Wihlborgs lämnar Västerås

Två miljoner i vinst gör Wihlborgs i samband med att bolaget säljer samtliga sina fastigheter i Västerås till Stig-Åke Wallin …

Wihlborgs noterar kraftig ökning av resultatet

Wihlborgs resultat efter finansiella poster ökade med hela 84 procent under första kvartalet, jämfört med motsvarande period 1999. Det steg …

En trygg mix av bygg,fastigheter och handel

På en något skakig börs slår Finanstidningens Peter Gimbe ett slag för en trygg hamn i form av bygg- och …

Varuhus in i Klara Zenit

De senaste månaderna har det gått lite rykten om att Wihlborgs skulle satsa på en varuhuslösning i sitt stora ombyggnadsobjekt …

Peab bygger Klara Zenit

Inte helt oanat är det Peab som fått uppdraget att färdigställa Klara Zenit, det vill säga kvarteret Blåmannen, vid Drottninggatan …

Bergaliden tar över aktier

Svenska Metallindustriarbetareförbundet och Svenska Kommunalarbetareförbundet har sålt 26,1 miljoner respektive 16 miljoner B-aktier i Wihlborgs Fastigheter AB till det gemensamt …

Wihlborgsprognos på 550 Mkr i vinst

Inför gårdagens bolagsstämma kunde Wihlborgs meddela att det sålt Hotell Strandbaden i Falkenberg för 70 Mkr med en vinst om …

Omstämpling och ny ordförande

På Wihlborgs bolagsstämma beslutades om den ändring av bolagsordningen som styrelsen föreslagit, d.v.s. att ägare med röststarka A-aktier kan stämpla …

Wihlborgs säljer två hotell till Choice för 97 Mkr

Wihlborgs säljer Hotell Winn i Göteborg och Hotell Winn i Huskvarna för 97 Mkr och gör därigenom en vinst om …

Wihlborgs köper Slagthuset i Malmö

Wihlborgs förvärvar fastigheten Slagthuset i Malmö för 290 Mkr från Ateneum AB, och säljer 10 fastigheter i Höganäs och Ängelholm …

Wihlborgs säljer fastigheter för 469 Mkr

I två separata affärer har Wihlborgs sålt fastigheter för totalt 469 Mkr med en sammanlagd reavinst om 45 Mkr. I …

Jätteuthyrning till MCI Worldcom av Wihlborgs

För dryga året sedan köpte Wihlborgs in den stora fastigheten Styckjunkaren 3 i Solna med vetskap om att den skulle …

Ägarförändringar i Wihlborgs

I går meddelade Peab att det avyttrat sina aktier i Wihlborgs till huvudägaren Bergaliden. Även VD Erik Paulsson köpte sina …

Peab avyttrar innehavet i Wihlborgs

Peab har avyttrat samtliga sina aktier i Wihlborgs omfattande 4,5 miljoner A-aktier och 13,37 miljoner B-aktier. Innehavet motsvarar 5,7 procent …