David Mindus, vd, grundare och storägare Sagax.

Mer än 75 procent av Sagax nu utomlands

Sagax ägde vid kvartalsskiftet fastigheter för 59,8 miljarder kronor. Av detta fanns 45,1 miljarder utomlands, främst i Finland, Frankrike, BeNeLux och Spanien.

Annons

Sagax nyckeltal första kvartalet 2024:

 • Hyresintäkterna ökade med 18 % till 1 185 miljoner kronor (1 007 miljoner kronor motsvarande period föregående år).
 • Förvaltningsresultatet ökade med 5 % till 994 (943) miljoner kronor.
 • Förvaltningsresultat per A- och B-aktie efter utspädning uppgick till 2,75 (2,76) kronor.
 • Omvärdering av fastigheter påverkade resultatet med 61 (–659) miljoner kronor.
 • Omvärdering av finansiella instrument påverkade resultatet med 197 (–525) miljoner kronor.
 • Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 1 080 (–267) miljoner kronor.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital ökade med 8 % till 905 (838) miljoner kronor motsvarande 2,49 (2,43) kronor per A- och B-aktie efter utspädning.
 • Nettoinvesteringarna i fastigheter uppgick till 955 (162) miljoner kronor varav 707 (19) miljoner kronor avsåg förvärv.
Visa faktaruta

Lägg därtill ett nyligen genomfört miljardköp i Frankrike så ökar Sagax utlandsandel ytterligare. Den utländska andelen är klart högre än något annat större svenskt noterat fastighetsbolag.

Sagax har länge haft ett fokus på utvalda utländska marknader. För fem år sedan var värdeandelen utanför Sverige 67 procent, 20,2 miljarder kronor i utlandet av totalt 302, miljarder då.

Vid utgången av första kvartalet 2014 fanns 36 procent av fastighetsvärdet utanför Sverige, då främst Finland samt några fastigheter i Danmark och Tyskland.

Per 31 mars 2024 omfattade Sagax fastighetsbeståndet 911 (749) fastigheter med en uthyrningsbar area om 4.386.000 (3.894.000) kvadratmeter. Hyresvärdet och kontrakterad årshyra uppgick till 5.026 (4.237) respektive 4.837 (4.065) miljoner kronor vid periodens utgång. Detta motsvarar en ekonomisk uthyrningsgrad om 96 % (96 %).

Sagax fastigheter 1 april 2024, värde och uthyrbar yta:

 • Sverige: 14,7 mdr – 920.000 kvm
 • Finland: 19,5 mdr – 1.476.000
 • Frankrike: 10,4 mdr – 750.000
 • Benelux: 8,8 mdr – 668.000
 • Spanien: 5,0 – 472.000
 • Tyskland: 1,3 mdr – 94.000
 • Övriga Europa: 0,1 mdr – 6.000 kvm

Totalt: 59,8 mdr – 4.386.000 kvm

Fler Nyheter från förstasidan

JM säljer för halv miljard

Säljer i utvecklingsområde i 08-regionen.

Capman köper projekt om 289 bostäder

Genomför stor forward funding-affär. Läs FV:s bedömning av priset.

Ansöker om konkurs för 27 enheter – över 100.000 kvm

Kraftig offensiv de senaste åren.

Slutspurt för finansieringen av Sveafastigheter

Förberedelser för att sälja eller notera.

Klart med hotell i Hagaparken

”Denna hotellanläggning har en enorm potential”.

Ikea öppnar i MoS

Hyr hela 2.500 kvm. FV berättar var den nya butiken hamnar.

Northvolt skrotar fabriksplanerna i Borlänge

Vill sälja marken om 900.000 kvm som köptes av Stora Enso 2022.

SLP köper för 204 mkr

Fastigheten har en total markyta om 72.000 kvm, varav 70 procent får bebyggas.

Heba förvärvar av Slättö för kvarts miljard

Förvärvar i vattennära läge.

Köper 44.000 kvm av Corem

Planerar att riva och bygga nytt på spekulation.

Stjärnkockar tar över hela Birger Jarlspassagen

Lägger beslag på hela 750 kvm för sin satsning.

Miljardköper Bromma Blocks – för halva priset

Kraftig värdenedgång från tidigare affär och från årsskiftet. En av Stockholms största handelsplatser. FV berättar om den skyhöga yielden.

Säljer på Norr Mälarstrand

Avyttrar ytterligare en fastighet på Kungsholmen.

Citybox öppnar första i Sverige – vill expandera

Citybox första hotell i Sverige blir kedjans minsta och ”mörkaste”. Läs om kedjans framtidsplaner.

Tillbaka till förstasidan