Topplista

18 allmännyttigaste storstäderna

Bostadsbristen är i dag utbredd i landets storstadsregioner. För att råda bot på detta har kommunerna ett antal vapen att ta till. Det handlar dels om att skapa planförutsättningar för byggbar mark för privata intressenter. Men det handlar även om att skapa nya bostäder, och där kommer de allmännyttiga bolagen in genom sin roll som politiska instrument på bostadsmarknaden. Byggandet av bostäder i kommunal regi har också tagit fart de senaste åren.

Fastighetsvärldens topplista, som bygger på senast tillgängliga SCB-statistik från 2017 visar hur stor andel av lägenheterna i flerbostadshusen som ägs av allmännyttan. Specialbostäder som studentboenden är inräknade i totalsumman . Utförsäljningar ur allmännyttan förekommer av politiska skäl men framför allt av ekonomiska skäl för att finansiera den nödvändiga nyproduktionen. Utförsäljningar samt att bostadsrätten som upplåtelseform varit mer fördelaktig och därför vuxit snabbare har gjort att allmännyttorna i samtliga kommuner med fler än 50.000 invånare antingen står still eller minskar.

 

Kommun

1. Kristianstad

Andel allmännytta: 51%
Kristianstadbostäder har åtagit sig att bygga 1.000 nya lägenheter åren 2017–22. Stenskeppet i Hammar om 91 lägenheter är ett av de större kommande projekten.
Totalt antal lägenheter: 17.796 varav allmännytta: 9.067
Förändring 5 år: -2%

2. Gävle

Andel allmännytta: 46%
Gavlegårdarna sålde i maj förra året 803 lägenheter till Heimstaden. Bolaget bygger två av kvarteren av Godisfabriken på Läkerolfabriken i stadsdelen Brynäs.
Totalt antal lägenheter: 27 714 varav allmännytta: 13 341
Förändring 5 år: -5%

3. Botkyrka

Andel allmännytta: 46%
2013 såldes 1.300 lägenheter till Mitt Alby. De såldes 2018 vidare till D. Carnegie.
Totalt antal lägenheter: 21.448 varav allmännytta: 10.547
Förändring 5 år: -9%

4. Örebro

Andel allmännytta: 45%
2017 sålde Öbo 306 studentbostäder i stadsdelen Tybble till Svenska studenthus.
Totalt antal lägenheter: 47.259 varav allmännytta: 22.427
Förändring 5 år: -3%

5. Falun

Andel allmännytta: 41%
Kopparstaden har i två affärer 2017 och 2018 sålt sammanlagt 621 lägenheter till SBB.
Totalt antal lägenheter: 47.259 varav allmännytta: 22.427
Förändring 5 år: -3%

6. Växjö

Andel allmännytta: 41%
2016 sålde Växjöbostäder 1.923 lägenheter till Nordhalla (Heimstaden) och Victoria Park.
Totalt antal lägenheter: 21.727 varav allmännytta: 9.869
Förändring 5 år: -9%

7. Varberg

Andel allmännytta: 39%
Totalt antal lägenheter: 12.296 varav allmännytta: 5.072
Förändring 5 år: -2%

8. Halmstad

Andel allmännytta: 38%
Totalt antal lägenheter: 23.854 varav allmännytta: 9.877
Förändring 5 år: -2%

9. Gotland

Andel allmännytta: 37%
Totalt antal lägenheter: 9.939 varav allmännytta: 4.072
Förändring 5 år: -2%

10. Borlänge

Andel allmännytta: 37%
Totalt antal lägenheter: 12.568 varav allmännytta:  4.769
Förändring 5 år: -3%

11. Sollentuna

Andel allmännytta: 36%
Totalt antal lägenheter: 15.892 varav allmännytta: 5.873
Förändring 5 år: -5%

12. Södertälje

Andel allmännytta: 36%
Totalt antal lägenheter: 27.057 varav allmännytta: 9.888
Förändring 5 år: -3%

13. Umeå

Andel allmännytta: 34%
Totalt antal lägenheter: 41.304 varav allmänytta: 14.964
Förändring 5 år: -6%

14. Trollhättan

Andel allmännytta: 34%
Totalt antal lägenheter: 16.649 varav allmännytta: 5.813
Förändring 5 år:
-1%

15. Huddinge

Andel allmännytta: 34%
Totalt antal lägenheter: 24.054 varav allmännytta:  8.626
Förändring 5 år: -4%

16. Uddevalla

Andel allmännytta: 33%
Totalt antal lägenheter: 13.976 varav allmännytta: 4.856
Förändring 5 år: 0%

17. Göteborg

Andel allmännytta: 33%
Totalt antal lägenheter: 207.505 varav allmännytta: 72.707
Förändring 5 år:
-1%

18. Karlsstad

Andel allmännytta: 32%
Totalt antal lägenheter: 29.179 varav allmännytta: 9.976
Förändring 5 år:
-1%

Fler Topplistor

Tillbaka till förstasidan