Klara Zenit överträffar sina kalkyler med råge

Wihlborgs meddelar att man tecknat kontrakt med ytterligare två hyresgäster till kontorslokaler i projektet Klara Zenit. Det ena avtalet har …

Wihlborgs och Pressens Pensionskassa går in i index

SFI/IPD Svenskt Fastighetsindex växer med ytterligare två deltagande företag till totalt 17 företag. Det är Wihlborgs och Pressens Pensionskassa som …

Wihlborgs fastighetsbestånd externvärderas

Under det tredje kvartalet kommer hela Wihlborgs fastighetsbestånd externvärderas. Den primära anledningen är att bolaget satsar på att gå med …

Wihlborgs höjer sin helårsprognos

Wihlborgs höjer sin resultatprognos för helåret från minst 550 Mkr till 575 Mkr efter finansiella poster. Det gör man efter …

Wihlborgs säljer fastigheter för 231 Mkr

Wihlborgs säljer 16 fastigheter för totalt 231 Mkr med en vinst uppgående till 10 Mkr. Fastigheterna omfattar sammanlagt 28800 kvm …

Wihlborgs tar över hela Activum

Wihlborgs förvärvar övriga delägares andelar i Activum Fastighetsutveckling AB. Den totala köpeskillingen för aktierna uppgår till 24,2 Mkr. Förvärvet innebär …

Wihlborgs storsatsar i Västra Hamnen i Malmö

Projektintensiteten i Malmö ökar fortlöpande. Wihlborgs meddelar att bolaget avser att investera 345 Mkr i tre fastigheter i Västra Hamnen, …

Wihlborgs säljer till Folksam för 195 Mkr

Wihlborgs har sålt två bostadsfastigheter i Nacka till Folksam för 195 Mkr. Fastigheterna innehåller totalt 17280 kvm vilka fördelas på …

Wihlborgs börjar bygga i Kista i sommar

Wihlborgs kommer att uppföra en ny byggnad i Kista omfattande totalt 15000 kvm kontor, lab samt garageytor i Kista, Stockholm. …

Wihlborgs omvandlar A-aktier till B-aktier

Den omvandling av Wihlborgs A-aktier till B-aktier som tidigare aviserats under våren 2000, är nu genomförd. Detta innebär att Wihlborgs …

Paulsson ökar aktieinnehavet Wihlborgs

Genom förvärv av aktier från Metall- och Kommunalarbetareförbunden har Wihlborgs VD Erik Paulsson ökat sitt aktieinnehav i Wihlborgs med 3 …

Schörling blir storägare i Wihlborgs

Nu kan det vara hög tid att hoppa på Wihlborgsaktien. Melker Schörling ska nämligen ha köpt på sig en större …

Svenskan flyttar till Klara

Wihlborgs har hyrt ut 4600 kvm i Klara Zenit till Svenska Dagbladet. Tidningen flyttar in i augusti nästa år och …

Wihlborgs lämnar Västerås

Två miljoner i vinst gör Wihlborgs i samband med att bolaget säljer samtliga sina fastigheter i Västerås till Stig-Åke Wallin …