En sluten värld ska öppnas upp

Informationteknologins och telekommunikationens högsäte ska växa. Nej, inte topprankade Sillicon Valley i Kalifornien, men dess motsvarighet i Sverige – Kista Science City. Den 29 november togs det första spadtaget för kvarteret NOD, denna mötesplats som ska öppna en sluten värld av teknologi för allmänheten. Fastigheterna kommer att stå i området Kista Gård med cirka 250 steg från tunnelbanan.

Kista har idag redan en naturlig mötesplats i den stora gallerian. Byggherren Atrium Ljungberg har dock ambitionen att skapa ytterligare en, som tillskillnad från just gallerian ska fokusera på det ”djupa mötet”.

– Hela bottenplanet blir en scen och publikplats där ambitionen är att öppna en annars sluten värld. Kista har en tydlig plats på världskartan, men det som händer här syns inte och känns inte, säger Peter Johansson, affärsutvecklare på Atrium Ljungberg.

Nära samarbete
Kvarteret utvecklas och byggs av Atrium Ljungberg, i nära koopererande med Stockholms Universitet, Kista Science City och Stockholms Stad.

En första etapp – som nu är igång omfattar ungefär 15 000 kvadratmeter, där universitet, DSV (institutionen för data-/ systemvetenskap) hyr cirka 7 000 kvadratmeter på ett tioårigt avtal. Andra etappen kommer att omfatta 11 000 kvadratmeter.

Projektet är uppdelat i två etapper, men snarare investeringsmässigt än byggmässigt, eftersom den totala satsningen väntas landa på 700 miljoner kronor (500 plus 200).

– Etapp ett är igång och det byggs egentligen som ett projekt. Allteftersom vi lyckas locka till oss hyresgäster kommer vi även igång med resten av projektet. Spadtaget gav stort gehör och jag märker att nyfikenheten blir större när folk ser att vi går från vision till verklighet.

Idag är utöver att en hyresgäst är signad, 4 000 kvadratmeter är under förhandling och en rad andra diskussioner är igång, till den totala ytan om 26 000 kvadratmeter som ska stå klart våren 2014. Första etappen finns en förhoppning om att vara helt uthyrd till årsskiftet. Uthyrningen till hela projektet bedöms enligt Johansson vara klart inom sex månader.

Ett kvarter
Anledningen till att det kallas just ”Kvarteret NOD” beror på att det kommer att bestå av olika komponenter, tre hus och ett gårdshus som kommer att stå mitt i kvarteret. Detta gör man för att underlätta om företag vill ha egna entréer eller profiler.

Fastighetsbolaget hoppas med bygget attrahera små nystartade företag, medelstora ICT-företag, med syftet att tillföra nya verksamheter i Kista. (ICT är det samlade begreppet för Information, kommunikation och teknologi.) Dessa kommer sedermera ges möjlighet att växa, utan att tvingas flytta ut.

– Vi bygger inte hus, vi bygger sammanhang, det är det som blir avgörande om det blir en mötesplats eller inte, vi ska ta med oss Sickla-kulturen till Kista, menar Johansson.

Med det menar han att de i NOD ska ta med de bästa bitarna ur Dieselverkstaden, Kunskapsgallerian och Atlas Copco kvarter som visat sig uppskattade i Sickla, ett område i sydöstra Stockholm.

– Varför i Kista kan man fråga sig. Det är helt enkelt så att det finns inte något som andas det vi vill komma åt där. Det här är inget kontorshus vi bygger det är en samlingsplats för 3 000 människor med en gemensam samlingspunkt i information, kommunikation, IT, lärande och forskning. Därför är Stockholms Universitet högst delaktiga i projektet.

Kista mer levande
Kista är ingen främmande plats för Atrium Ljungberg. Idag äger bolaget 450 lägenheter i området samt cirka 40 000 kvadratmeter kontor. De är även högst delaktiga i att se en utveckling i helheten i Kista, stadsdelen som kvällstid mer eller mindre blir en spökstad. Ett steg i att göra den mer levande är just den publika ytan i NOD-projektet som ska inhusa caféer och restauranger.

