Paulsson köper Wihlborgaktier

Wihlborgs VD Erik Paulsson har ännu inte helt lyckats vända marknadens förtroende för Wihlborgsaktien. Hans eget förtroende för bolagets möjligheter …

Wihlborgs trefaldigar sin utdelning

Wihlborgs resultat efter finansiella poster ökade till 265,2 Mkr (133,9). Det motsvarar en vinst på 0,79 kr per aktie (1,04) …

Wihlborgs höjer prognos

Vinstprognosen för Wihlborg höjs med ca 10 procent, från tidigare lämnad prognos på 240 Mkr efter finansiella poster till 265 …

Wihlborgs byter med Stockholmshem

Wihlborgs avyttrar 11 bostadsfastigheter om totalt 33000 kvm för 375 Mkr och förvärvar 10 kommersiella fastigheter med totalt 31000 kvm …

Wihlborgs värvar stadsdirektör

Wihlborgs anställer Börje Berglund för att arbeta med projekt och utveckling i Stockholmsregionen. Berglund har senast arbetat som gatu- och …

Wihlborgs säljer två fastigheter för 17 Mkr

Gåshaga Gård 4 på Lidingö samt Fasanen 5 i Stockholm säljs av Wihlborgs till Skårman Byggnads AB för 17 Mkr. …

Wihlborgs höjer prognosen för 1998

I samband med att Wihlborg redovisar sitt delårsrasultat för årets första nio månader, passar man även på att höja prognosen …

Wihlborgs i utvecklingsprojekt i Nacka

Tillsammans med HSB och Riksbyggen har Wihlborgs bildat ett utvecklingsbolag som ska utveckla det markområde vid Järlasjön i Nacka som …

Wihlborgs lämnar underhandserbjudande

Till de Storhedenaktieägare som inte önskar avvakta utgången av tvångsinlösenförfarandet erbjuder Wihlborgs nu 38,88 kr per aktie. Erbjudandet motsvarar det …

Wihlborgs säljer bostadshus i Malmö

Tre bostadsfastigheter i Malmö har sålts av Wihlborgs för 16 mkr till JYMA Förvaltnings AB. De tre fastigheterna Gullkragen 8, …

Paulsson fokuserar Wihlborgs

Vid Fastighetsvärldens seminarium i Malmö på tisdagen förklarade Wihlborgs VD Erik Paulsson att bolaget inte alls vänder Malmö ryggen. -Men …

Affären skadar förtroendet

Dagens Industris Torbjörn Isacsson anser att Wihlborgs miljardaffär skadar förtroendet för bolaget ytterligare. Detta eftersom den görs med storägare i …

Wihlborgs köper citykvarter för en miljard

Wihlborgs ska köpa hela citykvarteret Blåmannen i Stockholms city, dock först 2002. Men redan nu finns Wihlborgs med i det …

Wihlborgs säljer mark i Uppsala

Wihlborgs säljer en del av tomten till fastigheten Boländerna 21:5 på Verkstadsgatan 10 i Uppsala. Marken omfattar 26 000 kvm …