Wihlborgs säljer 32 fastigheter för 333 Mkr

Wihlborgs säljer 32 fastigheter för totalt 333 Mkr med en vinst uppgående till 26 Mkr som kommer att ingå i …

Drott och Wihlborgs i husaffär i Marievik

Wihlborgs säljer den 50-procentiga ägarandelen i bolaget som äger fastigheten Marievik 23 för ett fastighetsvärde motsvarande 130 Mkr till Drott. …

Wihlborgs hyr ut till APIS i Klara Zenit

Wihlborgs hyr ut 2 660 kvm kontorsytor i Klara Zenit i centrala Stockholm, till hyresnivån 4800 kr per kvm och …

Wihlborgs säljer 14 fastigheter för 251 Mkr

Wihlborgs säljer 14 fastigheter för totalt 251 Mkr med en vinst uppgående till 17 Mkr. Den sammanlagda uthyrningsbara arean uppgår …

JM köper fastigheter i Lomma av Wihlborgs

JM köper två sjönära fastigheter i Lomma för 100 Mkr av Wihlborgs som gör en vinst på 30 Mkr, en …

Klara Zenit överträffar sina kalkyler med råge

Wihlborgs meddelar att man tecknat kontrakt med ytterligare två hyresgäster till kontorslokaler i projektet Klara Zenit. Det ena avtalet har …

Wihlborgs och Pressens Pensionskassa går in i index

SFI/IPD Svenskt Fastighetsindex växer med ytterligare två deltagande företag till totalt 17 företag. Det är Wihlborgs och Pressens Pensionskassa som …

Wihlborgs fastighetsbestånd externvärderas

Under det tredje kvartalet kommer hela Wihlborgs fastighetsbestånd externvärderas. Den primära anledningen är att bolaget satsar på att gå med …

Wihlborgs höjer sin helårsprognos

Wihlborgs höjer sin resultatprognos för helåret från minst 550 Mkr till 575 Mkr efter finansiella poster. Det gör man efter …

Wihlborgs säljer fastigheter för 231 Mkr

Wihlborgs säljer 16 fastigheter för totalt 231 Mkr med en vinst uppgående till 10 Mkr. Fastigheterna omfattar sammanlagt 28800 kvm …

Wihlborgs tar över hela Activum

Wihlborgs förvärvar övriga delägares andelar i Activum Fastighetsutveckling AB. Den totala köpeskillingen för aktierna uppgår till 24,2 Mkr. Förvärvet innebär …

Wihlborgs storsatsar i Västra Hamnen i Malmö

Projektintensiteten i Malmö ökar fortlöpande. Wihlborgs meddelar att bolaget avser att investera 345 Mkr i tre fastigheter i Västra Hamnen, …

Wihlborgs säljer till Folksam för 195 Mkr

Wihlborgs har sålt två bostadsfastigheter i Nacka till Folksam för 195 Mkr. Fastigheterna innehåller totalt 17280 kvm vilka fördelas på …

Wihlborgs börjar bygga i Kista i sommar

Wihlborgs kommer att uppföra en ny byggnad i Kista omfattande totalt 15000 kvm kontor, lab samt garageytor i Kista, Stockholm. …