Norra Sundskajen, Malmö

Planen: Vill bygga ihop Limhamn och Ön i Malmö

Riksbyggen har tillsammans med Sundprojekt och Kanozi Arkitekter tagit fram en vision för norra delen av Ön i Malmö med 250 bostäder i elva nya bostadshus. Visionen Norra Sundskajen visar hur man kan koppla ihop Ön och Limhamns Sjöstad.

Annons

Utanför Limhamn i Malmö sträcker Ön ut sig. Kalk bröts i kalkbrottet för cementproduktion i Limhamns cementfabrik och överblivet stenmaterial lades i havet utanför cementfabriken och bildade landområdet Ön. Södra delen av Ön har bebyggts under de senaste 30 åren. Norra Ön är i dag ett rekreationsområde med karaktär från den tidigare cementtillverkningen. Tidigare försök att utveckla Norra Ön har bland annat hindrats av markföroreningar. Med det här förslaget kan rekreationsområdet på Ön, som i dag är en populär plats för olika aktiviteter, bibehålla sin karga och steniga natur.

– Med förslaget visar vi på hur man kan förtäta och förädla Limhamn till stor nytta för både stadsdelen och staden som helhet. Malmö kan växa utan att byggas på värdefull åkermark, säger Henrik Lindén på Sundprojekt.

Norra Sundskajen, Limhamn, Malmö.
Illustration: Kanozi Arkitekter.

Genom att bygga nya hus på pirar över vattnet på norra delen av Ön får man en Limhamnslik förtätning och nybyggnation av området samtidigt som rekreationsområdet bibehålls. De elva flerbostadshusen, med en gestaltning som hämtat inspiration från platsen och det marina sammanhanget på Öns nordöstra sida skulle kunna bidra till fler bostäder i Malmö – något som det i dag råder stor efterfrågan på.

– Den här visionen tillför platsen mycket mer än ett tjusigt sätt att bo vid vattnet. Den tillgängliggör Ön för fler invånare och vi kan samtidigt spara den helt unika naturmarken på norra delen av Ön. Mellan och framför bostäderna ger vi Limhamn nya rekreativa platser med bad och bryggor som är tillgängliga för allmänheten. Dessutom är det en fördel att siktlinjerna behålls för de befintliga husen på Glasbrukskajen, i mellanrummen mellan de nya föreslagna husen, säger Daniel Hohenthal, chefsarkitekt och huvudägare på Kanozi arkitekter.

Norra Sundskajen, Limhamn, Malmö.
Illustration: Kanozi Arkitekter.

Förslaget innehåller, förutom de nya husen med cirka 250 nya bostäder, också en planerad förbindelse i form av en öppningsbar bro för gång- och cykeltrafik mellan norra delen av Ön och fastlandet. I dag är en kort vägbank den enda förbindelsen mellan Ön och Limhamn. Bron gör befintlig bebyggelse på Ön mer attraktiv då en ny vändplats för bussarna planeras i anslutning till den nya bron. De nya byggrätterna för bostäder kan bidra till finansiering av de olika rekreativa delar i visionen med badplatser och bryggor för allmänheten. En utbyggd kollektivtrafik på vatten kan vara en lösning i framtiden både för de som bor på Ön och på fastlandet.

– En bro för gång- och cykeltrafikanter mellan norra Ön och fastlandet avlastar den vägbank som i dag är den enda vägen till Ön. Med en sådan bro får gående och cyklister en helt annan närhet från Ön till Malmö centrum, säger Anders Jeppsson på Riksbyggen.

Norra Sundskajen, Limhamn, Malmö.
Flygvy över Norra Sundskajen. Illustration: Kanozi Arkitekter.

Sammantaget är detta förslag om det nya havsboendet på Ön en vision om hur Limhamns Sjöstad kan få ytterligare spets och förstärka Malmös profil som innovatör när det gäller havsnära boende – i likhet med Köpenhamn, Oslo och Stockholm, där liknande projekt redan har genomförts med stor framgång.

– Malmö växer snabbast i Sverige, och är samtidigt en av landets minsta kommuner till ytan. Därför behöver vi vara kreativa och hitta nya sätt att bygga staden. Vi behöver fler grönområden, mer utrymme för rekreation, vi ska bygga klimatneutralt och skydda oss när havsnivån stiger. Hur kan lösningarna på de här utmaningarna gå hand i hand? Vi håller nu på att utforska vad som är möjligt att göra på norra delen av Ön, och där är Norra Sundskajen en spännande vision, säger Stefana Hoti (MP), kommunalråd med ansvar för stadsbyggnad i Malmö stad.

– Visionerna för Ön är ett spännande exempel på hur man kan bevara ett unikt naturområde samtidigt som man tillgängliggör havet för de som bor runt Limhamns sjöstad och Ön, säger Andréas Schönström (S), kommunalråd med ansvar för teknik.

Norra Sundskajen, Malmö.
Situationsplan över Ön, Malmö.

Fler Nyheter från förstasidan

Gladare tongångar inför årets Almedalen

FV har tagit pulsen på branschen inför årets Almedalsvecka. ”Almedalen är det viktigaste branscheventet vi har.”

Pausar försäljning av Stockholms största

”Buden har inte nått tillräckligt höga nivåer”. FV berättar om ägarens framtidsplaner.

”Står ganska långt ifrån varandra”

Region vill köpa tillbaka fastigheter från SBB.

Branschens nya mötesplats: Lindgården

Fastighets- och byggbranschens naturliga mötesplats under Almedalsveckan.

Slättö köper för 1,5 mdr

Två bostadsportföljer, om totalt 800 lägenheter, förvärvas.

Intervju med Leiv Synnes

Podcasten Fastighet & Finans gästas av SBB:s vd.

JM säljer för halv miljard

Säljer i utvecklingsområde i 08-regionen.

Capman köper projekt om 289 bostäder

Genomför stor forward funding-affär. Läs FV:s bedömning av priset.

Ansöker om konkurs för 27 enheter – över 100.000 kvm

Kraftig offensiv de senaste åren.

Slutspurt för finansieringen av Sveafastigheter

Förberedelser för att sälja eller notera.

Klart med hotell i Hagaparken

”Denna hotellanläggning har en enorm potential”.

Ikea öppnar i MoS

Hyr hela 2.500 kvm. FV berättar var den nya butiken hamnar.

Northvolt skrotar fabriksplanerna i Borlänge

Vill sälja marken om 900.000 kvm som köptes av Stora Enso 2022.

SLP köper för 204 mkr

Fastigheten har en total markyta om 72.000 kvm, varav 70 procent får bebyggas.

Tillbaka till förstasidan