Wihlborgs får ny styrelsesammansättning

De nyligen genomförda ägarförändringarna i Wihlborgs medför nu att det blir en ny sammansättning av Wihlborgs styrelse. På onsdagen kablade …

Wihlborgs säljer av för 116 Mkr

I fyra olika affärer avyttrar Wihlborgs 8 fastigheter med totalt 26000 kvm. Wihlborgs gör därigenom en vinst på 20 Mkr. …

Whilborgs och Realia i stor affär

Wihlborgs och Realia genomför en strukturaffär och koncentrerar på så sätt sina bestånd något. Wihlborgs säljer 22 fastigheter omfattande totalt …

Metall och Kommunal betalade 11,52 kr

Enligt nyhetsbrevet Early Warnings betalade Metall och Kommunal 11,52 kr per B-aktie i Wihlborgs i samband med att de bägge …

Facket gjorde upp internt

Tidigt i går morse kablade LO och förbunden Byggnad, Metall och Kommunal ut att en lösning nåtts beträffande ägandet i …

Ägarbyte på gång i Wihlborgs?

”Rykten gör gällande att ett ägarbyte kan vara på gång i Wihlborgs. En som fångat upp detta är DI:s krönikör …

Många stenar att vända på i Wihlborgs och Peab

I en börskrönika skriver Torbjörn Isacson att ”allt talar för att det kommer att dyka upp mycket okänt i både …

Erik Paulsson köper mer Wihlborgsaktier

Enligt Finansinspektionens insiderlista har Wihlborgs VD Erik Paulsson har köpt ytterligare aktier i det egna bolaget. Det senaste köpet avser …

Okvantifierade övervärden i Wihlborgs

Vid ett analytikermöte på tisdagskvällen framhöll ledningen att det enligt deras uppfattning finns ett inte oväsentligt övervärde i bolagets fastighetsbestånd. …

Danska Norden köper bostäder av Wihlborgs

Det börsnoterade danska fastighetsbolaget EjendomsSelskabet Norden A/S har förvärvat ett bostadsbestånd av Wihlborgs för 225 Mkr. Bostadsfastigheterna ligger i stadsdelen …

Wihlborgs visar vinst på drygt 200 Mkr

Wihlborgs visar för årets första sex månader ett resultat på 203,7 Mkr efter finansiella poster.det är en förbättring med ca …

Svårt att göra lyckade uppköp

Det är svårt för de börsnoterade fastighetsbolagen att öka sina ägares förmögenheter genom att göra uppköp av sina konkurrenter på …

Wihlborgs gör vinst på 8 Mkr vid försäljningar

Den senaste tiden har Wihlborgs fortsatt att omstrukturera sin fastighetsportfölj genom att sälja ytterligare fastigheter. Sex fastigheter har sålts för …

CB Richard Ellis erhåller uppdrag

Profi-Rosengrens som numera heter CB Richard Ellis har fått flera uppdrag den senaste tiden. Av Amplion Fastigheter har man fått …