Topplista

15 snabbast växande orterna

Då vi redovisar tillväxten procentuellt har vi valt att begränsa urvalet av kommuner till de som vid årsskiftet 2011/2012 hade 50.000 invånare eller fler, eftersom siffrorna annars skulle riskera att bli alltför missvisande. Som källa har vi använt kommunernas egna prognoser med undantag för kommunerna i Stockholms län samt Lund där landstingets prognosunderlag använts. 2020 har valts som slutår eftersom det varit den i särklass vanligaste prognoshorisonten. Växjös prognos har 2019 som slutår och har räknats om ett år med oförändrad trend. Topplistan domineras av Stockholmsområdet som lagt beslag på de sju första platserna. Därefter följer två halländska snabbväxare som med sina kustnära lägen och utbyggda infrastruktur nu storsatsar på nya bostadsprojekt. På tionde plats, före såväl Lund och Göteborg, finns något överraskande den nyblivna universitetsstaden Växjö, som nu gör en storsatsning på sina sportanläggningar i den nya Arenastaden.

Stad

1. Solna

Bef. utv. 11-20: 30,9%2011: 69 9462020: 91 526
Intill den nya nationalarenan vid Solna station uppförs Arenastaden, som fullt utbyggd kommer att innehålla 450 000 kvm kontor, 3 000 bostäder, Mall of Scandinavia med 100 000 kvm butiksyta samt Quality Hotel Arena med 399 dubbelrum och konferensanläggning.

2. Nacka

Bef. utv. 11-20: 22,3%2011: 91 6162020: 112 086
På Kvarnholmen uppförs 2 500 nya bostäder och i Juvelkvarnens historiska byggnader skapar KF Fastigheter drygt 5 000 kvm lokalyta samt ett mindre köpcentrum.

3. Stockholm

Bef. utv. 11-20: 15,0%2011: 864 3242020: 993 836
Den nya stadsdelen Norra Djurgårdsstaden kommer fullt utbyggd att innehålla 10 000 nya bostäder och 600 000 kvm ny kommersiell yta. Hagastaden, på gränsen till Solna, håller på att byggas även om det tänkta landmärket Tors Torn är en långbänk.

4. Huddinge

Bef. utv. 11-20: 14,9%2011: 99 0492020:113 867
I Flemingsberg uppförs Vistabergs Allé som kommer att innehålla 500 bostäder med NCC, Småa, Borohus och Götenehus som byggherrar.

5. Järfälla

Bef. utv. 11-20: 13,1%2011: 67 3202020: 76 111
På det gamla flygfältet byggs Barkarbystaden med 5 000 nya bostäder och ny Icabutik om 24.000 kvm. Vägen från Barkarby station till handelsområdet blir butiksstråk. Klart 2022.

6. Sollentuna

Bef. utv. 11-20: 12,2%2011: 65 8912020: 73 927
Turebergs Allé skapas genom att det tidigare industriområdet mellan Sollentuna centrum och Häggvik bebyggs med bostäder och arbetsplatser. Cirka 350 lägenheter färdigställda eller i produktion.

7. Botkyrka

Bef. utv. 11-20: 12,0%2011: 84 6772020: 94 845
Vid Munkhättevägen nära pendeltågsstationen skapas Tumba Park. Peab bygger totalt 450 lägenheter, äldreboenden samt park.

8. Kungsbacka

Bef. utv. 11-20: 12,0%2011: 75 9542020: 85 070
Kolla Parkstad, kommunens största byggprojekt någonsin, har startat söder om stadsdelen Kolla. Cirka 1 000 bostäder ska byggas inom en tioårsperiod.

9. Varberg

Bef. utv. 11-20: 11,7%2011: 58 5762020: 65 428
Det största bostadsprojektetet på 50 år har startat. Totalt ska Varbergs Bostad bygga 270 lägenheter i Sörsedammen sydöst om centrum.

10. Växjö

Bef. utv. 11-20: 11,4%2011: 83 7102020: 93 242
Södra stationsområdet samt Smålands museum bebyggs med 400 bostäder samt 12 000 kvm lokaler, inklusive World Trade Center om 9 våningar.

11. Lund

Bef. utv. 11-20: 11,3%2011: 111 6662020: 124 259
Vid Lund Northeast/Brunnshög byggs nu anläggningarna ESS/MAX IV. År 2025 ska det kring dessa ha vuxit upp en ny stadsdel med 20 000–25 000 arbetsplatser och 3 000 bostäder samt ny spårvägslinje.

12. Göteborg

Bef. utv. 11-20: 10,7%2011: 520 3742020: 575 864
I Östra Kvillebäcken byggs 260 lägenheter, vilket är första etappen av utvecklingen av Backaplansområdet med totalt 1 600 bostäder.

13. Uppsala

Bef. utv. 11-20: 10,6%2011: 200 0012020: 221 100
Librobäck ska omvandlas från industriområde till blandad bebyggelse. Planen innehåller totalt 300 lägenheter, cirka 115 000 kvm mark för kontor/handel och en ny pendeltågsstation för trafik mot Enköping.

14. Södertälje

Bef. utv. 11-20: 10,4%2011: 87 6852020: 96 739
I Almnäs/Mörby skapas ett 1 000 hektar stort område med direkt anslutning till E20/E4 för näringsetableringar men även bostäder.

15. Örebro

Bef. utv. 11-20: 10,3%2011: 137 1212020: 151 250
Ladugårdsängen började bebyggas till Bomässan -92. Åren 2005–2014 uppförs 2 000 nya lägenheter här.

KOMMENTAR: Anders Ekegren, kommunalråd Solna

– Att vara snabbväxare innebär en ekonomisk ansträngning för oss. När vi bygger nya stadsdelar får vi höga initiala kostnader för bland annat skolor och barnomsorg – samtidigt som utbyggnaden av infrastrukturen inte hänger med. Och där känner vi inte någon uppbackning från regeringen.

Fler Topplistor

Tillbaka till förstasidan