,6 procent vid årsskiftet enligt en rapport från JLL. …

FV-Expert: HR

Gigitalisering

I samarbete med Real Competence

Gig-ekonomi är en direkt översättning av gig-economy och är en tydlig trend som, lite i det tysta, håller på att …

Tillbaka till förstasidan