Jätteuthyrning till MCI Worldcom av Wihlborgs

För dryga året sedan köpte Wihlborgs in den stora fastigheten Styckjunkaren 3 i Solna med vetskap om att den skulle …

Ägarförändringar i Wihlborgs

I går meddelade Peab att det avyttrat sina aktier i Wihlborgs till huvudägaren Bergaliden. Även VD Erik Paulsson köpte sina …

Peab avyttrar innehavet i Wihlborgs

Peab har avyttrat samtliga sina aktier i Wihlborgs omfattande 4,5 miljoner A-aktier och 13,37 miljoner B-aktier. Innehavet motsvarar 5,7 procent …

Wihlborgs fokuserar på fastighetsutveckling

Wihlborgs resultat efter finansiella poster ökade till 503,5 Mkr (jämfört med 353,8 Mkr proforma) Vinst per aktie efter full skatt …

Willerman köpte fastigheter i Stockholm

I december var Anders Willermans bolag W-Invest aktivt i Stockholm med förvärv av två fastigheter för tillsammans ca 49,5 Mkr. …

Wihlborgs skaffade sig vinster på 37 Mkr

Före årsskiftet gjorde Wihlborgs klart med ytterligare fastighetsförsäljningar. Totalt var det 18 fastigheter som såldes, dock inte till en enda …

Realia och Wihlborgs i ytterligare en affär

I höstas gjorde Realia och Wihlborgs en stor strukturaffär. Denna affär har nu följts upp med en mindre där Realia …

Peabs resultat 74 Mkr efter ”frisering”

Peabs resultat efter finansnetto uppgår till 74 Mkr (71). Rörelseresultatet i entreprenadverksamheten har förbättrats väsentligt och uppgår till 145 Mkr …

Peab ska ut ur Wihlborgs

Peab har beslutat att avveckla sitt aktieinnehav i Wihlborgs. Peabs VD Mats Paulsson kommenterar detta beslut med att aktieinnehavet i …

Bröderna Paulsson lämnar varsin styrelse

Mats Paulsson lämnar Wihlborgs styrelse och Erik Paulsson lämnar Peabs styrelse. Det är två inte helt oväntade händelser som kommer …

Wihlborgs höjer prognos med 70 Mkr

Vinsten efter finansnetto blev 364 Mkr (261) för de första tre kvartalen i Wihlborgs. I detta ingår reavinster med 39,4 …

Wihlborgs får ny styrelsesammansättning

De nyligen genomförda ägarförändringarna i Wihlborgs medför nu att det blir en ny sammansättning av Wihlborgs styrelse. På onsdagen kablade …

Wihlborgs säljer av för 116 Mkr

I fyra olika affärer avyttrar Wihlborgs 8 fastigheter med totalt 26000 kvm. Wihlborgs gör därigenom en vinst på 20 Mkr. …

Whilborgs och Realia i stor affär

Wihlborgs och Realia genomför en strukturaffär och koncentrerar på så sätt sina bestånd något. Wihlborgs säljer 22 fastigheter omfattande totalt …