Wihlborgs omvandlar A-aktier till B-aktier

Den omvandling av Wihlborgs A-aktier till B-aktier som tidigare aviserats under våren 2000, är nu genomförd. Detta innebär att Wihlborgs …

Paulsson ökar aktieinnehavet Wihlborgs

Genom förvärv av aktier från Metall- och Kommunalarbetareförbunden har Wihlborgs VD Erik Paulsson ökat sitt aktieinnehav i Wihlborgs med 3 …

Schörling blir storägare i Wihlborgs

Nu kan det vara hög tid att hoppa på Wihlborgsaktien. Melker Schörling ska nämligen ha köpt på sig en större …

Svenskan flyttar till Klara

Wihlborgs har hyrt ut 4600 kvm i Klara Zenit till Svenska Dagbladet. Tidningen flyttar in i augusti nästa år och …

Wihlborgs lämnar Västerås

Två miljoner i vinst gör Wihlborgs i samband med att bolaget säljer samtliga sina fastigheter i Västerås till Stig-Åke Wallin …

Wihlborgs noterar kraftig ökning av resultatet

Wihlborgs resultat efter finansiella poster ökade med hela 84 procent under första kvartalet, jämfört med motsvarande period 1999. Det steg …

En trygg mix av bygg,fastigheter och handel

På en något skakig börs slår Finanstidningens Peter Gimbe ett slag för en trygg hamn i form av bygg- och …

Varuhus in i Klara Zenit

De senaste månaderna har det gått lite rykten om att Wihlborgs skulle satsa på en varuhuslösning i sitt stora ombyggnadsobjekt …

Peab bygger Klara Zenit

Inte helt oanat är det Peab som fått uppdraget att färdigställa Klara Zenit, det vill säga kvarteret Blåmannen, vid Drottninggatan …

Bergaliden tar över aktier

Svenska Metallindustriarbetareförbundet och Svenska Kommunalarbetareförbundet har sålt 26,1 miljoner respektive 16 miljoner B-aktier i Wihlborgs Fastigheter AB till det gemensamt …

Wihlborgsprognos på 550 Mkr i vinst

Inför gårdagens bolagsstämma kunde Wihlborgs meddela att det sålt Hotell Strandbaden i Falkenberg för 70 Mkr med en vinst om …

Omstämpling och ny ordförande

På Wihlborgs bolagsstämma beslutades om den ändring av bolagsordningen som styrelsen föreslagit, d.v.s. att ägare med röststarka A-aktier kan stämpla …

Wihlborgs säljer två hotell till Choice för 97 Mkr

Wihlborgs säljer Hotell Winn i Göteborg och Hotell Winn i Huskvarna för 97 Mkr och gör därigenom en vinst om …

Wihlborgs köper Slagthuset i Malmö

Wihlborgs förvärvar fastigheten Slagthuset i Malmö för 290 Mkr från Ateneum AB, och säljer 10 fastigheter i Höganäs och Ängelholm …