Topplista

16 personaltätaste fastighetsbolagen

De 16 fastighetsbolagen med flest anställda sysselsätter i dag närmare 6.000 personer sammanlagt.

De senaste åren har det blivit allt populärare bland fastighetsbolagen att outsourca hela eller delar av sin förvaltning och drift.
I listan här intill återfinns 16 bolag som valt att göra det mesta själva och som därför har flest anställda av de 50 fastighetsbolag i Sverige som har högst fastighetsvärde enligt Fastighetsvärldens sammanställning i nr 2-2021.

Uppgifterna bygger på medeltal anställda under 2020 respektive 2010 och avser årsarbetare som inte behöver vara tillsvidareanställda, utan även projektanställda räknas in i totalsiffran. I några fall har bolagen redovisat tillsvidareanställda, dessa uppgifter har då räknats om för att i möjligaste mån göra siffrorna jämförbara mellan bolagen. Listan domineras av bostadsbolag. Merparten har även låtit organisationerna växa kraftigt i takt med att bestånden växt. Ett undantag är Vasakronan som avvecklat sin tidigare organisation för teknisk drift. Merparten av bolagen är i dag till övervägande delen tjänstemannaorganisationer med undantag för allmännyttiga Bostadsbolaget i Göteborg där de kollektivanställda alltjämt är i majoritet.

Listan publicerades ursprungligen i Fastighetsvärlden nr 4-2021 och avspelar de förhållanden som rådde då.

 

Fastighetsbolag och procentuell förändring 10 år

1. Öbo

Andel kvinnor: 41% (216) Antal anställda: 527
+32%: X279 av de anställda var tjänstemän. 248 var kollektiv-
anställda arbetare. 2010 var antalet anställda 399, varav 154 kvinnor.

2. Akademiska Hus

Andel kvinnor: 34% (180) Antal anställda: 523
+30%: Samtliga anställda är tjänstemän. 2010 var 401 anställda inom Akademiska Hus, varav 88 kvinnor.

3. Balder

Andel kvinnor: 34% (172) Antal anställda: 502
+145%: 352 av bolagets anställda var tjänstemän och 150 arbetare. 2010 uppgick antalet anställda till 205 personer, varav 62 var kvinnor.

4. Ikano Bostad

Andel kvinnor: 39% (170) Antal anställda: 433
+145%: 153 yrkesarbetande och 280 tjänstemän. 2010 var 177 personer, varav 32 kvinnor, anställda av Ikano Bostad.

5. Castellum

Andel kvinnor: 39% (162) Antal anställda: 413
+80%: Av de anställda i Castellum var 337 tjänstemän och 76 kollektivanställda. 2010 var 229 personer anställda i bolaget. varav 89 kvinnor.

6. Stockholmshem

Andel kvinnor: 45% (177) Antal anställda: 394
+32%: 315 av bolagets anställda år 2020 var tjänstemän och 79 var kollektivanställd. 2010 var antalet anställda 298, varav 96 kvinnor.

7. Heimstaden

Andel kvinnor: 40% (158) Antal anställda: 391
+198%: 263 av de 391 anställda var tjänstemän och 128 arbetare. 2010 var 131 personer, varav 45 kvinnor, anställda i Heimstaden.

8. Stena Fastigheter

Andel kvinnor: 43% (149) Antal anställda: 349
+36%: 2010 var antalet anställda inom Stenafastigheter 257, och av dessa var 98 medarbetare kvinnor.

9. Bostadsbolaget

Andel kvinnor: 42% (145) Antal anställda: 345
+32%: 111 av de anställda år 2020 var tjänstemän och 234 var kollektivanställda. 2010 var antalet anställda 261, varav 116 kvinnor.

10. Familjebostäder Stockholm

Andel kvinnor: 42% (145) Antal anställda: 344
+27%: 232 av de anställda var tjänstemän och 112 arbetare. 2010 uppgick antalet anställda till 270 personer, varav 108 kvinnor.

11. MKB

Andel kvinnor: 40% (129) Antal anställda: 325
+30%: 226 av MKB:s anställda år 2020 var tjänstemän och 99 var
kollektivanställda. 2010 var 250 personer, varav 84 kvinnor anställda.

12. Vasakronan

Andel kvinnor: 45% (137) Antal anställda: 302
-25%: Samtliga 302 anställda inom Vasakronan är tjänstemän. 2010 arbetade 405 personer, varav 156 kvinnor inom företaget.

13. Svenska Bostäder

Andel kvinnor: 46% (131) Antal anställda: 287
-19%: 198 av de anställda var tjänstemän och 89 arbetare. 2010 uppgick antalet anställda till 355 personer, varav 153 kvinnor.

14. Hembla

Andel kvinnor: 41% (115) Antal anställda: 280
Någon uppgift om fördelningen mellan arbetare och tjänstemän har inte inkommit från bolaget. Nuvarande Hembla fanns inte år 2010.

15. Klövern

Andel kvinnor: 46% (123) Antal anställda: 267
+121%: De anställda fördelar sig på 212 tjänstemän och 55 kollektiv- anställda arbetare. 2010 uppgick personalstyrkan till 121 personer, varav 48 kvinnor.

16. Rikshem

Andel kvinnor: 45% (119) Antal anställda: 265
194 av bolagets anställda år 2020 var tjänstemän och 71 var kollektiv-
anställda. Det nuvarande Rikshem fanns inte år 2010.

 


Ulf Rohlén, Öbo ”Vi har valt att ha det mesta av vår fastighetsservice inhouse och vi upplever att det ger oss en högre kundnöjdhet. När vi jämför oss mot övriga allmännyttor ser vi också att kostnaden för vår fastighetsservice är betydligt lägre räknat per kvadratmeter lägenhetsyta. Därför kommer vår höga personaltäthet att bestå. ”

Fler Topplistor

Tillbaka till förstasidan