I strategirådet för Kista som Peter Johansson sitter med i jobbas det bland annat för en förbättrad infrastruktur, där en förhoppning bland annat finns om att tvärbanan ska förlängas från Sundbyberg och ha en hållplats Kista, men också om nya infarter från E:4an som är på väg att skapas.

I projektet har Atrium Ljungberg valt att samarbeta med arkitektbyrån Scheiwiller Svensson Arkitektkontor som vann en tävling som tillsattes i ett tidigt skede. Sedan dess har 3-4 personer jobbat med projektet på byrån.

– Att det blir en helt ny grej med själva innehållet med innovation, kreativitet, konst och den publika platsen i det här projektet extra roligt. Jag gillar också greppet att locka till sig mindre företag som kan ges möjlighet att växa utan att behöva flytta ut, säger Scheiwiller Svensson Arkitektkontors VD Ari Leinonen.

TEXT VIKTOR ÅGREN

Fler Projekt

Projekt

Bildspecial: Från gasproduktion till myllrande stadsliv

15 fabriksbyggnader omvandlas. Se de nya idéskisserna för fyramiljardersprojektet Gasverket.

Projekt

Nytt landmärke i syd när revanschen inleds

Den nya skrapan blir Stockholms näst högsta kontorshus efter Kista Science Tower. Högst upp blir det en öppen takterrass.

Projekt

Nytt landmärke när staden växer över älven

Göteborgs nya landmärke Platinan kommer att byggas vid brofästet till den nya Hisingsbron.

Projekt

Samnordiskt centrum satsar på vård och hälsa

Det är lätt att förledas att tro att det inte längre finns några vita fläckar på den svenska shoppingkartan. Men Adapta Fastigheter anser sig ha identifierat en, i nordvästra Storgöteborg.

Projekt

Stark miljöprofil för prestigeprojekt

Om mindre än två år ska Castellums kontorshus, med solceller och va-lösning via regnvatten stå klart. Projektet är redan nu en succé vad gäller uthyrningen, endast en mindre del kvarstår att hyra ut.

Projekt

Bilder och interaktiv grafik: Så blir nya Sture

Fastighetsvärlden bjuder på en virtuell rundtur i det nya Sturekvarteret.

Projekt

Djurgårdsstaden går till sjöss vid Ropsten

I Norra Djurgårdsstaden pågår Stockholms största stadsbyggnadsprojekt sedan Hammarby Sjöstad. Planerna är så ambitiösa att marken inte räcker till. Nu skapas en konstgjord ö.

Projekt

Modernt köpcentrum bakom kvartersfasad

Om drygt två år öppnar gallerian som ska bli den sammanhållande länk som binder samman bostäder och kontor i Mölndals ambitiösa stadsförnyelseprojekt.

Projekt

Från sliten småindustri till flaggskeppens hemvist

Snart öppnar Skandinaviens största köpcentrum. Åtta meter höga glasväggar ska hänföra besökarna till shopping, och ägaren lockar dessutom med annat som är nytt för Sverige.

Projekt

Projektet som ska få Malmö att leva upp

På det som varit en av Sveriges mest strategiskt placerade parkeringsplatser växer Malmös nya konsert- och kongressanläggning fram. Tanken är att binda ihop den gamla och nya staden.

Projekt

Startskottet för ny stadsdel som utmanar

Vid sidan av att vara ett spektakulärt byggnadsprojekt utgör Glasvasen även startskottet för ett omfattande stadsförnyelseprojekt benämnt Nyhamnen.

Projekt

Omstritt projekt vann gehör med dansk design

Striderna har varit många om den blivande Station Stockholm Citys utformning. Ett flertal förslag har kasserats eller skjutits i sank av Länsstyrelsen men nu är projektet äntligen igång.

Projekt

Sista Domusskylten ner – nya centrum växer fram

Galleria Boulevard ska nystarta Kristianstads centrumhandel. Tre kvarter förvandlas helt och en stadsdel som hamnat i bakvatten ska genom det vändas till en stolt framsida.

Projekt

Tre åttiotalshus ersätts av ett kontorspalats

Helt uthyrt och långa hyresavtal, ända till 2029, var inte nog. Pembroke valde att slå ned de inte ens 30 år gamla byggnaderna och satsa på en ny hypereffektiv ”kontorsmaskin”.

Tillbaka till förstasidan