Sagax

Senaste nyheterna om Sagax.


Drar sig ur stort projekt – bantas med 100 bostäder

Sagax har dragits sig ur ett stort bostadsprojekt i Hässelby. Därmed bantas projektet med de 109 bostäder som bolaget planerade uppföra längt Maltesholmsvägen.

Sagax får höjd kreditrating

Moody’s höjde under torsdagen Sagax kreditrating, en sällsynt förändring i den nuvarande finansieringsmiljön.

Sagax investerar 760 mkr i spanska terminaler

Sagax har förvärvat en fastighetsportfölj med 19 fastigheter i Spanien för motsvarande 760 miljoner kronor.

Sagax i miljardaffär med Hedin

16 fastigheter ingår i den stora transaktionen.

Räddar kvar hyresgäst om 48.000 kvm kontor

Tecknat ett mycket stort hyresavtal.

Sagax genomför nyemissionen om 2 miljarder

Sagax genomför en riktad nyemission av 10 miljoner stamaktier av serie B. Genom emissionen tillförs Sagax totalt 2.060 miljoner kronor före emissionskostnader.

Sagax investerar 600 miljoner via fyra affärer

Sagax har genom fyra separata transaktioner utomlands förvärvat sammanlagt 9 fastigheter för motsvarande 600 miljoner kronor. Fastigheterna omfattar en uthyrningsbar area om 52.700 kvm huvudsakligen bestående av lokaler för lager- och industriändamål.

Storbrand i Malmö drabbade Sagax

En stor brand uppstod i byggvaruhuset på Optimera Sallerupsvägen i Ellstorp, nära centrala i Malmö, på fredagskvällen. Räddningstjänsten kunde inte stoppa branden utan tog ett beslut att låta byggnaden brinna ner.

Sagax köper för 194 miljoner

Läs om vilka fastigheter som förvärvas av bolaget.

Över fyra miljarder i sänkta utdelningar

Det är fler bolag som höjt eller behållit utdelningen oförändrad, men höjningarna summerar inte alls till motsvarande belopp som sänkningarna. FV listar hur 35 bolag agerat.

Sagax spår fortsatt förbättrat förvaltningsresultat

Sagax har navigerat rätt, låst in räntan och kan nu sitta och räkna in en ökande kassa kommande år.

RO-Gruppen bygger kafferosteriet åt Sagax

RO-Gruppen och Sagax ska i samverkan uppföra nytt huvudkontor och kafferosteri i Järfälla, Stockholm. Projektet omfattar 16.000 kvm, har ett genomgående hållbarhetsfokus med en stor andel massivträ och ska stå klart 2025.

Sagax säljer för 2 miljarder

Avyttrar 17 procent över det bokförda värdet för ett år sedan. FV redogör för Sagax lyckade innehav.

Så ser Västerports bud på Torslanda Property ut

Västerport har 84 procent av aktierna och bedömer att möjligheten att utveckla bolaget är större utanför börsen.